Thất Tông Tội

Thất Tông Tội

Thất Tông Tội

Mô tả nhẹ truyện tranh Thất Tông Tội:

Thất Tông Tội: "Thất đại ác nhân", một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các "hiệp sĩ thánh chiến" mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. Elizabeth, con gái duy nhất của nhà vua, đã lên đường tìm "thất đại ác nhân" để nhờ họ tái chiếm lại vương quốc. Công chúa có thành công trong việc tìm kiếm "thất đại ác nhân", các "hiệp sĩ thánh chiến" sẽ làm gì để ngăn chăn cô? xem các chap truyện sau sẽ rõ. Chương mới

Tác giả:

Suzuki Nakaba

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Nanatsu No Taizai Chap 1 11 tháng trước
2 Nanatsu No Taizai Chap 2 11 tháng trước
3 Nanatsu No Taizai Chap 3 11 tháng trước
4 Nanatsu No Taizai Chap 4 11 tháng trước
5 Nanatsu No Taizai Chap 5 11 tháng trước
6 Nanatsu No Taizai Chap 6 11 tháng trước
7 Nanatsu No Taizai Chap 7 11 tháng trước
8 Nanatsu No Taizai Chap 8 11 tháng trước
9 Nanatsu No Taizai Chap 9 11 tháng trước
10 Nanatsu No Taizai Chap 10 11 tháng trước
11 Nanatsu No Taizai Chap 11 11 tháng trước
12 Nanatsu No Taizai Chap 12 11 tháng trước
13 Nanatsu No Taizai Chap 13 11 tháng trước
14 Nanatsu No Taizai Chap 14 11 tháng trước
15 Nanatsu No Taizai Chap 15 11 tháng trước
16 Nanatsu No Taizai Chap 16 11 tháng trước
17 Nanatsu No Taizai Chap 17 11 tháng trước
18 Nanatsu No Taizai Chap 18 11 tháng trước
19 Nanatsu No Taizai Chap 19 11 tháng trước
20 Nanatsu No Taizai Chap 20 11 tháng trước
21 Nanatsu No Taizai Chap 21 11 tháng trước
22 Nanatsu No Taizai Chap 22 11 tháng trước
23 Nanatsu No Taizai Chap 23 11 tháng trước
24 Nanatsu No Taizai Chap 24 11 tháng trước
25 Nanatsu No Taizai Chap 25 11 tháng trước
26 Nanatsu No Taizai Chap 26 11 tháng trước
27 Nanatsu No Taizai Chap 27 11 tháng trước
28 Nanatsu No Taizai Chap 28 11 tháng trước
29 Nanatsu No Taizai Chap 29 11 tháng trước
30 Nanatsu No Taizai Chap 30 11 tháng trước
31 Nanatsu No Taizai Chap 31 11 tháng trước
32 Nanatsu No Taizai Chap 32 11 tháng trước
33 Nanatsu No Taizai Chap 33 11 tháng trước
34 Nanatsu No Taizai Chap 34 11 tháng trước
35 Nanatsu No Taizai Chap 35 11 tháng trước
36 Nanatsu No Taizai Chap 36 11 tháng trước
37 Nanatsu No Taizai Chap 37 11 tháng trước
38 Nanatsu No Taizai Chap 38 11 tháng trước
39 Nanatsu No Taizai Chap 39 11 tháng trước
40 Nanatsu No Taizai Chap 40 11 tháng trước
41 Nanatsu No Taizai Chap 41 11 tháng trước
42 Nanatsu No Taizai Chap 42 11 tháng trước
43 Nanatsu No Taizai Chap 43 11 tháng trước
44 Nanatsu No Taizai Chap 44 11 tháng trước
45 Nanatsu No Taizai Chap 45 11 tháng trước
46 Nanatsu No Taizai Chap 46 11 tháng trước
47 Nanatsu No Taizai Chap 47 11 tháng trước
48 Nanatsu No Taizai Chap 48 11 tháng trước
49 Nanatsu No Taizai Chap 49 11 tháng trước
50 Nanatsu No Taizai Chap 50 11 tháng trước
51 Nanatsu No Taizai Chap 51 11 tháng trước
52 Nanatsu No Taizai Chap 52 11 tháng trước
53 Nanatsu No Taizai Chap 53 11 tháng trước
54 Nanatsu No Taizai Chap 54 11 tháng trước
55 Nanatsu No Taizai Chap 55 11 tháng trước
56 Nanatsu No Taizai Chap 56 11 tháng trước
57 Nanatsu No Taizai Chap 57 11 tháng trước
58 Nanatsu No Taizai Chap 58 11 tháng trước
59 Nanatsu No Taizai Chap 59 11 tháng trước
60 Nanatsu No Taizai Chap 60 11 tháng trước
61 Nanatsu No Taizai Chap 61 11 tháng trước
62 Nanatsu No Taizai Chap 62 11 tháng trước
63 Nanatsu No Taizai Chap 63 11 tháng trước
64 Nanatsu No Taizai Chap 64 11 tháng trước
65 Nanatsu No Taizai Chap 65 11 tháng trước
66 Nanatsu No Taizai Chap 66 11 tháng trước
67 Nanatsu No Taizai Chap 67 11 tháng trước
68 Nanatsu No Taizai Chap 68 11 tháng trước
69 Nanatsu No Taizai Chap 69 11 tháng trước
70 Nanatsu No Taizai Chap 70 11 tháng trước
71 Nanatsu No Taizai Chap 71 11 tháng trước
72 Nanatsu No Taizai Chap 72 11 tháng trước
73 Nanatsu No Taizai Chap 73 11 tháng trước
74 Nanatsu No Taizai Chap 74 11 tháng trước
75 Nanatsu No Taizai Chap 75 11 tháng trước
76 Nanatsu No Taizai Chap 76 11 tháng trước
77 Nanatsu No Taizai Chap 77 11 tháng trước
78 Nanatsu No Taizai Chap 78 11 tháng trước
79 Nanatsu No Taizai Chap 79 11 tháng trước
80 Nanatsu No Taizai Chap 80 11 tháng trước
81 Nanatsu No Taizai Chap 81 11 tháng trước
82 Nanatsu No Taizai Chap 82 11 tháng trước
83 Nanatsu No Taizai Chap 83 11 tháng trước
84 Nanatsu No Taizai Chap 84 11 tháng trước
85 Nanatsu No Taizai Chap 85 11 tháng trước
86 Nanatsu No Taizai Chap 86 11 tháng trước
87 Nanatsu No Taizai Chap 87 11 tháng trước
88 Nanatsu No Taizai Chap 88 11 tháng trước
89 Nanatsu No Taizai Chap 89 11 tháng trước
90 Nanatsu No Taizai Chap 90 11 tháng trước
91 Nanatsu No Taizai Chap 91 11 tháng trước
92 Nanatsu No Taizai Chap 92 11 tháng trước
93 Nanatsu No Taizai Chap 93 11 tháng trước
94 Nanatsu No Taizai Chap 94 11 tháng trước
95 Nanatsu No Taizai Chap 95 11 tháng trước
96 Nanatsu No Taizai Chap 96 11 tháng trước
97 Nanatsu No Taizai Chap 97 11 tháng trước
98 Nanatsu No Taizai Chap 98 11 tháng trước
99 Nanatsu No Taizai Chap 99 11 tháng trước
100 Nanatsu No Taizai Chap 100 11 tháng trước
101 Nanatsu No Taizai Chap 101 11 tháng trước
102 Nanatsu No Taizai Chap 102 11 tháng trước
103 Nanatsu No Taizai Chap 103 11 tháng trước
104 Nanatsu No Taizai Chap 104 11 tháng trước
105 Nanatsu No Taizai Chap 105 11 tháng trước
106 Nanatsu No Taizai Chap 106 11 tháng trước
107 Nanatsu No Taizai Chap 107 11 tháng trước
108 Nanatsu No Taizai Chap 108 11 tháng trước
109 Nanatsu No Taizai Chap 109 11 tháng trước
110 Nanatsu No Taizai Chap 110 11 tháng trước
111 Nanatsu No Taizai Chap 111 11 tháng trước
112 Nanatsu No Taizai Chap 112 11 tháng trước
113 Nanatsu No Taizai Chap 113 11 tháng trước
114 Nanatsu No Taizai Chap 114 11 tháng trước
115 Nanatsu No Taizai Chap 115 11 tháng trước
116 Nanatsu No Taizai Chap 116 11 tháng trước
117 Nanatsu No Taizai Chap 117 11 tháng trước
118 Nanatsu No Taizai Chap 118 11 tháng trước
119 Nanatsu No Taizai Chap 119 11 tháng trước
120 Nanatsu No Taizai Chap 120 11 tháng trước
121 Nanatsu No Taizai Chap 121 11 tháng trước
122 Nanatsu No Taizai Chap 122 11 tháng trước
123 Nanatsu No Taizai Chap 123 11 tháng trước
124 Nanatsu No Taizai Chap 124 11 tháng trước
125 Nanatsu No Taizai Chap 125 11 tháng trước
126 Nanatsu No Taizai Chap 126 11 tháng trước
127 Nanatsu No Taizai Chap 127 11 tháng trước
128 Nanatsu No Taizai Chap 128 11 tháng trước
129 Nanatsu No Taizai Chap 129 11 tháng trước
130 Nanatsu No Taizai Chap 130 11 tháng trước
131 Nanatsu No Taizai Chap 131 11 tháng trước
132 Nanatsu No Taizai Chap 132 11 tháng trước
133 Nanatsu No Taizai Chap 133 11 tháng trước
134 Nanatsu No Taizai Chap 134 11 tháng trước
135 Nanatsu No Taizai Chap 135 11 tháng trước
136 Nanatsu No Taizai Chap 136 11 tháng trước
137 Nanatsu No Taizai Chap 137 11 tháng trước
138 Nanatsu No Taizai Chap 138 11 tháng trước
139 Nanatsu No Taizai Chap 139 11 tháng trước
140 Nanatsu No Taizai Chap 140 11 tháng trước
141 Nanatsu No Taizai Chap 141 11 tháng trước
142 Nanatsu No Taizai Chap 142 11 tháng trước
143 Nanatsu No Taizai Chap 143 11 tháng trước
144 Nanatsu No Taizai Chap 144 11 tháng trước
145 Nanatsu No Taizai Chap 145 11 tháng trước
146 Nanatsu No Taizai Chap 146 11 tháng trước
147 Nanatsu No Taizai Chap 147 11 tháng trước
148 Nanatsu No Taizai Chap 148 11 tháng trước
149 Nanatsu No Taizai Chap 149 11 tháng trước
150 Nanatsu No Taizai Chap 150 11 tháng trước
151 Nanatsu No Taizai Chap 151 11 tháng trước
152 Nanatsu No Taizai Chap 152 11 tháng trước
153 Nanatsu No Taizai Chap 153 11 tháng trước
154 Nanatsu No Taizai Chap 154 11 tháng trước
155 Nanatsu No Taizai Chap 155 11 tháng trước
156 Nanatsu No Taizai Chap 156 11 tháng trước
157 Nanatsu No Taizai Chap 157 11 tháng trước
158 Nanatsu No Taizai Chap 158 11 tháng trước
159 Nanatsu No Taizai Chap 159 11 tháng trước
160 Nanatsu No Taizai Chap 160 11 tháng trước
161 Nanatsu No Taizai Chap 161 11 tháng trước
162 Nanatsu No Taizai Chap 162 11 tháng trước
163 Nanatsu No Taizai Chap 163 11 tháng trước
164 Nanatsu No Taizai Chap 164 11 tháng trước
165 Nanatsu No Taizai Chap 165 11 tháng trước
166 Nanatsu No Taizai Chap 166 11 tháng trước
167 Nanatsu No Taizai Chap 167 11 tháng trước
168 Nanatsu No Taizai Chap 168 11 tháng trước
169 Nanatsu No Taizai Chap 169 11 tháng trước
170 Nanatsu No Taizai Chap 170 11 tháng trước
171 Nanatsu No Taizai Chap 171 11 tháng trước
172 Nanatsu No Taizai Chap 172 11 tháng trước
173 Nanatsu No Taizai Chap 173 11 tháng trước
174 Nanatsu No Taizai Chap 174 11 tháng trước
175 Nanatsu No Taizai Chap 175 11 tháng trước
176 Nanatsu No Taizai Chap 176 11 tháng trước
177 Nanatsu No Taizai Chap 177 11 tháng trước
178 Nanatsu No Taizai Chap 178 11 tháng trước
179 Nanatsu No Taizai Chap 179 11 tháng trước
180 Nanatsu No Taizai Chap 180 11 tháng trước
181 Nanatsu No Taizai Chap 181 11 tháng trước
182 Nanatsu No Taizai Chap 182 11 tháng trước
183 Nanatsu No Taizai Chap 183 11 tháng trước
184 Nanatsu No Taizai Chap 184 11 tháng trước
185 Nanatsu No Taizai Chap 185 11 tháng trước
186 Nanatsu No Taizai Chap 186 11 tháng trước
187 Nanatsu No Taizai Chap 187 11 tháng trước
188 Nanatsu No Taizai Chap 188 11 tháng trước
189 Nanatsu No Taizai Chap 189 11 tháng trước
190 Nanatsu No Taizai Chap 190 11 tháng trước
191 Nanatsu No Taizai Chap 191 11 tháng trước
192 Nanatsu No Taizai Chap 192 11 tháng trước
193 Nanatsu No Taizai Chap 193 11 tháng trước
194 Nanatsu No Taizai Chap 194 11 tháng trước
195 Nanatsu No Taizai Chap 195 11 tháng trước
196 Nanatsu No Taizai Chap 196 11 tháng trước
197 Nanatsu No Taizai Chap 197 11 tháng trước
198 Nanatsu No Taizai Chap 198 11 tháng trước
199 Nanatsu No Taizai Chap 199 11 tháng trước
200 Nanatsu No Taizai Chap 201 11 tháng trước
201 Nanatsu No Taizai Chap 202 11 tháng trước
202 Nanatsu No Taizai Chap 203 11 tháng trước
203 Nanatsu No Taizai Chap 204 11 tháng trước
204 Nanatsu No Taizai Chap 205 11 tháng trước
205 Nanatsu No Taizai Chap 206 11 tháng trước
206 Nanatsu No Taizai Chap 207 11 tháng trước
207 Nanatsu No Taizai Chap 208 11 tháng trước
208 Nanatsu No Taizai Chap 209 11 tháng trước
209 Nanatsu No Taizai Chap 210 11 tháng trước
210 Nanatsu No Taizai Chap 211 11 tháng trước
211 Nanatsu No Taizai Chap 212 11 tháng trước
212 Nanatsu No Taizai Chap 213 11 tháng trước
213 Nanatsu No Taizai Chap 214 11 tháng trước
214 Nanatsu No Taizai Chap 215 11 tháng trước
215 Nanatsu No Taizai Chap 216 11 tháng trước
216 Nanatsu No Taizai Chap 217 11 tháng trước
217 Nanatsu No Taizai Chap 218 11 tháng trước
218 Nanatsu No Taizai Chap 219 11 tháng trước
219 Nanatsu No Taizai Chap 220 11 tháng trước
220 Nanatsu No Taizai Chap 221 11 tháng trước
221 Nanatsu No Taizai Chap 222 11 tháng trước
222 Nanatsu No Taizai Chap 223 11 tháng trước
223 Nanatsu No Taizai Chap 224 11 tháng trước
224 Nanatsu No Taizai Chap 225 11 tháng trước
225 Nanatsu No Taizai Chap 226 11 tháng trước
226 Nanatsu No Taizai Chap 227 11 tháng trước
227 Nanatsu No Taizai Chap 228 11 tháng trước
228 Nanatsu No Taizai Chap 229 11 tháng trước
229 Nanatsu No Taizai Chap 230 11 tháng trước
230 Nanatsu No Taizai Chap 231 11 tháng trước
231 Nanatsu No Taizai Chap 232 11 tháng trước
232 Nanatsu No Taizai Chap 233 11 tháng trước
233 Nanatsu No Taizai Chap 234 11 tháng trước
234 Nanatsu No Taizai Chap 235 11 tháng trước
235 Nanatsu No Taizai Chap 236 11 tháng trước
236 Nanatsu No Taizai Chap 237 11 tháng trước
237 Nanatsu No Taizai Chap 238 11 tháng trước
238 Nanatsu No Taizai Chap 239 11 tháng trước
239 Nanatsu No Taizai Chap 240 11 tháng trước
240 Nanatsu No Taizai Chap 241 11 tháng trước
241 Nanatsu No Taizai Chap 242 11 tháng trước
242 Nanatsu No Taizai Chap 243 11 tháng trước
243 Nanatsu No Taizai Chap 244 11 tháng trước
244 Nanatsu No Taizai Chap 245 11 tháng trước
245 Nanatsu No Taizai Chap 246 11 tháng trước
246 Nanatsu No Taizai Chap 247 11 tháng trước
247 Nanatsu No Taizai Chap 248 11 tháng trước
248 Nanatsu No Taizai Chap 249 11 tháng trước
249 Nanatsu No Taizai Chap 250 11 tháng trước
250 Nanatsu No Taizai Chap 251 11 tháng trước
251 Nanatsu No Taizai Chap 252 11 tháng trước
252 Nanatsu No Taizai Chap 253 11 tháng trước
253 Nanatsu No Taizai Chap 254 11 tháng trước
254 Nanatsu No Taizai Chap 255 11 tháng trước
255 Nanatsu No Taizai Chap 256 11 tháng trước
256 Nanatsu No Taizai Chap 257 11 tháng trước
257 Nanatsu No Taizai Chap 258 11 tháng trước
258 Nanatsu No Taizai Chap 259 11 tháng trước
259 Nanatsu No Taizai Chap 260 11 tháng trước
260 Nanatsu No Taizai Chap 261 11 tháng trước
261 Nanatsu No Taizai Chap 262 11 tháng trước
262 Nanatsu No Taizai Chap 263 11 tháng trước
263 Nanatsu No Taizai Chap 264 11 tháng trước
264 Nanatsu No Taizai Chap 265 11 tháng trước
265 Nanatsu No Taizai Chap 266 11 tháng trước
266 Nanatsu No Taizai Chap 267 11 tháng trước
267 Nanatsu No Taizai Chap 268 11 tháng trước
268 Nanatsu No Taizai Chap 269 11 tháng trước
269 Nanatsu No Taizai Chap 270 11 tháng trước
270 Nanatsu No Taizai Chap 271 11 tháng trước
271 Nanatsu No Taizai Chap 272 11 tháng trước
272 Nanatsu No Taizai Chap 273 11 tháng trước
273 Nanatsu No Taizai Chap 274 11 tháng trước
274 Nanatsu No Taizai Chap 275 11 tháng trước
275 Nanatsu No Taizai Chap 276 11 tháng trước
276 Nanatsu No Taizai Chap 277 11 tháng trước
277 Nanatsu No Taizai Chap 278 11 tháng trước
278 Nanatsu No Taizai Chap 279 11 tháng trước
279 Nanatsu No Taizai Chap 280 11 tháng trước
280 Nanatsu No Taizai Chap 281 11 tháng trước
281 Nanatsu No Taizai Chap 282 11 tháng trước
282 Nanatsu No Taizai Chap 283 11 tháng trước
283 Nanatsu No Taizai Chap 284 11 tháng trước
284 Nanatsu No Taizai Chap 285 11 tháng trước
285 Nanatsu No Taizai Chap 286 11 tháng trước
286 Nanatsu No Taizai Chap 287 11 tháng trước
287 Nanatsu No Taizai Chap 288 11 tháng trước
288 Nanatsu No Taizai Chap 289 11 tháng trước
289 Nanatsu No Taizai Chap 290 11 tháng trước
290 Nanatsu No Taizai Chap 291 11 tháng trước
291 Nanatsu No Taizai Chap 292 11 tháng trước
292 Nanatsu No Taizai Chap 293 11 tháng trước
293 Nanatsu No Taizai Chap 294 11 tháng trước
294 Nanatsu No Taizai Chap 295 11 tháng trước
295 Nanatsu No Taizai Chap 296 11 tháng trước
296 Nanatsu No Taizai Chap 297 11 tháng trước
297 Nanatsu No Taizai Chap 298 11 tháng trước
298 Nanatsu No Taizai Chap 299 11 tháng trước
299 Nanatsu No Taizai Chap 300 11 tháng trước
300 Nanatsu No Taizai Chap 301 11 tháng trước
301 Nanatsu No Taizai Chap 302 11 tháng trước
302 Nanatsu No Taizai Chap 303 11 tháng trước
303 Nanatsu No Taizai Chap 304 11 tháng trước
304 Nanatsu No Taizai Chap 305 11 tháng trước
305 Nanatsu No Taizai Chap 306 11 tháng trước
306 Nanatsu No Taizai Chap 307 11 tháng trước
307 Nanatsu No Taizai Chap 308 11 tháng trước
308 Nanatsu No Taizai Chap 309 11 tháng trước
309 Nanatsu No Taizai Chap 310 11 tháng trước
310 Nanatsu No Taizai Chap 311 11 tháng trước
311 Nanatsu No Taizai Chap 312 11 tháng trước
312 Nanatsu No Taizai Chap 313 11 tháng trước
313 Nanatsu No Taizai Chap 315 4 tuần trước
314 Nanatsu No Taizai Chap 316 1 tuần trước
315 Nanatsu No Taizai Chap 317 1 tuần trước
316 Nanatsu No Taizai Chap 318 1 tuần trước
317 Nanatsu No Taizai Chap 314 1 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội