TWIN SLAVE - NÔ LỆ

TWIN SLAVE - NÔ LỆ

TWIN SLAVE - NÔ LỆ

Mô tả nhẹ truyện tranh TWIN SLAVE - NÔ LỆ:

2 chị em song sinh ga-in và soo-in vì số nợ mà bố mẹ để lại mà bị bắt đi bán. Rồi bị 1 tên biến thái ở buổi đấu giá mua về làm nô lệ. Tại nhà tên biến thái ga-in phát hiện 1 căn phòng bí mật mà xung quanh bị bao phủ bởi khỏi đen....coi tiếp thì rõ

Tác giả:

Đang cập nhật 

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 1 49 năm trước
2 Chapter 2 3 tháng trước
3 Chapter 3 3 tháng trước
4 Chapter 4 3 tháng trước
5 Chapter 5 3 tháng trước
6 Chapter 6 3 tháng trước
7 Chapter 7 3 tháng trước
8 Chapter 8 3 tháng trước
9 Chapter 9 3 tháng trước
10 Chapter 10 3 tháng trước
11 Chapter 11 3 tháng trước
12 Chapter 12 3 tháng trước
13 Chapter 13 3 tháng trước
14 Chapter 14 3 tháng trước
15 Chapter 15 3 tháng trước
16 Chapter 16 3 tháng trước
17 Chapter 17 3 tháng trước
18 Chapter 18 3 tháng trước
19 Chapter 19 3 tháng trước
20 Chapter 20 3 tháng trước
21 Chapter 21 3 tháng trước
22 Chapter 22 3 tháng trước
23 Chapter 23 3 tháng trước
24 Chapter 24 3 tháng trước
25 Chapter 25 3 tháng trước
26 Chapter 26 3 tháng trước
27 Chapter 27 3 tháng trước
28 Chapter 28 3 tháng trước
29 Chapter 29 3 tháng trước
30 Chapter 30 3 tháng trước
31 Chapter 31 3 tháng trước
32 Chapter 32 3 tháng trước
33 Chapter 33 3 tháng trước
34 Chapter 34 3 tháng trước
35 Chapter 35 3 tháng trước
36 Chapter 36 3 tháng trước
37 Chapter 37 3 tháng trước
38 Chapter 38 3 tháng trước
39 Chapter 39 3 tháng trước
40 Chapter 40 3 tháng trước
41 Chapter 41 3 tháng trước
42 Chapter 42 3 tháng trước
43 Chapter 43 3 tháng trước
44 Chapter 44 3 tháng trước
45 Chapter 45 3 tháng trước
46 Chapter 46 3 tháng trước
47 Chapter 47 3 tháng trước
48 Chapter 48 3 tháng trước
49 Chapter 49 3 tháng trước
50 Chapter 50 3 tháng trước
51 Chapter 51 3 tháng trước
52 Chapter 52 3 tháng trước
53 Chapter 53 3 tháng trước
54 Chapter 54 3 tháng trước
55 Chapter 55 3 tháng trước
56 Chapter 56 3 tháng trước
57 Chapter 57 3 tháng trước
58 Chapter 58 3 tháng trước
59 Chapter 59 3 tháng trước
60 Chapter 60 3 tháng trước
61 Chapter 61 3 tháng trước
62 Chapter 62 3 tháng trước
63 Chapter 63 3 tháng trước
64 Chapter 64 3 tháng trước
65 Chapter 65 3 tháng trước
66 Chapter 66 3 tháng trước
67 Chapter 67 3 tháng trước
68 Chapter 68 3 tháng trước
69 Chapter 69 3 tháng trước
70 Chapter 70 3 tháng trước
71 Chapter 71 3 tháng trước
72 Chapter 72 3 tháng trước
73 Chapter 73 3 tháng trước
74 Chapter 74 3 tháng trước
75 Chapter 75 3 tháng trước
76 Chapter 76 3 tháng trước
77 Chapter 76 3 tháng trước
78 Chapter 77 3 tháng trước
79 Chapter 78 3 tháng trước
80 Chapter 79 3 tháng trước
81 Chapter 80 3 tháng trước
82 Chapter 81 3 tháng trước
83 Chapter 82 3 tháng trước
84 Chapter 83 3 tháng trước
85 Chapter 84 3 tháng trước
86 Chapter 85 2 tháng trước
87 Chapter 86 2 tháng trước
88 Chapter 87 2 tháng trước
89 Chapter 88 2 tháng trước
90 Chapter 89 2 tháng trước
91 Chapter 90 2 tháng trước
92 Chapter 91 2 tháng trước
93 Chapter 92 2 tháng trước
94 Chapter 93 2 tháng trước
95 Chapter 94 2 tháng trước
96 Chapter 95 2 tháng trước
97 Chapter 96 2 tháng trước
98 Chapter 97 2 tháng trước
99 Chapter 98 1 tháng trước
100 Chapter 98 1 tháng trước
101 Chapter 99 1 tháng trước
102 Chapter 100 1 tháng trước
103 Chapter 102 1 tháng trước
104 Chapter 103 3 tuần trước
105 Chapter 101 3 tuần trước
106 Chapter 104 2 tuần trước
107 Chapter 105 2 tuần trước
108 Chapter 106 2 tuần trước
109 Chapter 107 1 tuần trước
110 Chapter 108 1 tuần trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội