Transfer Student Storm Bringer - N/a

Transfer Student Storm Bringer

Transfer Student Storm Bringer

Mô tả nhẹ truyện tranh Transfer Student Storm Bringer:

Transfer Student Storm Bringer: Ju Ingong (nghĩa đen là: nhân vật chính) - thường hay khiếp sợ bạn bè ở các trường mà cậu từng học cho đến nay. Cậu mang một gương mặt cực kỳ đáng sợ và bất kỳ ai khi nhìn vào cậu đều nghĩ rằng đó là một "đại ca". Mặc dù anh chỉ là....?  

Tên khác:

N/a

Tác giả:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 0 4 tháng trước
2 Chapter 1 4 tháng trước
3 Chapter 2 4 tháng trước
4 Chapter 3 4 tháng trước
5 Chapter 4 4 tháng trước
6 Chapter 5 4 tháng trước
7 Chapter 6 4 tháng trước
8 Chapter 7 4 tháng trước
9 Chapter 8 4 tháng trước
10 Chapter 9 4 tháng trước
11 Chapter 10 4 tháng trước
12 Chapter 11 4 tháng trước
13 Chapter 12 4 tháng trước
14 Chapter 13 4 tháng trước
15 Chapter 14 4 tháng trước
16 Chapter 15 4 tháng trước
17 Chapter 16 4 tháng trước
18 Chapter 17 4 tháng trước
19 Chapter 18 4 tháng trước
20 Chapter 19 4 tháng trước
21 Chapter 20 4 tháng trước
22 Chapter 21 4 tháng trước
23 Chapter 22 4 tháng trước
24 Chapter 23 4 tháng trước
25 Chapter 24 4 tháng trước
26 Chapter 25 4 tháng trước
27 Chapter 26 4 tháng trước
28 Chapter 27 4 tháng trước
29 Chapter 28 4 tháng trước
30 Chapter 29 4 tháng trước
31 Chapter 30 4 tháng trước
32 Chapter 31 4 tháng trước
33 Chapter 32 4 tháng trước
34 Chapter 33 4 tháng trước
35 Chapter 34 4 tháng trước
36 Chapter 35 4 tháng trước
37 Chapter 36 4 tháng trước
38 Chapter 37 4 tháng trước
39 Chapter 38 4 tháng trước
40 Chapter 39 4 tháng trước
41 Chapter 40 4 tháng trước
42 Chapter 41 4 tháng trước
43 Chapter 42 4 tháng trước
44 Chapter 43 4 tháng trước
45 Chapter 44 4 tháng trước
46 Chapter 45 4 tháng trước
47 Chapter 46 4 tháng trước
48 Chapter 47 4 tháng trước
49 Chapter 48 4 tháng trước
50 Chapter 49 4 tháng trước
51 Chapter 50 4 tháng trước
52 Chapter 51 4 tháng trước
53 Chapter 52 4 tháng trước
54 Chapter 53 4 tháng trước
55 Chapter 54 4 tháng trước
56 Chapter 55 4 tháng trước
57 Chapter 56 4 tháng trước
58 Chapter 57 4 tháng trước
59 Chapter 58 4 tháng trước
60 Chapter 59 4 tháng trước
61 Chapter 60 4 tháng trước
62 Chapter 61 4 tháng trước
63 Chapter 62 4 tháng trước
64 Chapter 63 4 tháng trước
65 Chapter 64 4 tháng trước
66 Chapter 65 4 tháng trước
67 Chapter 66 4 tháng trước
68 Chapter 67 4 tháng trước
69 Chapter 68 4 tháng trước
70 Chapter 69 4 tháng trước
71 Chapter 70 4 tháng trước
72 Chapter 71 4 tháng trước
73 Chapter 72 4 tháng trước
74 Chapter 73 4 tháng trước
75 Chapter 74 4 tháng trước
76 Chapter 75 4 tháng trước
77 Chapter 76 4 tháng trước
78 Chapter 77 4 tháng trước
79 Chapter 78 4 tháng trước
80 Chapter 79 4 tháng trước
81 Chapter 80 4 tháng trước
82 Chapter 81 4 tháng trước
83 Chapter 82 4 tháng trước
84 Chapter 83 4 tháng trước
85 Chapter 84 4 tháng trước
86 Chapter 85 4 tháng trước
87 Chapter 86 4 tháng trước
88 Chapter 87 4 tháng trước
89 Chapter 88 4 tháng trước
90 Chapter 89 4 tháng trước
91 Chapter 90 4 tháng trước
92 Chapter 91 3 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội