Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung

Mô tả nhẹ truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung: Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết

Tác giả:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 chap 1 1 năm trước
2 chap 2 1 năm trước
3 chap 3 1 năm trước
4 chap 4 1 năm trước
5 chap 5 1 năm trước
6 chap 6 1 năm trước
7 chap 7 1 năm trước
8 chap 8 1 năm trước
9 chap 9 1 năm trước
10 chap 10 1 năm trước
11 chap 11 1 năm trước
12 chap 12 1 năm trước
13 chap 13 1 năm trước
14 chap 14 1 năm trước
15 chap 15 1 năm trước
16 chap 16 1 năm trước
17 chap 17 1 năm trước
18 chap 18 1 năm trước
19 chap 19 1 năm trước
20 chap 20 1 năm trước
21 chap 21 1 năm trước
22 chap 22 1 năm trước
23 chap 23 1 năm trước
24 chap 24 1 năm trước
25 chap 25 1 năm trước
26 chap 26 1 năm trước
27 chap 27 1 năm trước
28 chap 28 1 năm trước
29 chap 29 1 năm trước
30 chap 30 1 năm trước
31 chap 31 1 năm trước
32 chap 32 1 năm trước
33 chap 33 1 năm trước
34 chap 34 1 năm trước
35 chap 35 1 năm trước
36 chap 36 1 năm trước
37 chap 37 1 năm trước
38 chap 38 1 năm trước
39 chap 39 1 năm trước
40 chap 40 1 năm trước
41 chap 41 1 năm trước
42 chap 42 1 năm trước
43 chap 43 1 năm trước
44 chap 44 1 năm trước
45 chap 45 1 năm trước
46 chap 46 1 năm trước
47 chap 47 1 năm trước
48 chap 48 1 năm trước
49 chap 49 1 năm trước
50 chap 50 1 năm trước
51 chap 51 1 năm trước
52 chap 52 1 năm trước
53 chap 53 1 năm trước
54 chap 54 1 năm trước
55 chap 55 1 năm trước
56 chap 56 1 năm trước
57 chap 57 1 năm trước
58 chap 58 1 năm trước
59 chap 59 1 năm trước
60 chap 60 1 năm trước
61 chap 61 1 năm trước
62 chap 62 1 năm trước
63 chap 63 1 năm trước
64 chap 64 1 năm trước
65 chap 65 1 năm trước
66 chap 66 1 năm trước
67 chap 67 1 năm trước
68 chap 68 1 năm trước
69 chap 69 1 năm trước
70 chap 70 1 năm trước
71 chap 71 1 năm trước
72 chap 72 1 năm trước
73 chap 73 1 năm trước
74 chap 74 1 năm trước
75 chap 75 1 năm trước
76 chap 76 1 năm trước
77 chap 77 1 năm trước
78 chap 78 1 năm trước
79 chap 79 1 năm trước
80 chap 80 1 năm trước
81 chap 80.5 1 năm trước
82 chap 81 1 năm trước
83 chap 82 1 năm trước
84 chap 83 1 năm trước
85 chap 84 1 năm trước
86 chap 85 1 năm trước
87 chap 86 1 năm trước
88 chap 87 1 năm trước
89 chap 88 1 năm trước
90 chap 89 1 năm trước
91 chap 90 1 năm trước
92 chap 91 1 năm trước
93 chap 92 1 năm trước
94 chap 93 1 năm trước
95 chap 94 1 năm trước
96 chap 95 1 năm trước
97 chap 96 1 năm trước
98 chap 97 1 năm trước
99 chap 98 1 năm trước
100 chap 99 1 năm trước
101 chap 100 1 năm trước
102 chap 101 1 năm trước
103 chap 102 1 năm trước
104 chap 103 1 năm trước
105 chap 104 1 năm trước
106 chap 105 1 năm trước
107 chap 106 1 năm trước
108 chap 107 1 năm trước
109 chap 108 1 năm trước
110 chap 109 1 năm trước
111 chap 110 1 năm trước
112 chap 111 10 tháng trước
113 chap 112 10 tháng trước
114 chap 113 10 tháng trước
115 chap 114 10 tháng trước
116 chap 115 10 tháng trước
117 chap 116 10 tháng trước
118 chap 117 10 tháng trước
119 chap 118 10 tháng trước
120 chap 119 10 tháng trước
121 chap 120 10 tháng trước
122 chap 121 10 tháng trước
123 chap 122 10 tháng trước
124 chap 123 10 tháng trước
125 chap 124 10 tháng trước
126 chap 125 10 tháng trước
127 chap 126 10 tháng trước
128 chap 127 10 tháng trước
129 chap 128 10 tháng trước
130 chap 129 10 tháng trước
131 chap 130 10 tháng trước
132 chap 131 10 tháng trước
133 chap 132 10 tháng trước
134 chap 133 10 tháng trước
135 chap 134 10 tháng trước
136 chap 135 10 tháng trước
137 chap 136 10 tháng trước
138 chap 137 10 tháng trước
139 chap 138 10 tháng trước
140 chap 139 9 tháng trước
141 chap 140 9 tháng trước
142 chap 141 9 tháng trước
143 chap 142 9 tháng trước
144 chap 143 9 tháng trước
145 chap 144 9 tháng trước
146 chap 145 8 tháng trước
147 chap 146 8 tháng trước
148 chap 147 8 tháng trước
149 chap 148 8 tháng trước
150 chap 149 8 tháng trước
151 chap 150 8 tháng trước
152 chap 151 8 tháng trước
153 chap 152 8 tháng trước
154 chap 153 8 tháng trước
155 chap 154 7 tháng trước
156 chap 155 7 tháng trước
157 chap 156 7 tháng trước
158 chap 157 7 tháng trước
159 chap 158 5 tháng trước
160 chap 159 5 tháng trước
161 chap 160 5 tháng trước
162 chap 161 5 tháng trước
163 chap 162 5 tháng trước
164 chap 163 5 tháng trước
165 chap 164 5 tháng trước
166 chap 165 5 tháng trước
167 chap 166 5 tháng trước
168 chap 167 5 tháng trước
169 chap 168 5 tháng trước
170 chap 169 5 tháng trước
171 chap 170 5 tháng trước
172 chap 171 5 tháng trước
173 chap 172 5 tháng trước
174 chap 173 3 tháng trước
175 chap 174 3 tháng trước
176 chap 175 3 tháng trước
177 chap 176 3 tháng trước
178 chap 177 3 tháng trước
179 chap 178 3 tháng trước
180 chap 179 3 tháng trước
181 chap 180 3 tháng trước
182 chap 181 3 tháng trước
183 chap 182 3 tháng trước
184 chap 183 3 tháng trước
185 chap 184 2 tháng trước
186 chap 185 2 tháng trước
187 chap 186 2 tháng trước
188 chap 187 2 tháng trước
189 chap 188 2 tháng trước
190 chap 189 2 tháng trước
191 chap 190 2 tháng trước
192 chap 191 2 tháng trước
193 chap 192 2 tháng trước
194 chap 193 2 tháng trước
195 chap 194 2 tháng trước
196 chap 195 2 tháng trước
197 chap 196 2 tháng trước
198 chap 197 2 tháng trước
199 chap 198 2 tháng trước
200 chap 199 2 tháng trước
201 chap 200 2 tháng trước
202 chap 201 2 tháng trước
203 chap 202 2 tháng trước
204 chap 203 2 tháng trước
205 chap 204 2 tháng trước
206 chap 205 2 tháng trước
207 chap 206 2 tháng trước
208 chap 207 2 tháng trước
209 chap 208 2 tháng trước
210 chap 209 1 tháng trước
211 chap 210 1 tháng trước
212 chap 211 1 tháng trước
213 chap 212 1 tháng trước
214 chap 213 1 tháng trước
215 chap 214 1 tháng trước
216 chap 215 1 tháng trước
217 chap 216 1 tháng trước
218 chap 217 4 tuần trước
219 chap 218 3 tuần trước
220 chap 219 2 tuần trước
221 chap 220 2 tuần trước
222 chap 221 2 tuần trước
223 chap 222 1 tuần trước
224 chap 223 5 ngày trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội