THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG

THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG

THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG

Mô tả nhẹ truyện tranh THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG: THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG: Sau chuỗi 12 bộ Thần Binh, Khưu Phúc Long làm lại từ đầu Thần Binh của riêng mình. Bối cảnh thế giới là trái đất và một thế giới ngoài vũ trụ, nhân vật chính là Kỷ Thần Thiên, là cơ thể mà Dương Thạch gá vào, có dị năng hủy diệt thực vật và sinh mệnh. Gánh vác sứ mạng cứu hai thế giới. Tấn Lôi, là kiếp trước của Kỷ Thần Thiên, còn được gọi là Dị Ma. Cốt truyện gồm các phần sau: - Dự Chương - Vũ Ngoại đào sát - Hồi qui địa cầu - Quỷ Ẩn, Thảo Suất, Miễn Tẩy Ghi chú của người dịch: Kỷ Thần Thiên đồng âm với Kế Thừa Thiên, ý là gánh vác và kế thừa nhiệm vụ của nhân vật chính Vấn Thiên trong Thần Binh thập nhị bộ,

Tác giả:

Khưu Phúc Long

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 000 2 tuần trước
2 Chap 001 2 tuần trước
3 Chap 002 2 tuần trước
4 Chap 003 2 tuần trước
5 Chap 004 2 tuần trước
6 Chap 005 2 tuần trước
7 Chap 006 2 tuần trước
8 Chap 007 2 tuần trước
9 Chap 008 2 tuần trước
10 Chap 009 2 tuần trước
11 Chap 010 2 tuần trước
12 Chap 011 - Đá sinh mệnh 2 tuần trước
13 Chap 012 - Nhân gian vũ ngoại 2 tuần trước
14 Chap 013 - Nguyên lực khai khiếu 2 tuần trước
15 Chap 014 - Nhất nhật vạn lý 2 tuần trước
16 Chap 015 - Dương Thạch xuất thể 2 tuần trước
17 Chap 016 - Âm dương hợp nhất 2 tuần trước
18 Chap 017 - Nhược điểm Khung Bạch 2 tuần trước
19 Chap 018 - Tái hồi nhân gian 2 tuần trước
20 Chap 019 - Thánh lực vô thượng 2 tuần trước
21 Chap 020 - Mỹ nhân kế 2 tuần trước
22 Chap 021 2 tuần trước
23 Chap 022 - Kiếp trước đời này 2 tuần trước
24 Chap 023 - Phá cảnh tiêu ma 2 tuần trước
25 Chap 024 - Thần Ma Quyết 2 tuần trước
26 Chap 025 - Binh trung Chí Tôn 2 tuần trước
27 Chap 026 - Đại Viên Mãn 2 tuần trước
28 Chap 027 - Thiên hạ vô đạo nghĩa 2 tuần trước
29 Chap 028 2 tuần trước
30 Chap 029 2 tuần trước
31 Chap 030 2 tuần trước
32 Chap 031 2 tuần trước
33 Chap 032 2 tuần trước
34 Chap 033 2 tuần trước
35 Chap 034 2 tuần trước
36 Chap 035 2 tuần trước
37 Chap 036 2 tuần trước
38 Chap 037 2 tuần trước
39 Chap 038 2 tuần trước
40 Chap 039 2 tuần trước
41 Chap 040 2 tuần trước
42 Chap 041 2 tuần trước
43 Chap 042 2 tuần trước
44 Chap 043 2 tuần trước
45 Chap 044 2 tuần trước
46 Chap 045 2 tuần trước
47 Chap 046 2 tuần trước
48 Chap 047 2 tuần trước
49 Chap 048 2 tuần trước
50 Chap 049 2 tuần trước
51 Chap 050 2 tuần trước
52 Chap 051 2 tuần trước
53 Chap 052 2 tuần trước
54 Chap 053 2 tuần trước
55 Chap 054 2 tuần trước
56 Chap 055 2 tuần trước
57 Chap 056 2 tuần trước
58 Chap 057 2 tuần trước
59 Chap 058 2 tuần trước
60 Chap 059 2 tuần trước
61 Chap 060 2 tuần trước
62 Chap 061 2 tuần trước
63 Chap 062 2 tuần trước
64 Chap 063 2 tuần trước
65 Chap 064 2 tuần trước
66 Chap 065 2 tuần trước
67 Chap 066 2 tuần trước
68 Chap 067 2 tuần trước
69 Chap 068 2 tuần trước
70 Chap 069 2 tuần trước
71 Chap 070 2 tuần trước
72 Chap 071 2 tuần trước
73 Chap 072 2 tuần trước
74 Chap 073 2 tuần trước
75 Chap 074 2 tuần trước
76 Chap 075 2 tuần trước
77 Chap 076 2 tuần trước
78 Chap 077 2 tuần trước
79 Chap 078 2 tuần trước
80 Chap 079 2 tuần trước
81 Chap 080 2 tuần trước
82 Chap 081 2 tuần trước
83 Chap 082 2 tuần trước
84 Chap 083 2 tuần trước
85 Chap 084 2 tuần trước
86 Chap 085 2 tuần trước
87 Chap 086 2 tuần trước
88 Chap 087 2 tuần trước
89 Chap 088 2 tuần trước
90 Chap 089 2 tuần trước
91 Chap 090 2 tuần trước
92 Chap 091 2 tuần trước
93 Chap 092 2 tuần trước
94 Chap 093 2 tuần trước
95 Chap 094 1 tuần trước
96 Chap 095 1 tuần trước
97 Chap 096 1 tuần trước
98 Chap 097 1 tuần trước
99 Chap 098 6 ngày trước
100 Chap 099 5 ngày trước
101 Chap 100 4 ngày trước
102 Chap 101 3 ngày trước
103 Chap 102 1 ngày trước
104 Chap 103 1 ngày trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội