Vua Bếp Soma - Shokugeki no Soma, Cuộc Chiến Ẩm Thực

Vua Bếp Soma

Vua Bếp Soma

Mô tả nhẹ truyện tranh Vua Bếp Soma: Vua Bếp Soma: Cậu trai trẻ Yukihira Souma là con nhà nòi của 1 quán ăn bình dân , cậu có 1 khao khát cháy bỏng là vượt qua cha mình người đã đánh bại cậu liên tục 489 trận ( mặc dù trình nấu ăn của anh Main cũng thần thánh không kém ) . Đến 1 ngày cậu nghe lời cha mình để vào trường đào tạo tài năng ẩm thực . Câu chuyện đời cậu sắp bước sang 1 ngã rẽ khác nhìu thú vị hơn... 

Tên khác:

Shokugeki no Soma, Cuộc Chiến Ẩm Thực

Tác giả:

TSUKUDA Yuuto

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Shokugeki no Soma – Etoile Chap 001 2 tháng trước
2 Shokugeki no Soma – Etoile Chap 002 2 tháng trước
3 Shokugeki no Soma – Etoile Chap 003 - fix 2 tháng trước
4 Shokugeki no Soma – Etoile Chap 004 2 tháng trước
5 Shokugeki no Soma – Etoile Chap 005 2 tháng trước
6 Shokugeki no Soma – Etoile Chap 006 2 tháng trước
7 Vua bếp Soma Chap 001 2 tháng trước
8 Vua bếp Soma Chap 002 2 tháng trước
9 Vua bếp Soma Chap 003 2 tháng trước
10 Vua bếp soma Chap 004 2 tháng trước
11 vua bếp soma Chap 005 2 tháng trước
12 Vua bếp soma Chap 006 2 tháng trước
13 Vua bếp Soma Chap 007 2 tháng trước
14 Vua bếp Soma Chap 008 2 tháng trước
15 Vua bếp Soma Chap 009 2 tháng trước
16 Vua bếp Soma Chap 010 2 tháng trước
17 Vua bếp Soma Chap 011 2 tháng trước
18 Vua bếp Soma Chap 012 2 tháng trước
19 Vua bếp Soma Chap 013 2 tháng trước
20 Vua bếp Soma Chap 014 2 tháng trước
21 Vua bếp Soma Chap 015 2 tháng trước
22 Vua bếp Soma Chap 016 2 tháng trước
23 Vua bếp Soma Chap 017 2 tháng trước
24 Vua bếp Soma Chap 018 2 tháng trước
25 Vua bếp Soma Chap 019 2 tháng trước
26 Vua bếp Soma Chap 020 2 tháng trước
27 Vua bếp Soma Chap 021 2 tháng trước
28 Vua bếp Soma Chap 202 TV 2 tháng trước
29 Vua bếp Soma Chap 023 2 tháng trước
30 Vua bếp Soma Chap 024 2 tháng trước
31 Vua bếp Soma Chap 025 2 tháng trước
32 Vua bếp Soma Chap 026 2 tháng trước
33 Vua bếp Soma Chap 027 2 tháng trước
34 Vua bếp Soma Chap 028 2 tháng trước
35 Vua bếp Soma Chap 029 2 tháng trước
36 Vua bếp Soma Chap 030 2 tháng trước
37 Vua bếp Soma Chap 031 2 tháng trước
38 Vua bếp Soma Chap 032 2 tháng trước
39 Vua bếp Soma Chap 033 2 tháng trước
40 Vua bếp Soma Chap 034 2 tháng trước
41 Vua bếp Soma Chap 035 2 tháng trước
42 Vua bếp Soma Chap 035.5 2 tháng trước
43 Vua bếp Soma Chap 036 2 tháng trước
44 Vua bếp Soma Chap 037 2 tháng trước
45 Vua bếp Soma Chap 038 2 tháng trước
46 Vua bếp Soma Chap 039 2 tháng trước
47 Vua bếp Soma Chap 040 2 tháng trước
48 Vua bếp Soma Chap 041 2 tháng trước
49 Vua bếp Soma Chap 041.5 2 tháng trước
50 Vua bếp Soma Chap 042 2 tháng trước
51 Vua bếp Soma Chap 043 2 tháng trước
52 Vua bếp Soma Chap 044 2 tháng trước
53 Vua bếp Soma Chap 045 2 tháng trước
54 Vua bếp Soma Chap 046 2 tháng trước
55 Vua bếp Soma Chap 047 2 tháng trước
56 Vua bếp Soma Chap 048 2 tháng trước
57 Vua bếp Soma Chap 049 2 tháng trước
58 Vua bếp Soma Chap 050 2 tháng trước
59 Vua bếp Soma Chap 051 2 tháng trước
60 Vua bếp Soma Chap 052 2 tháng trước
61 Vua bếp Soma Chap 052.5 2 tháng trước
62 Vua bếp Soma Chap 053 2 tháng trước
63 Vua bếp Soma Chap 054 2 tháng trước
64 Vua bếp Soma Chap 055 2 tháng trước
65 Vua bếp Soma Chap 056 2 tháng trước
66 Vua bếp Soma Chap 057 2 tháng trước
67 Vua bếp Soma Chap 058 2 tháng trước
68 Vua bếp Soma Chap 059 2 tháng trước
69 Vua bếp Soma Chap 060 2 tháng trước
70 Vua bếp Soma Chap 061 2 tháng trước
71 Vua bếp Soma Chap 062 2 tháng trước
72 Vua bếp Soma Chap 063 2 tháng trước
73 Vua bếp Soma Chap 064 2 tháng trước
74 Vua bếp Soma Chap 065 2 tháng trước
75 Vua bếp Soma Chap 066 2 tháng trước
76 Vua bếp Soma Chap 067 2 tháng trước
77 Vua bếp Soma Chap 068 2 tháng trước
78 Vua bếp Soma Chap 068.5 2 tháng trước
79 Vua bếp Soma Chap 069 2 tháng trước
80 Vua bếp Soma Chap 070 2 tháng trước
81 Vua bếp Soma Chap 071 2 tháng trước
82 Vua bếp Soma Chap 072 2 tháng trước
83 Vua bếp Soma Chap 073 2 tháng trước
84 Vua bếp Soma Chap 074 2 tháng trước
85 Vua bếp Soma Chap 075 2 tháng trước
86 Vua bếp Soma Chap 076 2 tháng trước
87 Vua bếp Soma Chap 077 2 tháng trước
88 Vua bếp Soma Chap 078 2 tháng trước
89 Vua bếp Soma Chap 078.5 2 tháng trước
90 Vua bếp Soma Chap 079 2 tháng trước
91 Vua bếp Soma Chap 080 2 tháng trước
92 Vua bếp Soma Chap 081 2 tháng trước
93 Vua bếp Soma Chap 082 2 tháng trước
94 Vua bếp Soma Chap 083 2 tháng trước
95 Vua bếp Soma Chap 084 2 tháng trước
96 Vua bếp Soma Chap 084.1 2 tháng trước
97 Vua bếp Soma Chap 085 2 tháng trước
98 Vua bếp Soma Chap 086 2 tháng trước
99 Vua bếp Soma Chap 087 2 tháng trước
100 Vua bếp Soma Chap 088 2 tháng trước
101 Vua bếp Soma Chap 089 2 tháng trước
102 Vua bếp Soma Chap 090 2 tháng trước
103 Vua bếp Soma Chap 091 2 tháng trước
104 Vua bếp Soma Chap 092 2 tháng trước
105 Vua bếp Soma Chap 092.1 2 tháng trước
106 Vua bếp Soma Chap 093 2 tháng trước
107 Vua bếp Soma Chap 094 2 tháng trước
108 Vua bếp Soma Chap 095 2 tháng trước
109 Vua bếp Soma Chap 096 2 tháng trước
110 Vua bếp Soma Chap 097 2 tháng trước
111 Vua bếp Soma Chap 098 2 tháng trước
112 Vua bếp Soma Chap 099 2 tháng trước
113 Vua bếp Soma Chap 100 - fix 2 tháng trước
114 Vua bếp Soma Chap 101 - fix 2 tháng trước
115 Vua bếp Soma Chap 102 - fix 2 tháng trước
116 Vua bếp Soma Chap 103 - fix 2 tháng trước
117 Vua bếp Soma Chap 104 - fix 2 tháng trước
118 Vua bếp Soma Chap 105 - fix 2 tháng trước
119 Vua bếp Soma Chap 106 2 tháng trước
120 Vua bếp Soma Chap 107 - fix 2 tháng trước
121 Vua bếp Soma Chap 108 2 tháng trước
122 Vua bếp Soma Chap 109 2 tháng trước
123 Vua bếp Soma Chap 110 2 tháng trước
124 Vua bếp Soma Chap 111 2 tháng trước
125 Vua bếp Soma Chap 112 2 tháng trước
126 Vua bếp Soma Chap 113 2 tháng trước
127 Vua bếp Soma Chap 114 2 tháng trước
128 Vua bếp Soma Chap 114.1 2 tháng trước
129 Vua bếp Soma Chap 115 2 tháng trước
130 Vua bếp Soma Chap 116 2 tháng trước
131 Vua bếp Soma Chap 116.1 2 tháng trước
132 Vua bếp Soma Chap 117 2 tháng trước
133 Vua bếp Soma Chap 117.1 2 tháng trước
134 Vua bếp Soma Chap 117.3 2 tháng trước
135 Vua bếp Soma Chap 118 2 tháng trước
136 Vua bếp Soma Chap 119 - Tiếng Việt - Fixed 2 tháng trước
137 Vua bếp Soma Chap 120 2 tháng trước
138 Vua bếp Soma Chap 121 2 tháng trước
139 Vua bếp Soma Chap 122 2 tháng trước
140 Vua bếp Soma Chap 123 2 tháng trước
141 Vua bếp Soma Chap 124 2 tháng trước
142 Vua bếp Soma Chap 125 2 tháng trước
143 Vua bếp Soma Chap 126 2 tháng trước
144 Vua bếp Soma Chap 127 2 tháng trước
145 Vua bếp Soma Chap 127.1 - Phụ chương 2 tháng trước
146 Vua bếp Soma Chap 128 TV 2 tháng trước
147 Vua bếp Soma Chap 128.1 - Phụ chương 2 tháng trước
148 Vua bếp Soma Chap 129 TV 2 tháng trước
149 Vua bếp Soma Chap 130 2 tháng trước
150 Vua bếp Soma Chap 130.1 - Ngoại truyện RAW 2 tháng trước
151 Vua bếp Soma Chap 131 2 tháng trước
152 Vua bếp Soma Chap 131 - Màu 2 tháng trước
153 Vua bếp Soma Chap 131.2 2 tháng trước
154 Vua bếp Soma Chap 132 TV 2 tháng trước
155 Vua bếp Soma Chap 133 TV 2 tháng trước
156 Vua bếp Soma Chap 134 TA - Full color 2 tháng trước
157 Vua bếp Soma Chap 134 TV 2 tháng trước
158 Vua bếp Soma Chap 135 TV 2 tháng trước
159 Vua bếp Soma Chap 136 TV 2 tháng trước
160 Vua bếp Soma Chap 136.5 2 tháng trước
161 Vua bếp Soma Chap 137 TV 2 tháng trước
162 Vua bếp Soma Chap 137.1 2 tháng trước
163 Vua bếp Soma Chap 138 Full color 2 tháng trước
164 Vua bếp Soma Chap 138 TV 2 tháng trước
165 Vua bếp Soma Chap 139 TV 2 tháng trước
166 Vua bếp Soma Chap 140 Color 2 tháng trước
167 Vua bếp Soma Chap 140 TV 2 tháng trước
168 Vua bếp Soma Chap 141 Color 2 tháng trước
169 Vua bếp Soma Chap 141 TV - fixed 2 tháng trước
170 Vua bếp Soma Chap 142 Color 2 tháng trước
171 Vua bếp Soma Chap 142 TV 2 tháng trước
172 Vua bếp Soma Chap 143 TV 2 tháng trước
173 Vua bếp Soma Chap 144 Color 2 tháng trước
174 Vua bếp Soma Chap 144 TV 2 tháng trước
175 Vua bếp Soma Chap 145 Color 2 tháng trước
176 Vua bếp Soma Chap 145 TV 2 tháng trước
177 Vua bếp Soma Chap 146 Color 2 tháng trước
178 Vua bếp Soma Chap 146 TV 2 tháng trước
179 Vua bếp Soma Chap 147 Color 2 tháng trước
180 Vua bếp Soma Chap 147 TV 2 tháng trước
181 Vua bếp Soma Chap 148 Color 2 tháng trước
182 Vua bếp Soma Chap 148 TV 2 tháng trước
