The Breaker New Waves - The Breaker 2

The Breaker New Waves

The Breaker New Waves

Mô tả nhẹ truyện tranh The Breaker New Waves: Phần tiếp theo của bộ truyện The Breaker  Sau khi bị sư phụ của mình - Goomoonryong phá hủy huyệt Đan Điền, Yi Shioon đã rời bỏ Murim để trở về với cuộc sống đời thường mà cậu tin rằng sư phụ của cậu rất mong muốn cậu trở về nơi đó. Nhưng với một chàng trai nắm trong tay huy hiệu Phượng Hoàng của gia tộc Sunwoo và sự thông tuệ thần công Hắc Thiên Địa , thế giới Murim rồi sẽ tìm đến cậu....

Tên khác:

The Breaker 2

Tác giả:

Park Jin-Hwan,Jeon Geuk-Jin,

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Battle 01 5 tháng trước
2 Battle 02 5 tháng trước
3 Battle 03 5 tháng trước
4 Battle 04 5 tháng trước
5 Battle 05 5 tháng trước
6 Battle 06 5 tháng trước
7 Battle 07 5 tháng trước
8 Battle 08 5 tháng trước
9 Battle 09 5 tháng trước
10 Battle 10 5 tháng trước
11 Battle 11 5 tháng trước
12 Battle 12 5 tháng trước
13 Battle 13 5 tháng trước
14 Battle 14 5 tháng trước
15 Battle 15 5 tháng trước
16 Battle 16 5 tháng trước
17 Battle 17 5 tháng trước
18 Battle 18 5 tháng trước
19 Battle 19 5 tháng trước
20 Battle 20 5 tháng trước
21 Battle 21 5 tháng trước
22 Battle 22 5 tháng trước
23 Battle 23 5 tháng trước
24 Battle 24 5 tháng trước
25 Battle 25 5 tháng trước
26 Battle 26 5 tháng trước
27 Battle 27 5 tháng trước
28 Battle 28 5 tháng trước
29 Battle 29 5 tháng trước
30 Battle 30 5 tháng trước
31 Battle 31 5 tháng trước
32 Battle 32 5 tháng trước
33 Battle 33 5 tháng trước
34 Battle 34 5 tháng trước
35 Battle 35 5 tháng trước
36 Battle 36 5 tháng trước
37 Battle 37 5 tháng trước
38 Battle 38 5 tháng trước
39 Battle 39 5 tháng trước
40 Battle 40 5 tháng trước
41 Battle 41 5 tháng trước
42 Battle 42 5 tháng trước
43 Battle 43 5 tháng trước
44 Battle 44 5 tháng trước
45 Battle 45 5 tháng trước
46 Battle 46 5 tháng trước
47 Battle 47 5 tháng trước
48 Battle 48 5 tháng trước
49 Battle 49 5 tháng trước
50 Battle 50 5 tháng trước
51 Battle 51 5 tháng trước
52 Battle 52 5 tháng trước
53 Battle 53 5 tháng trước
54 Battle 54 5 tháng trước
55 Battle 55 5 tháng trước
56 Battle 56 5 tháng trước
57 Battle 57 5 tháng trước
58 Battle 58 5 tháng trước
59 Battle 59 5 tháng trước
60 Battle 60 5 tháng trước
61 Battle 61 5 tháng trước
62 Battle 62 5 tháng trước
63 Battle 63 5 tháng trước
64 Battle 64 5 tháng trước
65 Battle 65 5 tháng trước
66 Battle 66 5 tháng trước
67 Battle 67 5 tháng trước
68 Battle 68 5 tháng trước
69 Battle 69 5 tháng trước
70 Battle 70 5 tháng trước
71 Battle 71 5 tháng trước
72 Battle 72 5 tháng trước
73 Battle 73 5 tháng trước
74 Battle 74 5 tháng trước
75 Battle 75 5 tháng trước
76 Battle 76 5 tháng trước
77 Battle 77 5 tháng trước
78 Battle 78 5 tháng trước
79 Battle 79 5 tháng trước
80 Battle 80 5 tháng trước
81 Battle 81 5 tháng trước
82 Battle 82 5 tháng trước
83 Battle 83 5 tháng trước
84 Battle 84 5 tháng trước
85 Battle 85 5 tháng trước
86 Battle 86 5 tháng trước
87 Battle 87 5 tháng trước
88 Battle 88 5 tháng trước
89 Battle 89 5 tháng trước
90 Battle 90 5 tháng trước
91 Battle 91 5 tháng trước
92 Battle 92 5 tháng trước
93 Battle 93 5 tháng trước
94 Battle 94 5 tháng trước
95 Battle 95 5 tháng trước
96 Battle 96 5 tháng trước
97 Battle 97 5 tháng trước
98 Battle 98 5 tháng trước
99 Battle 99 5 tháng trước
100 Battle 100 5 tháng trước
101 Battle 101 5 tháng trước
102 Battle 102 5 tháng trước
103 Battle 103 5 tháng trước
104 Battle 104 5 tháng trước
105 Battle 105 5 tháng trước
106 Battle 106 5 tháng trước
107 Battle 107 5 tháng trước
108 Battle 108 5 tháng trước
109 Battle 109 5 tháng trước
110 Battle 110 5 tháng trước
111 Battle 111 5 tháng trước
112 Battle 112 5 tháng trước
113 Battle 113 5 tháng trước
114 Battle 114 5 tháng trước
115 Battle 115 5 tháng trước
116 Battle 116 5 tháng trước
117 Battle 117 5 tháng trước
118 Battle 118 5 tháng trước
119 Battle 119 5 tháng trước
120 Battle 120 5 tháng trước
121 Battle 121 5 tháng trước
122 Battle 122 5 tháng trước
123 Battle 123 5 tháng trước
124 Battle 124 5 tháng trước
125 Battle 125 5 tháng trước
126 Battle 126 5 tháng trước
127 Battle 127 5 tháng trước
128 Battle 128 5 tháng trước
129 Battle 129 5 tháng trước
130 Battle 130 5 tháng trước
131 Battle 131 5 tháng trước
132 Battle 132 5 tháng trước
133 Battle 133 5 tháng trước
134 Battle 134 5 tháng trước
135 Battle 135 5 tháng trước
136 Battle 136 5 tháng trước
137 Battle 137 5 tháng trước
138 Battle 138 5 tháng trước
139 Battle 139 5 tháng trước
140 Battle 140 5 tháng trước
141 Battle 141 5 tháng trước
142 Battle 142 5 tháng trước
143 Battle 143 5 tháng trước
144 Battle 144 5 tháng trước
145 Battle 145 5 tháng trước
146 Battle 146 5 tháng trước
147 Battle 147 5 tháng trước
148 Battle 148 5 tháng trước
149 Battle 149 5 tháng trước
150 Battle 150 5 tháng trước
151 Battle 151 5 tháng trước
152 Battle 152 5 tháng trước
153 Battle 153 5 tháng trước
154 Battle 154 5 tháng trước
155 Battle 155 5 tháng trước
156 Battle 156 5 tháng trước
157 Battle 157 5 tháng trước
158 Battle 158 5 tháng trước
159 Battle 159 5 tháng trước
160 Battle 160 5 tháng trước
161 Battle 161 5 tháng trước
162 Battle 162 5 tháng trước
163 Battle 163 5 tháng trước
164 Battle 164 5 tháng trước
165 Battle 165 5 tháng trước
166 Battle 166 5 tháng trước
167 Battle 167 5 tháng trước
168 Battle 168 5 tháng trước
169 Battle 169 5 tháng trước
170 Battle 170 5 tháng trước
171 Battle 171 5 tháng trước
172 Battle 172 5 tháng trước
173 Battle 173 5 tháng trước
174 Battle 174 5 tháng trước
175 Battle 175 5 tháng trước
176 Battle 176 5 tháng trước
177 Battle 177 5 tháng trước
178 Battle 178 5 tháng trước
179 Battle 179 5 tháng trước
180 Battle 180 5 tháng trước
181 Battle 181 5 tháng trước
182 Battle 182 5 tháng trước
183 Battle 183 5 tháng trước
184 Battle 184 5 tháng trước
185 Battle 185 5 tháng trước
186 Battle 186 5 tháng trước
187 Battle 187 5 tháng trước
188 Battle 188 5 tháng trước
189 Battle 189 5 tháng trước
190 Battle 190 5 tháng trước
191 Battle 191 5 tháng trước
192 Battle 192 5 tháng trước
193 Battle 193 5 tháng trước
194 Battle 194 5 tháng trước
195 Battle 195 5 tháng trước
196 Battle 196 5 tháng trước
197 Battle 197 5 tháng trước
198 Battle 198 5 tháng trước
199 Battle 199 5 tháng trước
200 Battle 200 - End 5 tháng trước
201 Special 01 5 tháng trước
202 Special 02 5 tháng trước
203 Grand Epilogue 5 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội