Trong tác phẩm tiên hiệp thường xuất hiện thần, tiên, người, yêu, ma, minh (quỷ), lấy quá trình trưởng thành của nhân vật chính làm cốt lõi, thường sẽ có được các loại pháp bảo, tiên khí.

Thể loại: Tiên hiệp