183 Vua bếp Soma Chap 149 Color 2 tháng trước
184 Vua bếp Soma Chap 149 TV 2 tháng trước
185 Vua bếp Soma Chap 150 Color 2 tháng trước
186 Vua bếp Soma Chap 150 TV 2 tháng trước
187 Vua bếp Soma Chap 151 Color 2 tháng trước
188 Vua bếp Soma Chap 151 TV 2 tháng trước
189 Vua bếp Soma Chap 152 Color 2 tháng trước
190 Vua bếp Soma Chap 152 TV 2 tháng trước
191 Vua bếp Soma Chap 153 Color 2 tháng trước
192 Vua bếp Soma Chap 153 TV 2 tháng trước
193 Vua bếp Soma Chap 154 Color 2 tháng trước
194 Vua bếp Soma Chap 154 TV 2 tháng trước
195 Vua bếp Soma Chap 155 Color 2 tháng trước
196 Vua bếp Soma Chap 155 TV 2 tháng trước
197 Vua bếp Soma Chap 156 Color 2 tháng trước
198 Vua bếp Soma Chap 156 TV 2 tháng trước
199 Vua bếp Soma Chap 157 Color 2 tháng trước
200 Vua bếp Soma Chap 157 TV 2 tháng trước
201 Vua bếp Soma Chap 158 Color 2 tháng trước
202 Vua bếp Soma Chap 158 TV 2 tháng trước
203 Vua bếp Soma Chap 159 Color 2 tháng trước
204 Vua bếp Soma Chap 159 TV 2 tháng trước
205 Vua bếp Soma Chap 160 Color 2 tháng trước
206 Vua bếp Soma Chap 160 TV 2 tháng trước
207 Vua bếp Soma Chap 161 Color 2 tháng trước
208 Vua bếp Soma Chap 161 TV 2 tháng trước
209 Vua bếp Soma Chap 162 Color 2 tháng trước
210 Vua bếp Soma Chap 162 TV 2 tháng trước
211 Vua bếp Soma Chap 163 Color 2 tháng trước
212 Vua bếp Soma Chap 163 TV 2 tháng trước
213 Vua bếp Soma Chap 164 Color 2 tháng trước
214 Vua bếp Soma Chap 164 TV 2 tháng trước
215 Vua bếp Soma Chap 165 Color 2 tháng trước
216 Vua bếp Soma Chap 165 TV 2 tháng trước
217 Vua bếp Soma Chap 166 Color 2 tháng trước
218 Vua bếp Soma Chap 166 TV 2 tháng trước
219 Vua bếp Soma Chap 167 Color 2 tháng trước
220 Vua bếp Soma Chap 167 TV 2 tháng trước
221 Vua bếp Soma Chap 168 Color 2 tháng trước
222 Vua bếp Soma Chap 168 TV 2 tháng trước
223 Vua bếp Soma Chap 168.5 2 tháng trước
224 Vua bếp Soma Chap 169 TV 2 tháng trước
225 Vua bếp Soma Chap 169.5 2 tháng trước
226 Vua bếp Soma Chap 170 2 tháng trước
227 Vua bếp Soma Chap 171 TV 2 tháng trước
228 Vua bếp Soma Chap 172 2 tháng trước
229 Vua bếp Soma Chap 173 TV 2 tháng trước
230 Vua bếp Soma Chap 174 TV 2 tháng trước
231 Vua bếp Soma Chap 175 TV 2 tháng trước
232 Vua bếp Soma Chap 176 TV 2 tháng trước
233 Vua bếp Soma Chap 176.5 TV 2 tháng trước
234 Vua bếp Soma Chap 177 TV 2 tháng trước
235 Vua bếp Soma Chap 178 TV 2 tháng trước
236 Vua bếp Soma Chap 179 TV 2 tháng trước
237 Vua bếp Soma Chap 179.5 TV 2 tháng trước
238 Vua bếp Soma Chap 180 TV 2 tháng trước
239 Vua bếp Soma Chap 181 TV 2 tháng trước
240 Vua bếp Soma Chap 182 TV 2 tháng trước
241 Vua bếp Soma Chap 183 TV 2 tháng trước
242 Vua bếp Soma Chap 184 TV 2 tháng trước
243 Vua bếp Soma Chap 184.5 TV 2 tháng trước
244 Vua bếp Soma Chap 185 TV 2 tháng trước
245 Vua bếp Soma Chap 186 TV 2 tháng trước
246 Vua bếp Soma Chap 187 TV 2 tháng trước
247 Vua bếp Soma Chap 188 TV 2 tháng trước
248 Vua bếp Soma Chap 189 TV 2 tháng trước
249 Vua bếp Soma Chap 190 TV 2 tháng trước
250 Vua bếp Soma Chap 191 TV 2 tháng trước
251 Vua bếp Soma Chap 192 TV 2 tháng trước
252 Vua bếp Soma Chap 193 TV 2 tháng trước
253 Vua bếp Soma Chap 194 TV 2 tháng trước
254 Vua bếp Soma Chap 195 TV 2 tháng trước
255 Vua bếp Soma Chap 196 TV 2 tháng trước
256 Vua bếp Soma Chap 197 TV 2 tháng trước
257 Vua bếp Soma Chap 198 TV 2 tháng trước
258 Vua bếp Soma Chap 199 TV 2 tháng trước
259 Vua bếp Soma Chap 200 TV 2 tháng trước
260 Vua bếp Soma Chap 201 TV 2 tháng trước
261 Vua bếp Soma Chap 203 TV 2 tháng trước
262 Vua bếp Soma Chap 204 TV 2 tháng trước
263 Vua bếp Soma Chap 205 TV 2 tháng trước
264 Vua bếp Soma Chap 206 TV 2 tháng trước
265 Vua bếp Soma Chap 207 TV 2 tháng trước
266 Vua bếp Soma Chap 208 TV 2 tháng trước
267 Vua bếp Soma Chap 209 TV 2 tháng trước
268 Vua bếp Soma Chap 210 TV 2 tháng trước
269 Vua bếp Soma Chap 211 TV 2 tháng trước
270 Vua bếp Soma Chap 212 TV 2 tháng trước
271 Vua bếp Soma Chap 213 TV 2 tháng trước
272 Vua bếp Soma Chap 214 TV 2 tháng trước
273 Vua bếp Soma Chap 215 TV 2 tháng trước
274 Vua bếp Soma Chap 216 TV 2 tháng trước
275 Vua bếp Soma Chap 217 TV 2 tháng trước
276 Vua bếp Soma Chap 218 TV 2 tháng trước
277 Vua bếp Soma Chap 219 TV 2 tháng trước
278 Vua bếp Soma Chap 220 TV 2 tháng trước
279 Vua bếp Soma Chap 221 TV 2 tháng trước
280 Vua bếp Soma Chap 222 TV 2 tháng trước
281 Vua bếp Soma Chap 223 TV 2 tháng trước
282 Vua bếp Soma Chap 224 TV 2 tháng trước
283 Vua bếp Soma Chap 225 TV 2 tháng trước
284 Vua bếp Soma Chap 226 TV 2 tháng trước
285 Vua bếp Soma Chap 227 TV 2 tháng trước
286 Vua bếp Soma Chap 228 TV 2 tháng trước
287 Vua bếp Soma Chap 229 TV 2 tháng trước
288 Vua bếp Soma Chap 230 TV 2 tháng trước
289 Vua bếp Soma Chap 231 TV 2 tháng trước
290 Vua bếp Soma Chap 232 TV 2 tháng trước
291 Vua bếp Soma Chap 233 TV 2 tháng trước
292 Vua bếp Soma Chap 234 TV 2 tháng trước
293 Vua bếp Soma Chap 235 TV 2 tháng trước
294 Vua bếp Soma Chap 236 TV 2 tháng trước
295 Vua bếp Soma Chap 237 TV 2 tháng trước
296 Vua bếp Soma Chap 238 TV 2 tháng trước
297 Vua bếp Soma Chap 239 TV 2 tháng trước
298 Vua bếp Soma Chap 240 TV 2 tháng trước
299 Vua bếp Soma Chap 241 TV 2 tháng trước
300 Vua bếp Soma Chap 242 TV 2 tháng trước
301 Vua bếp Soma Chap 243 TV 2 tháng trước
302 Vua bếp Soma Chap 244 TV 2 tháng trước
303 Vua bếp Soma Chap 245 TV 2 tháng trước
304 Vua bếp Soma Chap 246 TV 2 tháng trước
305 Vua bếp Soma Chap 247 TV 2 tháng trước
306 Vua bếp Soma Chap 248 TV 2 tháng trước
307 Vua bếp Soma Chap 249 TV 2 tháng trước
308 Vua bếp Soma Chap 250 TV 2 tháng trước
309 Vua bếp Soma Chap 251 TV 2 tháng trước
310 Vua bếp Soma Chap 252 TV 2 tháng trước
311 Vua bếp Soma Chap 253 TV 2 tháng trước
312 Vua bếp Soma Chap 254 TV 2 tháng trước
313 Vua bếp Soma Chap 255 TV 2 tháng trước
314 Vua bếp Soma Chap 256 TV 2 tháng trước
315 Vua bếp Soma Chap 257 TV 2 tháng trước
316 Vua bếp Soma Chap 258 TV 2 tháng trước
317 Vua bếp Soma Chap 259 TV 2 tháng trước
318 Vua bếp Soma Chap 260 TV 2 tháng trước
319 Vua bếp Soma Chap 261 TV 2 tháng trước
320 Vua bếp Soma Chap 262 TV 2 tháng trước
321 Vua bếp Soma Chap 263 TV 2 tháng trước
322 Vua bếp Soma Chap 264 TV 2 tháng trước
323 Vua bếp Soma Chap 265 TV 2 tháng trước
324 Vua bếp Soma Chap 266 TV 2 tháng trước
325 Vua bếp Soma Chap 267 TV 2 tháng trước
326 Vua bếp Soma Chap 268 TV 2 tháng trước
327 Vua bếp Soma Chap 269 TV 2 tháng trước
328 Vua bếp Soma Chap 270 TV 2 tháng trước
329 Vua bếp Soma Chap 271 TV 2 tháng trước
330 Vua bếp Soma Chap 272 TV 2 tháng trước
331 Vua bếp Soma Chap 273 TV 2 tháng trước
332 Vua bếp Soma Chap 274 TV 2 tháng trước
333 Vua bếp Soma Chap 275 TV 2 tháng trước
334 Vua bếp Soma Chap 276 TV 2 tháng trước
335 Vua bếp Soma Chap 277 TV 2 tháng trước
336 Vua bếp Soma Chap 278 TV 2 tháng trước
337 Vua bếp Soma Chap 279 TV 2 tháng trước
338 Vua bếp Soma Chap 280 TV 2 tháng trước
339 Vua bếp Soma Chap 281 TV 2 tháng trước
340 Vua bếp Soma Chap 282 TV 2 tháng trước
341 Vua bếp Soma Chap 283 TV 2 tháng trước
342 Vua bếp Soma Chap 284 TV 2 tháng trước
343 Vua bếp Soma Chap 285 TV 2 tháng trước
344 Vua bếp Soma Chap 286 TV 2 tháng trước
345 Vua bếp Soma Chap 287 2 tháng trước
346 Vua bếp Soma Chap 289 2 tháng trước
347 Vua bếp Soma Chap 290 2 tháng trước
348 Vua bếp Soma Chap 291 2 tháng trước
349 Vua bếp Soma Chap 292 2 tháng trước
350 Vua bếp Soma Chap 293 2 tháng trước
351 Vua bếp Soma Chap 294 2 tháng trước
352 Vua bếp Soma Chap 295 2 tháng trước
353 Vua bếp Soma Chap 296 2 tháng trước
354 Vua bếp Soma Chap 297 2 tháng trước
355 Vua bếp Soma Chap 298 2 tháng trước
356 Vua bếp Soma Chap 299 2 tháng trước
357 Vua bếp Soma Chap 301 2 tháng trước
358 Vua bếp Soma Chap 302 2 tháng trước
359 Vua bếp Soma Chap 303 2 tháng trước
360 Vua bếp Soma Chap 304 2 tháng trước
361 Vua bếp Soma Chap 305 2 tháng trước
362 Vua bếp Soma Chap 306 2 tháng trước
363 Vua bếp Soma Chap 307 2 tháng trước
364 Vua bếp Soma Chap 308 2 tháng trước
365 Vua bếp Soma Chap 309 2 tháng trước
366 Vua bếp Soma Chap 310 2 tháng trước
367 Vua bếp Soma Chap 311 2 tháng trước
368 Vua bếp Soma Chap 312 2 tháng trước
369 Vua bếp Soma Chap 313 2 tháng trước
370 Vua bếp Soma Chap 314 2 tháng trước
371 Vua bếp Soma Chap 315 2 tháng trước
372 Vua bếp Soma Chap 315.1 RAW 2 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội