Thường là những truyện có nội dung ngắn, số chương ít

Thể loại: Truyện Ngắn