Transfer Student Storm Bringer - N/a

Transfer Student Storm Bringer

Transfer Student Storm Bringer

Mô tả nhẹ truyện tranh Transfer Student Storm Bringer:

Transfer Student Storm Bringer: Ju Ingong (nghĩa đen là: nhân vật chính) - thường hay khiếp sợ bạn bè ở các trường mà cậu từng học cho đến nay. Cậu mang một gương mặt cực kỳ đáng sợ và bất kỳ ai khi nhìn vào cậu đều nghĩ rằng đó là một "đại ca". Mặc dù anh chỉ là....?  

Tên khác:

N/a

Tác giả:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 0 1 tuần trước
2 Chapter 1 1 tuần trước
3 Chapter 2 1 tuần trước
4 Chapter 3 1 tuần trước
5 Chapter 4 1 tuần trước
6 Chapter 5 1 tuần trước
7 Chapter 6 1 tuần trước
8 Chapter 7 1 tuần trước
9 Chapter 8 1 tuần trước
10 Chapter 9 1 tuần trước
11 Chapter 10 1 tuần trước
12 Chapter 11 1 tuần trước
13 Chapter 12 1 tuần trước
14 Chapter 13 1 tuần trước
15 Chapter 14 1 tuần trước
16 Chapter 15 1 tuần trước
17 Chapter 16 1 tuần trước
18 Chapter 17 1 tuần trước
19 Chapter 18 1 tuần trước
20 Chapter 19 1 tuần trước
21 Chapter 20 1 tuần trước
22 Chapter 21 1 tuần trước
23 Chapter 22 1 tuần trước
24 Chapter 23 1 tuần trước
25 Chapter 24 1 tuần trước
26 Chapter 25 1 tuần trước
27 Chapter 26 1 tuần trước
28 Chapter 27 1 tuần trước
29 Chapter 28 1 tuần trước
30 Chapter 29 1 tuần trước
31 Chapter 30 1 tuần trước
32 Chapter 31 1 tuần trước
33 Chapter 32 1 tuần trước
34 Chapter 33 1 tuần trước
35 Chapter 34 1 tuần trước
36 Chapter 35 1 tuần trước
37 Chapter 36 1 tuần trước
38 Chapter 37 1 tuần trước
39 Chapter 38 1 tuần trước
40 Chapter 39 1 tuần trước
41 Chapter 40 1 tuần trước
42 Chapter 41 1 tuần trước
43 Chapter 42 1 tuần trước
44 Chapter 43 1 tuần trước
45 Chapter 44 1 tuần trước
46 Chapter 45 1 tuần trước
47 Chapter 46 1 tuần trước
48 Chapter 47 1 tuần trước
49 Chapter 48 1 tuần trước
50 Chapter 49 1 tuần trước
51 Chapter 50 1 tuần trước
52 Chapter 51 1 tuần trước
53 Chapter 52 1 tuần trước
54 Chapter 53 1 tuần trước
55 Chapter 54 1 tuần trước
56 Chapter 55 1 tuần trước
57 Chapter 56 1 tuần trước
58 Chapter 57 1 tuần trước
59 Chapter 58 1 tuần trước
60 Chapter 59 1 tuần trước
61 Chapter 60 1 tuần trước
62 Chapter 61 1 tuần trước
63 Chapter 62 1 tuần trước
64 Chapter 63 1 tuần trước
65 Chapter 64 1 tuần trước
66 Chapter 65 1 tuần trước
67 Chapter 66 1 tuần trước
68 Chapter 67 1 tuần trước
69 Chapter 68 1 tuần trước
70 Chapter 69 1 tuần trước
71 Chapter 70 1 tuần trước
72 Chapter 71 1 tuần trước
73 Chapter 72 1 tuần trước
74 Chapter 73 1 tuần trước
75 Chapter 74 1 tuần trước
76 Chapter 75 1 tuần trước
77 Chapter 76 1 tuần trước
78 Chapter 77 1 tuần trước
79 Chapter 78 1 tuần trước
80 Chapter 79 1 tuần trước
81 Chapter 80 1 tuần trước
82 Chapter 81 1 tuần trước
83 Chapter 82 1 tuần trước
84 Chapter 83 1 tuần trước
85 Chapter 84 1 tuần trước
86 Chapter 85 1 tuần trước
87 Chapter 86 1 tuần trước
88 Chapter 87 1 tuần trước
89 Chapter 88 1 tuần trước
90 Chapter 89 1 tuần trước
91 Chapter 90 1 tuần trước
92 Chapter 91 5 ngày trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội