Tokyo Manji Revengers - Tokyo卍Revengers; 東京卍リベンジャーズ

Tokyo Manji Revengers

Tokyo Manji Revengers

Mô tả nhẹ truyện tranh Tokyo Manji Revengers: Tokyo Manji Revengers: Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou. Ủng hộ bọn mình tại FB: https://www.facebook.com/EiShunTeam/

Tên khác:

Tokyo卍Revengers; 東京卍リベンジャーズ

Tác giả:

Wakui Ken

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 001 4 tháng trước
2 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 002 4 tháng trước
3 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 003 4 tháng trước
4 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 004 4 tháng trước
5 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 005 4 tháng trước
6 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 006 4 tháng trước
7 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 077 4 tháng trước
8 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 008 4 tháng trước
9 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 009 4 tháng trước
10 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 010 4 tháng trước
11 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 011 4 tháng trước
12 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 012 4 tháng trước
13 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 013 4 tháng trước
14 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 014 4 tháng trước
15 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 015 4 tháng trước
16 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 016 4 tháng trước
17 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 017 4 tháng trước
18 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 018 4 tháng trước
19 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 019 4 tháng trước
20 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 020 4 tháng trước
21 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 021 4 tháng trước
22 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 022 4 tháng trước
23 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 023 4 tháng trước
24 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 024 4 tháng trước
25 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 025 4 tháng trước
26 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 026 4 tháng trước
27 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 027 4 tháng trước
28 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 028 4 tháng trước
29 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 029 4 tháng trước
30 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 030 4 tháng trước
31 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 031 4 tháng trước
32 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 032 4 tháng trước
33 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 033 4 tháng trước
34 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 034 4 tháng trước
35 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 035 4 tháng trước
36 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 036 4 tháng trước
37 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 038 4 tháng trước
38 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 039 4 tháng trước
39 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 040 4 tháng trước
40 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 041 4 tháng trước
41 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 042 4 tháng trước
42 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 043 4 tháng trước
43 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 044 4 tháng trước
44 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 045 4 tháng trước
45 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 046 4 tháng trước
46 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 047 4 tháng trước
47 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 048 4 tháng trước
48 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 049 4 tháng trước
49 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 050 4 tháng trước
50 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 051 4 tháng trước
51 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 052 4 tháng trước
52 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 053 4 tháng trước
53 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 054 4 tháng trước
54 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 055 4 tháng trước
55 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 056 4 tháng trước
56 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 057 4 tháng trước
57 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 058 4 tháng trước
58 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 059 4 tháng trước
59 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 060 4 tháng trước
60 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 061 4 tháng trước
61 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 062 4 tháng trước
62 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 063 4 tháng trước
63 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 064 4 tháng trước
64 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 065 4 tháng trước
65 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 066 4 tháng trước
66 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 067 4 tháng trước
67 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 068 4 tháng trước
68 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 069 4 tháng trước
69 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 070 4 tháng trước
70 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 071 4 tháng trước
71 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 072 4 tháng trước
72 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 073 4 tháng trước
73 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 074 4 tháng trước
74 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 075 4 tháng trước
75 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 076 4 tháng trước
76 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 078 4 tháng trước
77 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 079 4 tháng trước
78 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 080 4 tháng trước
79 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 081 4 tháng trước
80 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 082 4 tháng trước
81 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 083 4 tháng trước
82 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 084 4 tháng trước
83 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 085 4 tháng trước
84 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 086 4 tháng trước
85 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 087 4 tháng trước
86 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 088 4 tháng trước
87 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 089 4 tháng trước
88 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 090 4 tháng trước
89 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 091 4 tháng trước
90 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 092 4 tháng trước
91 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 093 4 tháng trước
92 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 094 4 tháng trước
93 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 095 4 tháng trước
94 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 096 4 tháng trước
95 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 097 4 tháng trước
96 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 098 4 tháng trước
97 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 099 4 tháng trước
98 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 100 4 tháng trước
99 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 101 4 tháng trước
100 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 102 4 tháng trước
101 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 103 4 tháng trước
102 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 104 4 tháng trước
103 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 105 4 tháng trước
104 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 106 4 tháng trước
105 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 107 4 tháng trước
106 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 108 4 tháng trước
107 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 109 4 tháng trước
108 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 110 4 tháng trước
109 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 111 4 tháng trước
110 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 112 4 tháng trước
111 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 113 4 tháng trước
112 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 114 4 tháng trước
113 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 115 4 tháng trước
114 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 116 4 tháng trước
115 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 117 4 tháng trước
116 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 118 3 tháng trước
117 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 120 3 tháng trước
118 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 121 3 tháng trước
119 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 001 3 tháng trước
120 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 002 3 tháng trước
121 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 003 3 tháng trước
122 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 004 3 tháng trước
123 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 005 3 tháng trước
124 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 006 3 tháng trước
125 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 077 3 tháng trước
126 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 008 3 tháng trước
127 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 009 3 tháng trước
128 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 010 3 tháng trước
129 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 011 3 tháng trước
130 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 012 3 tháng trước
131 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 013 3 tháng trước
132 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 014 3 tháng trước
133 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 015 3 tháng trước
134 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 016 3 tháng trước
135 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 017 3 tháng trước
136 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 018 3 tháng trước
137 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 019 3 tháng trước
138 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 020 3 tháng trước
139 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 021 3 tháng trước
140 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 022 3 tháng trước
141 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 023 3 tháng trước
142 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 024 3 tháng trước
143 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 025 3 tháng trước
144 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 026 3 tháng trước
145 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 027 3 tháng trước
146 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 028 3 tháng trước
147 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 029 3 tháng trước
148 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 030 3 tháng trước
149 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 031 3 tháng trước
150 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 032 3 tháng trước
151 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 033 3 tháng trước
152 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 034 3 tháng trước
153 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 035 3 tháng trước
154 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 036 3 tháng trước
155 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 038 3 tháng trước
156 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 039 3 tháng trước
157 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 040 3 tháng trước
158 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 041 3 tháng trước
159 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 042 3 tháng trước
160 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 043 3 tháng trước
161 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 044 3 tháng trước
162 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 045 3 tháng trước
163 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 046 3 tháng trước
164 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 047 3 tháng trước
165 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 048 3 tháng trước
166 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 049 3 tháng trước
167 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 050 3 tháng trước
168 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 051 3 tháng trước
169 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 052 3 tháng trước
170 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 053 3 tháng trước
171 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 054 3 tháng trước
172 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 055 3 tháng trước
173 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 056 3 tháng trước
174 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 057 3 tháng trước
175 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 058 3 tháng trước
176 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 059 3 tháng trước
177 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 060 3 tháng trước
178 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 061 3 tháng trước
179 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 062 3 tháng trước
180 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 063 3 tháng trước
181 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 064 3 tháng trước
182 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 065 3 tháng trước
183 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 066 3 tháng trước
184 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 067 3 tháng trước
185 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 068 3 tháng trước
186 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 069 3 tháng trước
187 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 070 3 tháng trước
188 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 071 3 tháng trước
189 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 072 3 tháng trước
190 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 073 3 tháng trước
191 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 074 3 tháng trước
192 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 075 3 tháng trước
193 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 076 3 tháng trước
194 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 078 3 tháng trước
195 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 079 3 tháng trước
196 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 080 3 tháng trước
197 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 081 3 tháng trước
198 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 082 3 tháng trước
199 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 083 3 tháng trước
200 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 084 3 tháng trước
201 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 085 3 tháng trước
202 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 086 3 tháng trước
203 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 087 3 tháng trước
204 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 088 3 tháng trước
205 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 089 3 tháng trước
206 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 090 3 tháng trước
207 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 091 3 tháng trước
208 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 092 3 tháng trước
209 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 093 3 tháng trước
210 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 094 3 tháng trước
211 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 095 3 tháng trước
212 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 096 3 tháng trước
213 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 097 3 tháng trước
214 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 098 3 tháng trước
215 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 099 3 tháng trước
216 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 100 3 tháng trước
217 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 101 3 tháng trước
218 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 102 3 tháng trước
219 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 103 3 tháng trước
220 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 104 3 tháng trước
221 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 105 3 tháng trước
222 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 106 3 tháng trước
223 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 107 3 tháng trước
224 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 108 3 tháng trước
225 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 109 3 tháng trước
226 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 110 3 tháng trước
227 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 111 3 tháng trước
228 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 112 3 tháng trước
229 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 113 3 tháng trước
230 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 114 3 tháng trước
231 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 115 3 tháng trước
232 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 116 3 tháng trước
233 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 117 3 tháng trước
234 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 118 3 tháng trước
235 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 120 3 tháng trước
236 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 121 3 tháng trước
237 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 122 2 tháng trước
238 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 123 2 tháng trước
239 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 124 2 tháng trước
240 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 125 1 tháng trước
241 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 126 1 tháng trước
242 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 127 1 tháng trước
243 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 128 1 tháng trước
244 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 129 1 tháng trước
245 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 130 3 tuần trước
246 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 131 1 tuần trước
247 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 132 1 tuần trước
248 Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 133 3 ngày trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội