Thường là những truyện có nội dung ngắn, số chương ít, OneShot

Thể loại: Truyện Ngắn