Tokyo Manji Revengers - Tokyo卍Revengers; 東京卍リベンジャーズ

Tokyo Manji Revengers

Tokyo Manji Revengers

Mô tả nhẹ truyện tranh Tokyo Manji Revengers: Tokyo Manji Revengers: Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou. Ủng hộ bọn mình tại FB: https://www.facebook.com/EiShunTeam/

Tên khác:

Tokyo卍Revengers; 東京卍リベンジャーズ

Tác giả:

Wakui Ken

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 001 2 tuần trước
2 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 002 2 tuần trước
3 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 003 2 tuần trước
4 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 004 2 tuần trước
5 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 005 2 tuần trước
6 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 006 2 tuần trước
7 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 077 2 tuần trước
8 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 008 2 tuần trước
9 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 009 2 tuần trước
10 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 010 2 tuần trước
11 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 011 2 tuần trước
12 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 012 2 tuần trước
13 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 013 2 tuần trước
14 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 014 2 tuần trước
15 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 015 2 tuần trước
16 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 016 2 tuần trước
17 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 017 2 tuần trước
18 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 018 2 tuần trước
19 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 019 2 tuần trước
20 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 020 2 tuần trước
21 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 021 2 tuần trước
22 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 022 2 tuần trước
23 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 023 2 tuần trước
24 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 024 2 tuần trước
25 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 025 2 tuần trước
26 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 026 2 tuần trước
27 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 027 2 tuần trước
28 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 028 2 tuần trước
29 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 029 2 tuần trước
30 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 030 2 tuần trước
31 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 031 2 tuần trước
32 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 032 2 tuần trước
33 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 033 2 tuần trước
34 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 034 2 tuần trước
35 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 035 2 tuần trước
36 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 036 2 tuần trước
37 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 038 2 tuần trước
38 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 039 2 tuần trước
39 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 040 2 tuần trước
40 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 041 2 tuần trước
41 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 042 2 tuần trước
42 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 043 2 tuần trước
43 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 044 2 tuần trước
44 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 045 2 tuần trước
45 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 046 2 tuần trước
46 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 047 2 tuần trước
47 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 048 2 tuần trước
48 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 049 2 tuần trước
49 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 050 2 tuần trước
50 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 051 2 tuần trước
51 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 052 2 tuần trước
52 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 053 2 tuần trước
53 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 054 2 tuần trước
54 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 055 2 tuần trước
55 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 056 2 tuần trước
56 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 057 2 tuần trước
57 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 058 2 tuần trước
58 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 059 2 tuần trước
59 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 060 2 tuần trước
60 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 061 2 tuần trước
61 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 062 2 tuần trước
62 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 063 2 tuần trước
63 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 064 2 tuần trước
64 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 065 2 tuần trước
65 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 066 2 tuần trước
66 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 067 2 tuần trước
67 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 068 2 tuần trước
68 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 069 2 tuần trước
69 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 070 2 tuần trước
70 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 071 2 tuần trước
71 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 072 2 tuần trước
72 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 073 2 tuần trước
73 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 074 2 tuần trước
74 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 075 2 tuần trước
75 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 076 2 tuần trước
76 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 078 2 tuần trước
77 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 079 2 tuần trước
78 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 080 2 tuần trước
79 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 081 2 tuần trước
80 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 082 2 tuần trước
81 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 083 2 tuần trước
82 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 084 2 tuần trước
83 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 085 2 tuần trước
84 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 086 2 tuần trước
85 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 087 2 tuần trước
86 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 088 2 tuần trước
87 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 089 2 tuần trước
88 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 090 2 tuần trước
89 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 091 2 tuần trước
90 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 092 2 tuần trước
91 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 093 2 tuần trước
92 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 094 2 tuần trước
93 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 095 2 tuần trước
94 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 096 2 tuần trước
95 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 097 2 tuần trước
96 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 098 2 tuần trước
97 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 099 2 tuần trước
98 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 100 2 tuần trước
99 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 101 2 tuần trước
100 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 102 2 tuần trước
101 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 103 2 tuần trước
102 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 104 2 tuần trước
103 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 105 2 tuần trước
104 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 106 2 tuần trước
105 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 107 2 tuần trước
106 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 108 2 tuần trước
107 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 109 1 tuần trước
108 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 110 1 tuần trước
109 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 111 1 tuần trước
110 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 112 1 tuần trước
111 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 113 1 tuần trước
112 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 114 1 tuần trước
113 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 115 1 tuần trước
114 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 116 6 ngày trước
115 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 117 5 ngày trước
116 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 118 3 ngày trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội