Vua Bếp Soma - Shokugeki no Soma, Cuộc Chiến Ẩm Thực

Vua Bếp Soma

Vua Bếp Soma

Mô tả nhẹ truyện tranh Vua Bếp Soma: Vua Bếp Soma: Cậu trai trẻ Yukihira Souma là con nhà nòi của 1 quán ăn bình dân , cậu có 1 khao khát cháy bỏng là vượt qua cha mình người đã đánh bại cậu liên tục 489 trận ( mặc dù trình nấu ăn của anh Main cũng thần thánh không kém ) . Đến 1 ngày cậu nghe lời cha mình để vào trường đào tạo tài năng ẩm thực . Câu chuyện đời cậu sắp bước sang 1 ngã rẽ khác nhìu thú vị hơn... 

Tên khác:

Shokugeki no Soma, Cuộc Chiến Ẩm Thực

Tác giả:

TSUKUDA Yuuto

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Shokugeki no Soma – Etoile Chap 001 3 tuần trước
2 Shokugeki no Soma – Etoile Chap 002 3 tuần trước
3 Shokugeki no Soma – Etoile Chap 003 - fix 3 tuần trước
4 Shokugeki no Soma – Etoile Chap 004 3 tuần trước
5 Shokugeki no Soma – Etoile Chap 005 3 tuần trước
6 Shokugeki no Soma – Etoile Chap 006 3 tuần trước
7 Vua bếp Soma Chap 001 3 tuần trước
8 Vua bếp Soma Chap 002 3 tuần trước
9 Vua bếp Soma Chap 003 3 tuần trước
10 Vua bếp soma Chap 004 3 tuần trước
11 vua bếp soma Chap 005 3 tuần trước
12 Vua bếp soma Chap 006 3 tuần trước
13 Vua bếp Soma Chap 007 3 tuần trước
14 Vua bếp Soma Chap 008 3 tuần trước
15 Vua bếp Soma Chap 009 3 tuần trước
16 Vua bếp Soma Chap 010 3 tuần trước
17 Vua bếp Soma Chap 011 3 tuần trước
18 Vua bếp Soma Chap 012 3 tuần trước
19 Vua bếp Soma Chap 013 3 tuần trước
20 Vua bếp Soma Chap 014 3 tuần trước
21 Vua bếp Soma Chap 015 3 tuần trước
22 Vua bếp Soma Chap 016 3 tuần trước
23 Vua bếp Soma Chap 017 3 tuần trước
24 Vua bếp Soma Chap 018 3 tuần trước
25 Vua bếp Soma Chap 019 3 tuần trước
26 Vua bếp Soma Chap 020 3 tuần trước
27 Vua bếp Soma Chap 021 3 tuần trước
28 Vua bếp Soma Chap 202 TV 3 tuần trước
29 Vua bếp Soma Chap 023 3 tuần trước
30 Vua bếp Soma Chap 024 3 tuần trước
31 Vua bếp Soma Chap 025 3 tuần trước
32 Vua bếp Soma Chap 026 3 tuần trước
33 Vua bếp Soma Chap 027 3 tuần trước
34 Vua bếp Soma Chap 028 3 tuần trước
35 Vua bếp Soma Chap 029 3 tuần trước
36 Vua bếp Soma Chap 030 3 tuần trước
37 Vua bếp Soma Chap 031 3 tuần trước
38 Vua bếp Soma Chap 032 3 tuần trước
39 Vua bếp Soma Chap 033 3 tuần trước
40 Vua bếp Soma Chap 034 3 tuần trước
41 Vua bếp Soma Chap 035 3 tuần trước
42 Vua bếp Soma Chap 035.5 3 tuần trước
43 Vua bếp Soma Chap 036 3 tuần trước
44 Vua bếp Soma Chap 037 3 tuần trước
45 Vua bếp Soma Chap 038 3 tuần trước
46 Vua bếp Soma Chap 039 3 tuần trước
47 Vua bếp Soma Chap 040 3 tuần trước
48 Vua bếp Soma Chap 041 3 tuần trước
49 Vua bếp Soma Chap 041.5 3 tuần trước
50 Vua bếp Soma Chap 042 3 tuần trước
51 Vua bếp Soma Chap 043 3 tuần trước
52 Vua bếp Soma Chap 044 3 tuần trước
53 Vua bếp Soma Chap 045 3 tuần trước
54 Vua bếp Soma Chap 046 3 tuần trước
55 Vua bếp Soma Chap 047 3 tuần trước
56 Vua bếp Soma Chap 048 3 tuần trước
57 Vua bếp Soma Chap 049 3 tuần trước
58 Vua bếp Soma Chap 050 3 tuần trước
59 Vua bếp Soma Chap 051 3 tuần trước
60 Vua bếp Soma Chap 052 3 tuần trước
61 Vua bếp Soma Chap 052.5 3 tuần trước
62 Vua bếp Soma Chap 053 3 tuần trước
63 Vua bếp Soma Chap 054 3 tuần trước
64 Vua bếp Soma Chap 055 3 tuần trước
65 Vua bếp Soma Chap 056 3 tuần trước
66 Vua bếp Soma Chap 057 3 tuần trước
67 Vua bếp Soma Chap 058 3 tuần trước
68 Vua bếp Soma Chap 059 3 tuần trước
69 Vua bếp Soma Chap 060 3 tuần trước
70 Vua bếp Soma Chap 061 3 tuần trước
71 Vua bếp Soma Chap 062 3 tuần trước
72 Vua bếp Soma Chap 063 3 tuần trước
73 Vua bếp Soma Chap 064 3 tuần trước
74 Vua bếp Soma Chap 065 3 tuần trước
75 Vua bếp Soma Chap 066 3 tuần trước
76 Vua bếp Soma Chap 067 3 tuần trước
77 Vua bếp Soma Chap 068 3 tuần trước
78 Vua bếp Soma Chap 068.5 3 tuần trước
79 Vua bếp Soma Chap 069 3 tuần trước
80 Vua bếp Soma Chap 070 3 tuần trước
81 Vua bếp Soma Chap 071 3 tuần trước
82 Vua bếp Soma Chap 072 3 tuần trước
83 Vua bếp Soma Chap 073 3 tuần trước
84 Vua bếp Soma Chap 074 3 tuần trước
85 Vua bếp Soma Chap 075 3 tuần trước
86 Vua bếp Soma Chap 076 3 tuần trước
87 Vua bếp Soma Chap 077 3 tuần trước
88 Vua bếp Soma Chap 078 3 tuần trước
89 Vua bếp Soma Chap 078.5 3 tuần trước
90 Vua bếp Soma Chap 079 3 tuần trước
91 Vua bếp Soma Chap 080 3 tuần trước
92 Vua bếp Soma Chap 081 3 tuần trước
93 Vua bếp Soma Chap 082 3 tuần trước
94 Vua bếp Soma Chap 083 3 tuần trước
95 Vua bếp Soma Chap 084 3 tuần trước
96 Vua bếp Soma Chap 084.1 3 tuần trước
97 Vua bếp Soma Chap 085 3 tuần trước
98 Vua bếp Soma Chap 086 3 tuần trước
99 Vua bếp Soma Chap 087 3 tuần trước
100 Vua bếp Soma Chap 088 3 tuần trước
101 Vua bếp Soma Chap 089 3 tuần trước
102 Vua bếp Soma Chap 090 3 tuần trước
103 Vua bếp Soma Chap 091 3 tuần trước
104 Vua bếp Soma Chap 092 3 tuần trước
105 Vua bếp Soma Chap 092.1 3 tuần trước
106 Vua bếp Soma Chap 093 3 tuần trước
107 Vua bếp Soma Chap 094 3 tuần trước
108 Vua bếp Soma Chap 095 3 tuần trước
109 Vua bếp Soma Chap 096 3 tuần trước
110 Vua bếp Soma Chap 097 3 tuần trước
111 Vua bếp Soma Chap 098 3 tuần trước
112 Vua bếp Soma Chap 099 3 tuần trước
113 Vua bếp Soma Chap 100 - fix 3 tuần trước
114 Vua bếp Soma Chap 101 - fix 3 tuần trước
115 Vua bếp Soma Chap 102 - fix 3 tuần trước
116 Vua bếp Soma Chap 103 - fix 3 tuần trước
117 Vua bếp Soma Chap 104 - fix 3 tuần trước
118 Vua bếp Soma Chap 105 - fix 3 tuần trước
119 Vua bếp Soma Chap 106 3 tuần trước
120 Vua bếp Soma Chap 107 - fix 3 tuần trước
121 Vua bếp Soma Chap 108 3 tuần trước
122 Vua bếp Soma Chap 109 3 tuần trước
123 Vua bếp Soma Chap 110 3 tuần trước
124 Vua bếp Soma Chap 111 3 tuần trước
125 Vua bếp Soma Chap 112 3 tuần trước
126 Vua bếp Soma Chap 113 3 tuần trước
127 Vua bếp Soma Chap 114 3 tuần trước
128 Vua bếp Soma Chap 114.1 3 tuần trước
129 Vua bếp Soma Chap 115 3 tuần trước
130 Vua bếp Soma Chap 116 3 tuần trước
131 Vua bếp Soma Chap 116.1 3 tuần trước
132 Vua bếp Soma Chap 117 3 tuần trước
133 Vua bếp Soma Chap 117.1 3 tuần trước
134 Vua bếp Soma Chap 117.3 3 tuần trước
135 Vua bếp Soma Chap 118 3 tuần trước
136 Vua bếp Soma Chap 119 - Tiếng Việt - Fixed 3 tuần trước
137 Vua bếp Soma Chap 120 3 tuần trước
138 Vua bếp Soma Chap 121 3 tuần trước
139 Vua bếp Soma Chap 122 3 tuần trước
140 Vua bếp Soma Chap 123 3 tuần trước
141 Vua bếp Soma Chap 124 3 tuần trước
142 Vua bếp Soma Chap 125 3 tuần trước
143 Vua bếp Soma Chap 126 3 tuần trước
144 Vua bếp Soma Chap 127 3 tuần trước
145 Vua bếp Soma Chap 127.1 - Phụ chương 3 tuần trước
146 Vua bếp Soma Chap 128 TV 3 tuần trước
147 Vua bếp Soma Chap 128.1 - Phụ chương 3 tuần trước
148 Vua bếp Soma Chap 129 TV 3 tuần trước
149 Vua bếp Soma Chap 130 3 tuần trước
150 Vua bếp Soma Chap 130.1 - Ngoại truyện RAW 3 tuần trước
151 Vua bếp Soma Chap 131 3 tuần trước
152 Vua bếp Soma Chap 131 - Màu 3 tuần trước
153 Vua bếp Soma Chap 131.2 3 tuần trước
154 Vua bếp Soma Chap 132 TV 3 tuần trước
155 Vua bếp Soma Chap 133 TV 3 tuần trước
156 Vua bếp Soma Chap 134 TA - Full color 3 tuần trước
157 Vua bếp Soma Chap 134 TV 3 tuần trước
158 Vua bếp Soma Chap 135 TV 3 tuần trước
159 Vua bếp Soma Chap 136 TV 3 tuần trước
160 Vua bếp Soma Chap 136.5 3 tuần trước
161 Vua bếp Soma Chap 137 TV 3 tuần trước
162 Vua bếp Soma Chap 137.1 3 tuần trước
163 Vua bếp Soma Chap 138 Full color 3 tuần trước
164 Vua bếp Soma Chap 138 TV 3 tuần trước
165 Vua bếp Soma Chap 139 TV 3 tuần trước
166 Vua bếp Soma Chap 140 Color 3 tuần trước
167 Vua bếp Soma Chap 140 TV 3 tuần trước
168 Vua bếp Soma Chap 141 Color 3 tuần trước
169 Vua bếp Soma Chap 141 TV - fixed 3 tuần trước
170 Vua bếp Soma Chap 142 Color 3 tuần trước
171 Vua bếp Soma Chap 142 TV 3 tuần trước
172 Vua bếp Soma Chap 143 TV 3 tuần trước
173 Vua bếp Soma Chap 144 Color 3 tuần trước
174 Vua bếp Soma Chap 144 TV 3 tuần trước
175 Vua bếp Soma Chap 145 Color 3 tuần trước
176 Vua bếp Soma Chap 145 TV 3 tuần trước
177 Vua bếp Soma Chap 146 Color 3 tuần trước
178 Vua bếp Soma Chap 146 TV 3 tuần trước
179 Vua bếp Soma Chap 147 Color 3 tuần trước
180 Vua bếp Soma Chap 147 TV 3 tuần trước
181 Vua bếp Soma Chap 148 Color 3 tuần trước
182 Vua bếp Soma Chap 148 TV 3 tuần trước
183 Vua bếp Soma Chap 149 Color 3 tuần trước
184 Vua bếp Soma Chap 149 TV 3 tuần trước
185 Vua bếp Soma Chap 150 Color 3 tuần trước
186 Vua bếp Soma Chap 150 TV 3 tuần trước
187 Vua bếp Soma Chap 151 Color 3 tuần trước
188 Vua bếp Soma Chap 151 TV 3 tuần trước
189 Vua bếp Soma Chap 152 Color 3 tuần trước
190 Vua bếp Soma Chap 152 TV 3 tuần trước
191 Vua bếp Soma Chap 153 Color 3 tuần trước
192 Vua bếp Soma Chap 153 TV 3 tuần trước
193 Vua bếp Soma Chap 154 Color 3 tuần trước
194 Vua bếp Soma Chap 154 TV 3 tuần trước
195 Vua bếp Soma Chap 155 Color 3 tuần trước
196 Vua bếp Soma Chap 155 TV 3 tuần trước
197 Vua bếp Soma Chap 156 Color 3 tuần trước
198 Vua bếp Soma Chap 156 TV 3 tuần trước
199 Vua bếp Soma Chap 157 Color 3 tuần trước
200 Vua bếp Soma Chap 157 TV 3 tuần trước
201 Vua bếp Soma Chap 158 Color 3 tuần trước
202 Vua bếp Soma Chap 158 TV 3 tuần trước
203 Vua bếp Soma Chap 159 Color 3 tuần trước
204 Vua bếp Soma Chap 159 TV 3 tuần trước
205 Vua bếp Soma Chap 160 Color 3 tuần trước
206 Vua bếp Soma Chap 160 TV 3 tuần trước
207 Vua bếp Soma Chap 161 Color 3 tuần trước
208 Vua bếp Soma Chap 161 TV 3 tuần trước
209 Vua bếp Soma Chap 162 Color 3 tuần trước
210 Vua bếp Soma Chap 162 TV 3 tuần trước
211 Vua bếp Soma Chap 163 Color 3 tuần trước
212 Vua bếp Soma Chap 163 TV 3 tuần trước
213 Vua bếp Soma Chap 164 Color 3 tuần trước
214 Vua bếp Soma Chap 164 TV 3 tuần trước
215 Vua bếp Soma Chap 165 Color 3 tuần trước
216 Vua bếp Soma Chap 165 TV 3 tuần trước
217 Vua bếp Soma Chap 166 Color 3 tuần trước
218 Vua bếp Soma Chap 166 TV 3 tuần trước
219 Vua bếp Soma Chap 167 Color 3 tuần trước
220 Vua bếp Soma Chap 167 TV 3 tuần trước
221 Vua bếp Soma Chap 168 Color 3 tuần trước
222 Vua bếp Soma Chap 168 TV 3 tuần trước
223 Vua bếp Soma Chap 168.5 3 tuần trước
224 Vua bếp Soma Chap 169 TV 3 tuần trước
225 Vua bếp Soma Chap 169.5 3 tuần trước
226 Vua bếp Soma Chap 170 3 tuần trước
227 Vua bếp Soma Chap 171 TV 3 tuần trước
228 Vua bếp Soma Chap 172 3 tuần trước
229 Vua bếp Soma Chap 173 TV 3 tuần trước
230 Vua bếp Soma Chap 174 TV 3 tuần trước
231 Vua bếp Soma Chap 175 TV 3 tuần trước
232 Vua bếp Soma Chap 176 TV 3 tuần trước
233 Vua bếp Soma Chap 176.5 TV 3 tuần trước
234 Vua bếp Soma Chap 177 TV 3 tuần trước
235 Vua bếp Soma Chap 178 TV 3 tuần trước
236 Vua bếp Soma Chap 179 TV 3 tuần trước
237 Vua bếp Soma Chap 179.5 TV 3 tuần trước
238 Vua bếp Soma Chap 180 TV 3 tuần trước
239 Vua bếp Soma Chap 181 TV 3 tuần trước
240 Vua bếp Soma Chap 182 TV 3 tuần trước
241 Vua bếp Soma Chap 183 TV 3 tuần trước
242 Vua bếp Soma Chap 184 TV 3 tuần trước
243 Vua bếp Soma Chap 184.5 TV 3 tuần trước
244 Vua bếp Soma Chap 185 TV 3 tuần trước
245 Vua bếp Soma Chap 186 TV 3 tuần trước
246 Vua bếp Soma Chap 187 TV 3 tuần trước
247 Vua bếp Soma Chap 188 TV 3 tuần trước
248 Vua bếp Soma Chap 189 TV 3 tuần trước
249 Vua bếp Soma Chap 190 TV 3 tuần trước
250 Vua bếp Soma Chap 191 TV 3 tuần trước
251 Vua bếp Soma Chap 192 TV 3 tuần trước
252 Vua bếp Soma Chap 193 TV 3 tuần trước
253 Vua bếp Soma Chap 194 TV 3 tuần trước
254 Vua bếp Soma Chap 195 TV 3 tuần trước
255 Vua bếp Soma Chap 196 TV 3 tuần trước
256 Vua bếp Soma Chap 197 TV 3 tuần trước
257 Vua bếp Soma Chap 198 TV 3 tuần trước
258 Vua bếp Soma Chap 199 TV 3 tuần trước
259 Vua bếp Soma Chap 200 TV 3 tuần trước
260 Vua bếp Soma Chap 201 TV 3 tuần trước
261 Vua bếp Soma Chap 203 TV 3 tuần trước
262 Vua bếp Soma Chap 204 TV 3 tuần trước
263 Vua bếp Soma Chap 205 TV 3 tuần trước
264 Vua bếp Soma Chap 206 TV 3 tuần trước
265 Vua bếp Soma Chap 207 TV 3 tuần trước
266 Vua bếp Soma Chap 208 TV 3 tuần trước
267 Vua bếp Soma Chap 209 TV 3 tuần trước
268 Vua bếp Soma Chap 210 TV 3 tuần trước
269 Vua bếp Soma Chap 211 TV 3 tuần trước
270 Vua bếp Soma Chap 212 TV 3 tuần trước
271 Vua bếp Soma Chap 213 TV 3 tuần trước
272 Vua bếp Soma Chap 214 TV 3 tuần trước
273 Vua bếp Soma Chap 215 TV 3 tuần trước
274 Vua bếp Soma Chap 216 TV 3 tuần trước
275 Vua bếp Soma Chap 217 TV 3 tuần trước
276 Vua bếp Soma Chap 218 TV 3 tuần trước
277 Vua bếp Soma Chap 219 TV 3 tuần trước
278 Vua bếp Soma Chap 220 TV 3 tuần trước
279 Vua bếp Soma Chap 221 TV 3 tuần trước
280 Vua bếp Soma Chap 222 TV 3 tuần trước
281 Vua bếp Soma Chap 223 TV 3 tuần trước
282 Vua bếp Soma Chap 224 TV 3 tuần trước
283 Vua bếp Soma Chap 225 TV 3 tuần trước
284 Vua bếp Soma Chap 226 TV 3 tuần trước
285 Vua bếp Soma Chap 227 TV 3 tuần trước
286 Vua bếp Soma Chap 228 TV 3 tuần trước
287 Vua bếp Soma Chap 229 TV 3 tuần trước
288 Vua bếp Soma Chap 230 TV 3 tuần trước
289 Vua bếp Soma Chap 231 TV 3 tuần trước
290 Vua bếp Soma Chap 232 TV 3 tuần trước
291 Vua bếp Soma Chap 233 TV 3 tuần trước
292 Vua bếp Soma Chap 234 TV 3 tuần trước
293 Vua bếp Soma Chap 235 TV 3 tuần trước
294 Vua bếp Soma Chap 236 TV 3 tuần trước
295 Vua bếp Soma Chap 237 TV 3 tuần trước
296 Vua bếp Soma Chap 238 TV 3 tuần trước
297 Vua bếp Soma Chap 239 TV 3 tuần trước
298 Vua bếp Soma Chap 240 TV 3 tuần trước
299 Vua bếp Soma Chap 241 TV 3 tuần trước
300 Vua bếp Soma Chap 242 TV 3 tuần trước
301 Vua bếp Soma Chap 243 TV 3 tuần trước
302 Vua bếp Soma Chap 244 TV 3 tuần trước
303 Vua bếp Soma Chap 245 TV 3 tuần trước
304 Vua bếp Soma Chap 246 TV 3 tuần trước
305 Vua bếp Soma Chap 247 TV 3 tuần trước
306 Vua bếp Soma Chap 248 TV 3 tuần trước
307 Vua bếp Soma Chap 249 TV 3 tuần trước
308 Vua bếp Soma Chap 250 TV 3 tuần trước
309 Vua bếp Soma Chap 251 TV 3 tuần trước
310 Vua bếp Soma Chap 252 TV 3 tuần trước
311 Vua bếp Soma Chap 253 TV 3 tuần trước
312 Vua bếp Soma Chap 254 TV 3 tuần trước
313 Vua bếp Soma Chap 255 TV 3 tuần trước
314 Vua bếp Soma Chap 256 TV 3 tuần trước
315 Vua bếp Soma Chap 257 TV 3 tuần trước
316 Vua bếp Soma Chap 258 TV 3 tuần trước
317 Vua bếp Soma Chap 259 TV 3 tuần trước
318 Vua bếp Soma Chap 260 TV 3 tuần trước
319 Vua bếp Soma Chap 261 TV 3 tuần trước
320 Vua bếp Soma Chap 262 TV 3 tuần trước
321 Vua bếp Soma Chap 263 TV 3 tuần trước
322 Vua bếp Soma Chap 264 TV 3 tuần trước
323 Vua bếp Soma Chap 265 TV 3 tuần trước
324 Vua bếp Soma Chap 266 TV 3 tuần trước
325 Vua bếp Soma Chap 267 TV 3 tuần trước
326 Vua bếp Soma Chap 268 TV 3 tuần trước
327 Vua bếp Soma Chap 269 TV 3 tuần trước
328 Vua bếp Soma Chap 270 TV 3 tuần trước
329 Vua bếp Soma Chap 271 TV 3 tuần trước
330 Vua bếp Soma Chap 272 TV 3 tuần trước
331 Vua bếp Soma Chap 273 TV 3 tuần trước
332 Vua bếp Soma Chap 274 TV 3 tuần trước
333 Vua bếp Soma Chap 275 TV 3 tuần trước
334 Vua bếp Soma Chap 276 TV 3 tuần trước
335 Vua bếp Soma Chap 277 TV 3 tuần trước
336 Vua bếp Soma Chap 278 TV 3 tuần trước
337 Vua bếp Soma Chap 279 TV 3 tuần trước
338 Vua bếp Soma Chap 280 TV 3 tuần trước
339 Vua bếp Soma Chap 281 TV 3 tuần trước
340 Vua bếp Soma Chap 282 TV 3 tuần trước
341 Vua bếp Soma Chap 283 TV 3 tuần trước
342 Vua bếp Soma Chap 284 TV 3 tuần trước
343 Vua bếp Soma Chap 285 TV 3 tuần trước
344 Vua bếp Soma Chap 286 TV 3 tuần trước
345 Vua bếp Soma Chap 287 3 tuần trước
346 Vua bếp Soma Chap 289 3 tuần trước
347 Vua bếp Soma Chap 290 3 tuần trước
348 Vua bếp Soma Chap 291 3 tuần trước
349 Vua bếp Soma Chap 292 3 tuần trước
350 Vua bếp Soma Chap 293 3 tuần trước
351 Vua bếp Soma Chap 294 3 tuần trước
352 Vua bếp Soma Chap 295 3 tuần trước
353 Vua bếp Soma Chap 296 3 tuần trước
354 Vua bếp Soma Chap 297 3 tuần trước
355 Vua bếp Soma Chap 298 3 tuần trước
356 Vua bếp Soma Chap 299 3 tuần trước
357 Vua bếp Soma Chap 301 3 tuần trước
358 Vua bếp Soma Chap 302 3 tuần trước
359 Vua bếp Soma Chap 303 3 tuần trước
360 Vua bếp Soma Chap 304 3 tuần trước
361 Vua bếp Soma Chap 305 3 tuần trước
362 Vua bếp Soma Chap 306 3 tuần trước
363 Vua bếp Soma Chap 307 3 tuần trước
364 Vua bếp Soma Chap 308 3 tuần trước
365 Vua bếp Soma Chap 309 3 tuần trước
366 Vua bếp Soma Chap 310 3 tuần trước
367 Vua bếp Soma Chap 311 3 tuần trước
368 Vua bếp Soma Chap 312 3 tuần trước
369 Vua bếp Soma Chap 313 3 tuần trước
370 Vua bếp Soma Chap 314 3 tuần trước
371 Vua bếp Soma Chap 315 3 tuần trước
372 Vua bếp Soma Chap 315.1 RAW 3 tuần trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội