Tiệm Thú Kiểng - Pet Shop of Horrors

Tiệm Thú Kiểng

Tiệm Thú Kiểng

Mô tả nhẹ truyện tranh Tiệm Thú Kiểng:   Ẩn trong thị trấn Chinatown huyền bí là tiệm thú kiểng của Count D. Ông bán đủ loại thú quý hiếm từ cổ chí kim mà không nơi nào có cho các khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, những con thú ở tiệm ông bán đều kèm theo một hợp đồng với các điều lệ khắc nghiệt. Nếu vi phạm một trong những điều lệ đó, thì Count D sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm mọi hậu quả. Cả hai phần PetShop of Horrors và Tân PetShop đều được xuất bản ở Việt Nam dưới tên Tiệm Thú Kiểng. 

Tên khác:

Pet Shop of Horrors

Tác giả:

Matsuri Akino,

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 1 7 tháng trước
2 Chap 2 7 tháng trước
3 Chap 3 7 tháng trước
4 Chap 4 7 tháng trước
5 Chap 5 7 tháng trước
6 Chap 6 7 tháng trước
7 Chap 7 7 tháng trước
8 Chap 8 7 tháng trước
9 Chap 9 7 tháng trước
10 Chap 10 7 tháng trước
11 Chap 11 7 tháng trước
12 Chap 12 7 tháng trước
13 Chap 13 7 tháng trước
14 Chap 14 7 tháng trước
15 Chap 15 7 tháng trước
16 Chap 16 7 tháng trước
17 Chap 17 7 tháng trước
18 chap 17.5 7 tháng trước
19 Chap 18 7 tháng trước
20 Chap 19 7 tháng trước
21 Chap 20 7 tháng trước
22 Chap 21 7 tháng trước
23 Chap 22 7 tháng trước
24 Chap 23 7 tháng trước
25 Chap 24 7 tháng trước
26 Chap 25 7 tháng trước
27 Chap 26 7 tháng trước
28 Chap 27 7 tháng trước
29 Chap 28 7 tháng trước
30 Chap 29 7 tháng trước
31 Chap 30 7 tháng trước
32 Chap 31 7 tháng trước
33 Chap 32 7 tháng trước
34 Chap 33 7 tháng trước
35 Chap 34 7 tháng trước
36 Chap 35 7 tháng trước
37 Chap 36 7 tháng trước
38 Chap 37 7 tháng trước
39 Chap 38 END 7 tháng trước
40 Ngoại Truyện ( Chap 1 ) 7 tháng trước
41 Ngoại Truyện ( Chap 2 ) 7 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội