Thất Tông Tội

Thất Tông Tội

Thất Tông Tội

Mô tả nhẹ truyện tranh Thất Tông Tội:

Thất Tông Tội: "Thất đại ác nhân", một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các "hiệp sĩ thánh chiến" mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. Elizabeth, con gái duy nhất của nhà vua, đã lên đường tìm "thất đại ác nhân" để nhờ họ tái chiếm lại vương quốc. Công chúa có thành công trong việc tìm kiếm "thất đại ác nhân", các "hiệp sĩ thánh chiến" sẽ làm gì để ngăn chăn cô? xem các chap truyện sau sẽ rõ. Chương mới

Tác giả:

Suzuki Nakaba

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Nanatsu No Taizai Chap 1 1 năm trước
2 Nanatsu No Taizai Chap 2 1 năm trước
3 Nanatsu No Taizai Chap 3 1 năm trước
4 Nanatsu No Taizai Chap 4 1 năm trước
5 Nanatsu No Taizai Chap 5 1 năm trước
6 Nanatsu No Taizai Chap 6 1 năm trước
7 Nanatsu No Taizai Chap 7 1 năm trước
8 Nanatsu No Taizai Chap 8 1 năm trước
9 Nanatsu No Taizai Chap 9 1 năm trước
10 Nanatsu No Taizai Chap 10 1 năm trước
11 Nanatsu No Taizai Chap 11 1 năm trước
12 Nanatsu No Taizai Chap 12 1 năm trước
13 Nanatsu No Taizai Chap 13 1 năm trước
14 Nanatsu No Taizai Chap 14 1 năm trước
15 Nanatsu No Taizai Chap 15 1 năm trước
16 Nanatsu No Taizai Chap 16 1 năm trước
17 Nanatsu No Taizai Chap 17 1 năm trước
18 Nanatsu No Taizai Chap 18 1 năm trước
19 Nanatsu No Taizai Chap 19 1 năm trước
20 Nanatsu No Taizai Chap 20 1 năm trước
21 Nanatsu No Taizai Chap 21 1 năm trước
22 Nanatsu No Taizai Chap 22 1 năm trước
23 Nanatsu No Taizai Chap 23 1 năm trước
24 Nanatsu No Taizai Chap 24 1 năm trước
25 Nanatsu No Taizai Chap 25 1 năm trước
26 Nanatsu No Taizai Chap 26 1 năm trước
27 Nanatsu No Taizai Chap 27 1 năm trước
28 Nanatsu No Taizai Chap 28 1 năm trước
29 Nanatsu No Taizai Chap 29 1 năm trước
30 Nanatsu No Taizai Chap 30 1 năm trước
31 Nanatsu No Taizai Chap 31 1 năm trước
32 Nanatsu No Taizai Chap 32 1 năm trước
33 Nanatsu No Taizai Chap 33 1 năm trước
34 Nanatsu No Taizai Chap 34 1 năm trước
35 Nanatsu No Taizai Chap 35 1 năm trước
36 Nanatsu No Taizai Chap 36 1 năm trước
37 Nanatsu No Taizai Chap 37 1 năm trước
38 Nanatsu No Taizai Chap 38 1 năm trước
39 Nanatsu No Taizai Chap 39 1 năm trước
40 Nanatsu No Taizai Chap 40 1 năm trước
41 Nanatsu No Taizai Chap 41 1 năm trước
42 Nanatsu No Taizai Chap 42 1 năm trước
43 Nanatsu No Taizai Chap 43 1 năm trước
44 Nanatsu No Taizai Chap 44 1 năm trước
45 Nanatsu No Taizai Chap 45 1 năm trước
46 Nanatsu No Taizai Chap 46 1 năm trước
47 Nanatsu No Taizai Chap 47 1 năm trước
48 Nanatsu No Taizai Chap 48 1 năm trước
49 Nanatsu No Taizai Chap 49 1 năm trước
50 Nanatsu No Taizai Chap 50 1 năm trước
51 Nanatsu No Taizai Chap 51 1 năm trước
52 Nanatsu No Taizai Chap 52 1 năm trước
53 Nanatsu No Taizai Chap 53 1 năm trước
54 Nanatsu No Taizai Chap 54 1 năm trước
55 Nanatsu No Taizai Chap 55 1 năm trước
56 Nanatsu No Taizai Chap 56 1 năm trước
57 Nanatsu No Taizai Chap 57 1 năm trước
58 Nanatsu No Taizai Chap 58 1 năm trước
59 Nanatsu No Taizai Chap 59 1 năm trước
60 Nanatsu No Taizai Chap 60 1 năm trước
61 Nanatsu No Taizai Chap 61 1 năm trước
62 Nanatsu No Taizai Chap 62 1 năm trước
63 Nanatsu No Taizai Chap 63 1 năm trước
64 Nanatsu No Taizai Chap 64 1 năm trước
65 Nanatsu No Taizai Chap 65 1 năm trước
66 Nanatsu No Taizai Chap 66 1 năm trước
67 Nanatsu No Taizai Chap 67 1 năm trước
68 Nanatsu No Taizai Chap 68 1 năm trước
69 Nanatsu No Taizai Chap 69 1 năm trước
70 Nanatsu No Taizai Chap 70 1 năm trước
71 Nanatsu No Taizai Chap 71 1 năm trước
72 Nanatsu No Taizai Chap 72 1 năm trước
73 Nanatsu No Taizai Chap 73 1 năm trước
74 Nanatsu No Taizai Chap 74 1 năm trước
75 Nanatsu No Taizai Chap 75 1 năm trước
76 Nanatsu No Taizai Chap 76 1 năm trước
77 Nanatsu No Taizai Chap 77 1 năm trước
78 Nanatsu No Taizai Chap 78 1 năm trước
79 Nanatsu No Taizai Chap 79 1 năm trước
80 Nanatsu No Taizai Chap 80 1 năm trước
81 Nanatsu No Taizai Chap 81 1 năm trước
82 Nanatsu No Taizai Chap 82 1 năm trước
83 Nanatsu No Taizai Chap 83 1 năm trước
84 Nanatsu No Taizai Chap 84 1 năm trước
85 Nanatsu No Taizai Chap 85 1 năm trước
86 Nanatsu No Taizai Chap 86 1 năm trước
87 Nanatsu No Taizai Chap 87 1 năm trước
88 Nanatsu No Taizai Chap 88 1 năm trước
89 Nanatsu No Taizai Chap 89 1 năm trước
90 Nanatsu No Taizai Chap 90 1 năm trước
91 Nanatsu No Taizai Chap 91 1 năm trước
92 Nanatsu No Taizai Chap 92 1 năm trước
93 Nanatsu No Taizai Chap 93 1 năm trước
94 Nanatsu No Taizai Chap 94 1 năm trước
95 Nanatsu No Taizai Chap 95 1 năm trước
96 Nanatsu No Taizai Chap 96 1 năm trước
97 Nanatsu No Taizai Chap 97 1 năm trước
98 Nanatsu No Taizai Chap 98 1 năm trước
99 Nanatsu No Taizai Chap 99 1 năm trước
100 Nanatsu No Taizai Chap 100 1 năm trước
101 Nanatsu No Taizai Chap 101 1 năm trước
102 Nanatsu No Taizai Chap 102 1 năm trước
103 Nanatsu No Taizai Chap 103 1 năm trước
104 Nanatsu No Taizai Chap 104 1 năm trước
105 Nanatsu No Taizai Chap 105 1 năm trước
106 Nanatsu No Taizai Chap 106 1 năm trước
107 Nanatsu No Taizai Chap 107 1 năm trước
108 Nanatsu No Taizai Chap 108 1 năm trước
109 Nanatsu No Taizai Chap 109 1 năm trước
110 Nanatsu No Taizai Chap 110 1 năm trước
111 Nanatsu No Taizai Chap 111 1 năm trước
112 Nanatsu No Taizai Chap 112 1 năm trước
113 Nanatsu No Taizai Chap 113 1 năm trước
114 Nanatsu No Taizai Chap 114 1 năm trước
115 Nanatsu No Taizai Chap 115 1 năm trước
116 Nanatsu No Taizai Chap 116 1 năm trước
117 Nanatsu No Taizai Chap 117 1 năm trước
118 Nanatsu No Taizai Chap 118 1 năm trước
119 Nanatsu No Taizai Chap 119 1 năm trước
120 Nanatsu No Taizai Chap 120 1 năm trước
121 Nanatsu No Taizai Chap 121 1 năm trước
122 Nanatsu No Taizai Chap 122 1 năm trước
123 Nanatsu No Taizai Chap 123 1 năm trước
124 Nanatsu No Taizai Chap 124 1 năm trước
125 Nanatsu No Taizai Chap 125 1 năm trước
126 Nanatsu No Taizai Chap 126 1 năm trước
127 Nanatsu No Taizai Chap 127 1 năm trước
128 Nanatsu No Taizai Chap 128 1 năm trước
129 Nanatsu No Taizai Chap 129 1 năm trước
130 Nanatsu No Taizai Chap 130 1 năm trước
131 Nanatsu No Taizai Chap 131 1 năm trước
132 Nanatsu No Taizai Chap 132 1 năm trước
133 Nanatsu No Taizai Chap 133 1 năm trước
134 Nanatsu No Taizai Chap 134 1 năm trước
135 Nanatsu No Taizai Chap 135 1 năm trước
136 Nanatsu No Taizai Chap 136 1 năm trước
137 Nanatsu No Taizai Chap 137 1 năm trước
138 Nanatsu No Taizai Chap 138 1 năm trước
139 Nanatsu No Taizai Chap 139 1 năm trước
140 Nanatsu No Taizai Chap 140 1 năm trước
141 Nanatsu No Taizai Chap 141 1 năm trước
142 Nanatsu No Taizai Chap 142 1 năm trước
143 Nanatsu No Taizai Chap 143 1 năm trước
144 Nanatsu No Taizai Chap 144 1 năm trước
145 Nanatsu No Taizai Chap 145 1 năm trước
146 Nanatsu No Taizai Chap 146 1 năm trước
147 Nanatsu No Taizai Chap 147 1 năm trước
148 Nanatsu No Taizai Chap 148 1 năm trước
149 Nanatsu No Taizai Chap 149 1 năm trước
150 Nanatsu No Taizai Chap 150 1 năm trước
151 Nanatsu No Taizai Chap 151 1 năm trước
152 Nanatsu No Taizai Chap 152 1 năm trước
153 Nanatsu No Taizai Chap 153 1 năm trước
154 Nanatsu No Taizai Chap 154 1 năm trước
155 Nanatsu No Taizai Chap 155 1 năm trước
156 Nanatsu No Taizai Chap 156 1 năm trước
157 Nanatsu No Taizai Chap 157 1 năm trước
158 Nanatsu No Taizai Chap 158 1 năm trước
159 Nanatsu No Taizai Chap 159 1 năm trước
160 Nanatsu No Taizai Chap 160 1 năm trước
161 Nanatsu No Taizai Chap 161 1 năm trước
162 Nanatsu No Taizai Chap 162 1 năm trước
163 Nanatsu No Taizai Chap 163 1 năm trước
164 Nanatsu No Taizai Chap 164 1 năm trước
165 Nanatsu No Taizai Chap 165 1 năm trước
166 Nanatsu No Taizai Chap 166 1 năm trước
167 Nanatsu No Taizai Chap 167 1 năm trước
168 Nanatsu No Taizai Chap 168 1 năm trước
169 Nanatsu No Taizai Chap 169 1 năm trước
170 Nanatsu No Taizai Chap 170 1 năm trước
171 Nanatsu No Taizai Chap 171 1 năm trước
172 Nanatsu No Taizai Chap 172 1 năm trước
173 Nanatsu No Taizai Chap 173 1 năm trước
174 Nanatsu No Taizai Chap 174 1 năm trước
175 Nanatsu No Taizai Chap 175 1 năm trước
176 Nanatsu No Taizai Chap 176 1 năm trước
177 Nanatsu No Taizai Chap 177 1 năm trước
178 Nanatsu No Taizai Chap 178 1 năm trước
179 Nanatsu No Taizai Chap 179 1 năm trước
180 Nanatsu No Taizai Chap 180 1 năm trước
181 Nanatsu No Taizai Chap 181 1 năm trước
182 Nanatsu No Taizai Chap 182 1 năm trước
183 Nanatsu No Taizai Chap 183 1 năm trước
184 Nanatsu No Taizai Chap 184 1 năm trước
185 Nanatsu No Taizai Chap 185 1 năm trước
186 Nanatsu No Taizai Chap 186 1 năm trước
187 Nanatsu No Taizai Chap 187 1 năm trước
188 Nanatsu No Taizai Chap 188 1 năm trước
189 Nanatsu No Taizai Chap 189 1 năm trước
190 Nanatsu No Taizai Chap 190 1 năm trước
191 Nanatsu No Taizai Chap 191 1 năm trước
192 Nanatsu No Taizai Chap 192 1 năm trước
193 Nanatsu No Taizai Chap 193 1 năm trước
194 Nanatsu No Taizai Chap 194 1 năm trước
195 Nanatsu No Taizai Chap 195 1 năm trước
196 Nanatsu No Taizai Chap 196 1 năm trước
197 Nanatsu No Taizai Chap 197 1 năm trước
198 Nanatsu No Taizai Chap 198 1 năm trước
199 Nanatsu No Taizai Chap 199 1 năm trước
200 Nanatsu No Taizai Chap 201 1 năm trước
201 Nanatsu No Taizai Chap 202 1 năm trước
202 Nanatsu No Taizai Chap 203 1 năm trước
203 Nanatsu No Taizai Chap 204 1 năm trước
204 Nanatsu No Taizai Chap 205 1 năm trước
205 Nanatsu No Taizai Chap 206 1 năm trước
206 Nanatsu No Taizai Chap 207 1 năm trước
207 Nanatsu No Taizai Chap 208 1 năm trước
208 Nanatsu No Taizai Chap 209 1 năm trước
209 Nanatsu No Taizai Chap 210 1 năm trước
210 Nanatsu No Taizai Chap 211 1 năm trước
211 Nanatsu No Taizai Chap 212 1 năm trước
212 Nanatsu No Taizai Chap 213 1 năm trước
213 Nanatsu No Taizai Chap 214 1 năm trước
214 Nanatsu No Taizai Chap 215 1 năm trước
215 Nanatsu No Taizai Chap 216 1 năm trước
216 Nanatsu No Taizai Chap 217 1 năm trước
217 Nanatsu No Taizai Chap 218 1 năm trước
218 Nanatsu No Taizai Chap 219 1 năm trước
219 Nanatsu No Taizai Chap 220 1 năm trước
220 Nanatsu No Taizai Chap 221 1 năm trước
221 Nanatsu No Taizai Chap 222 1 năm trước
222 Nanatsu No Taizai Chap 223 1 năm trước
223 Nanatsu No Taizai Chap 224 1 năm trước
224 Nanatsu No Taizai Chap 225 1 năm trước
225 Nanatsu No Taizai Chap 226 1 năm trước
226 Nanatsu No Taizai Chap 227 1 năm trước
227 Nanatsu No Taizai Chap 228 1 năm trước
228 Nanatsu No Taizai Chap 229 1 năm trước
229 Nanatsu No Taizai Chap 230 1 năm trước
230 Nanatsu No Taizai Chap 231 1 năm trước
231 Nanatsu No Taizai Chap 232 1 năm trước
232 Nanatsu No Taizai Chap 233 1 năm trước
233 Nanatsu No Taizai Chap 234 1 năm trước
234 Nanatsu No Taizai Chap 235 1 năm trước
235 Nanatsu No Taizai Chap 236 1 năm trước
236 Nanatsu No Taizai Chap 237 1 năm trước
237 Nanatsu No Taizai Chap 238 1 năm trước
238 Nanatsu No Taizai Chap 239 1 năm trước
239 Nanatsu No Taizai Chap 240 1 năm trước
240 Nanatsu No Taizai Chap 241 1 năm trước
241 Nanatsu No Taizai Chap 242 1 năm trước
242 Nanatsu No Taizai Chap 243 1 năm trước
243 Nanatsu No Taizai Chap 244 1 năm trước
244 Nanatsu No Taizai Chap 245 1 năm trước
245 Nanatsu No Taizai Chap 246 1 năm trước
246 Nanatsu No Taizai Chap 247 1 năm trước
247 Nanatsu No Taizai Chap 248 1 năm trước
248 Nanatsu No Taizai Chap 249 1 năm trước
249 Nanatsu No Taizai Chap 250 1 năm trước
250 Nanatsu No Taizai Chap 251 1 năm trước
251 Nanatsu No Taizai Chap 252 1 năm trước
252 Nanatsu No Taizai Chap 253 1 năm trước
253 Nanatsu No Taizai Chap 254 1 năm trước
254 Nanatsu No Taizai Chap 255 1 năm trước
255 Nanatsu No Taizai Chap 256 1 năm trước
256 Nanatsu No Taizai Chap 257 1 năm trước
257 Nanatsu No Taizai Chap 258 1 năm trước
258 Nanatsu No Taizai Chap 259 1 năm trước
259 Nanatsu No Taizai Chap 260 1 năm trước
260 Nanatsu No Taizai Chap 261 1 năm trước
261 Nanatsu No Taizai Chap 262 1 năm trước
262 Nanatsu No Taizai Chap 263 1 năm trước
263 Nanatsu No Taizai Chap 264 1 năm trước
264 Nanatsu No Taizai Chap 265 1 năm trước
265 Nanatsu No Taizai Chap 266 1 năm trước
266 Nanatsu No Taizai Chap 267 1 năm trước
267 Nanatsu No Taizai Chap 268 1 năm trước
268 Nanatsu No Taizai Chap 269 1 năm trước
269 Nanatsu No Taizai Chap 270 1 năm trước
270 Nanatsu No Taizai Chap 271 1 năm trước
271 Nanatsu No Taizai Chap 272 1 năm trước
272 Nanatsu No Taizai Chap 273 1 năm trước
273 Nanatsu No Taizai Chap 274 1 năm trước
274 Nanatsu No Taizai Chap 275 1 năm trước
275 Nanatsu No Taizai Chap 276 1 năm trước
276 Nanatsu No Taizai Chap 277 1 năm trước
277 Nanatsu No Taizai Chap 278 1 năm trước
278 Nanatsu No Taizai Chap 279 1 năm trước
279 Nanatsu No Taizai Chap 280 1 năm trước
280 Nanatsu No Taizai Chap 281 1 năm trước
281 Nanatsu No Taizai Chap 282 1 năm trước
282 Nanatsu No Taizai Chap 283 1 năm trước
283 Nanatsu No Taizai Chap 284 1 năm trước
284 Nanatsu No Taizai Chap 285 1 năm trước
285 Nanatsu No Taizai Chap 286 1 năm trước
286 Nanatsu No Taizai Chap 287 1 năm trước
287 Nanatsu No Taizai Chap 288 1 năm trước
288 Nanatsu No Taizai Chap 289 1 năm trước
289 Nanatsu No Taizai Chap 290 1 năm trước
290 Nanatsu No Taizai Chap 291 1 năm trước
291 Nanatsu No Taizai Chap 292 1 năm trước
292 Nanatsu No Taizai Chap 293 1 năm trước
293 Nanatsu No Taizai Chap 294 1 năm trước
294 Nanatsu No Taizai Chap 295 1 năm trước
295 Nanatsu No Taizai Chap 296 1 năm trước
296 Nanatsu No Taizai Chap 297 1 năm trước
297 Nanatsu No Taizai Chap 298 1 năm trước
298 Nanatsu No Taizai Chap 299 1 năm trước
299 Nanatsu No Taizai Chap 300 1 năm trước
300 Nanatsu No Taizai Chap 301 1 năm trước
301 Nanatsu No Taizai Chap 302 1 năm trước
302 Nanatsu No Taizai Chap 303 1 năm trước
303 Nanatsu No Taizai Chap 304 1 năm trước
304 Nanatsu No Taizai Chap 305 1 năm trước
305 Nanatsu No Taizai Chap 306 1 năm trước
306 Nanatsu No Taizai Chap 307 1 năm trước
307 Nanatsu No Taizai Chap 308 1 năm trước
308 Nanatsu No Taizai Chap 309 1 năm trước
309 Nanatsu No Taizai Chap 310 1 năm trước
310 Nanatsu No Taizai Chap 311 1 năm trước
311 Nanatsu No Taizai Chap 312 1 năm trước
312 Nanatsu No Taizai Chap 313 1 năm trước
313 Nanatsu No Taizai Chap 315 2 tháng trước
314 Nanatsu No Taizai Chap 316 2 tháng trước
315 Nanatsu No Taizai Chap 317 2 tháng trước
316 Nanatsu No Taizai Chap 318 2 tháng trước
317 Nanatsu No Taizai Chap 314 3 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội