Thiền Tâm Vấn Đạo

Thiền Tâm Vấn Đạo

Thiền Tâm Vấn Đạo

Mô tả nhẹ truyện tranh Thiền Tâm Vấn Đạo:

Vô Cương, hoàng tử nước Phi Ngư, xuống tóc tu hành, không yêu giang sơn, chỉ thích phật pháp. Hạ mặc, đạo sĩ hồ đồ, diệt yêu trừ ma, chỉ biết kiếm tiền nuôi dưỡng đồ đệ. Đời này ân oán dây dưa, sa vào lưới tình, tiến thoái lưỡng nan, nhân duyên kiếp trước, đại chiến ma tộc, số mệnh khó đoán!

Tác giả:

Mạn Du Du,Khả Thuyết

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 0 5 tháng trước
2 Chap 1 5 tháng trước
3 Chap 2 5 tháng trước
4 Chap 3 5 tháng trước
5 Chap 4 5 tháng trước
6 Chap 5 5 tháng trước
7 Chap 6 5 tháng trước
8 Chap 7 5 tháng trước
9 Chap 8 5 tháng trước
10 Chap 9 5 tháng trước
11 Chap 10 5 tháng trước
12 Chap 11 5 tháng trước
13 Chap 12 5 tháng trước
14 Chap 13 5 tháng trước
15 Chap 14 5 tháng trước
16 Chap 15 5 tháng trước
17 Chap 16 5 tháng trước
18 Chap 17 5 tháng trước
19 Chap 18 5 tháng trước
20 Chap 19 5 tháng trước
21 Chap 20 5 tháng trước
22 Chap 21 5 tháng trước
23 Chap 22 5 tháng trước
24 Chap 23 5 tháng trước
25 Chap 24 5 tháng trước
26 Chap 25 5 tháng trước
27 Chap 26 5 tháng trước
28 Chap 27 5 tháng trước
29 Chap 28 5 tháng trước
30 Chap 29 2 tháng trước
31 Chap 30 2 tháng trước
32 Chap 31 2 tháng trước
33 Chap 32 2 tháng trước
34 Chap 33 2 tháng trước
35 Chap 34 2 tháng trước
36 Chap 35 2 tháng trước
37 Chap 36 2 tháng trước
38 Chap 37 2 tháng trước
39 Chap 38 2 tháng trước
40 Chap 39 2 tháng trước
41 Chap 40 1 tháng trước
42 Chap 41 1 tháng trước
43 Chap 42 1 tháng trước
44 Chap 43 4 tuần trước
45 Chap 44 3 tuần trước
46 Chap 45 2 tuần trước
47 Chap 46 1 tuần trước
48 Chap 47 4 ngày trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội