TUYỆT SẮC QUYẾN RŨ: QUỶ Y CHÍ TÔN

TUYỆT SẮC QUYẾN RŨ: QUỶ Y CHÍ TÔN

TUYỆT SẮC QUYẾN RŨ: QUỶ Y CHÍ TÔN

Mô tả nhẹ truyện tranh TUYỆT SẮC QUYẾN RŨ: QUỶ Y CHÍ TÔN:

Nàng, Ẩn môn chủ của thời hiện đại, tinh thông y độc, giỏi ám sát, trong mắt thế nhân là một cái thiên tài biến thái, một lần ngoài ý muốn bỏ mình, lại trọng sinh vào một cái thiếu nữ bị hủy dung! Thân phận bị hoán đổi? Không thể trở về gia tộc? Thân phận có thể không có! Nhà có thể không về! Nhưng lại hại người của nàng, tại sao lại không thể báo thù rửa hận ... thất vọng về Quỷ Y? Một khi phong vân quật khởi, quần hùng tranh bá! Lại nhìn xem nàng một thân hồng y mà ngao du thiên hạ, gương sáng xưng vương nơi trời cao!

Tác giả:

Phượng Quỳnh 

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 0 2 tháng trước
2 Chapter 1 2 tháng trước
3 Chapter 1.1 2 tháng trước
4 Chapter 1.2 2 tháng trước
5 Chapter 2 2 tháng trước
6 Chapter 2.1 2 tháng trước
7 Chapter 2.2 2 tháng trước
8 Chapter 3 2 tháng trước
9 Chapter 4 2 tháng trước
10 Chapter 5 2 tháng trước
11 Chapter 6 2 tháng trước
12 Chapter 6.1 2 tháng trước
13 Chapter 6.2 2 tháng trước
14 Chapter 7 2 tháng trước
15 Chapter 8 2 tháng trước
16 Chapter 9 2 tháng trước
17 Chapter 10 2 tháng trước
18 Chapter 11 2 tháng trước
19 Chapter 12 2 tháng trước
20 Chapter 12.2 2 tháng trước
21 Chapter 13 2 tháng trước
22 Chapter 14 2 tháng trước
23 Chapter 15 2 tháng trước
24 Chapter 16 2 tháng trước
25 Chapter 17 2 tháng trước
26 Chapter 18 2 tháng trước
27 Chapter 19 2 tháng trước
28 Chapter 20 2 tháng trước
29 Chapter 21 2 tháng trước
30 Chapter 21.1 2 tháng trước
31 Chapter 22.2 2 tháng trước
32 Chapter 22.3 2 tháng trước
33 Chapter 23 2 tháng trước
34 Chapter 23.1 2 tháng trước
35 Chapter 24 2 tháng trước
36 Chapter 25 2 tháng trước
37 Chapter 26 2 tháng trước
38 Chapter 27 2 tháng trước
39 Chapter 28 2 tháng trước
40 Chapter 29 2 tháng trước
41 Chapter 30 2 tháng trước
42 Chapter 31 2 tháng trước
43 Chapter 32 2 tháng trước
44 Chapter 33 2 tháng trước
45 Chapter 34 2 tháng trước
46 Chapter 35 2 tháng trước
47 Chapter 36 2 tháng trước
48 Chapter 37 2 tháng trước
49 Chapter 38 2 tháng trước
50 Chapter 39 2 tháng trước
51 Chapter 40 2 tháng trước
52 Chapter 41 2 tháng trước
53 Chapter 42 2 tháng trước
54 Chapter 43 2 tháng trước
55 Chapter 44 2 tháng trước
56 Chapter 45 2 tháng trước
57 Chapter 1 1 tháng trước
58 Chapter 2 1 tháng trước
59 Chapter 46 1 tháng trước
60 Chapter 47 1 tháng trước
61 Chapter 48 1 tháng trước
62 Chapter 49 1 tháng trước
63 Chapter 50 1 tháng trước
64 Chapter 51 1 tháng trước
65 Chapter 52 1 tháng trước
66 Chapter 53 1 tháng trước
67 Chapter 54 1 tháng trước
68 Chapter 55 1 tháng trước
69 Chapter 56 1 tháng trước
70 Chapter 57 1 tháng trước
71 Chapter 58 1 tháng trước
72 Chapter 59 1 tháng trước
73 Chapter 60 1 tháng trước
74 Chapter 61 1 tháng trước
75 Chapter 62 1 tháng trước
76 Chapter 63 1 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội