Tensei Shitara Slime Datta Ken: Dạo quanh lãnh địa Demon

Tensei Shitara Slime Datta Ken: Dạo quanh lãnh địa Demon

Tensei Shitara Slime Datta Ken: Dạo quanh lãnh địa Demon

Mô tả nhẹ truyện tranh Tensei Shitara Slime Datta Ken: Dạo quanh lãnh địa Demon:

Tensei Shitara Slime Datta Ken: Dạo quanh lãnh địa Demon: Một câu truyện ngoài lề khác của Tensei Shitara Slime Datta Ken Kể về một cô bé tai thỏ Flavia trên hành trình đi khắp đất nước Tempest ( do Rimuru thành lập ) để tìm hiểu và đánh giá những thứ có tại đây, theo chân cô bé đi đây đi đó để xem những điều kì lạ tại đất nước Tempest này nhé! 

Tác giả:

Fuse,KAWAKAMI Taiki

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 1 4 tháng trước
2 Chapter 2 4 tháng trước
3 Chapter 3 4 tháng trước
4 Chapter 4 4 tháng trước
5 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 005 4 tháng trước
6 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 006 4 tháng trước
7 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 007 4 tháng trước
8 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 008 4 tháng trước
9 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 009 4 tháng trước
10 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 010 4 tháng trước
11 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 011 4 tháng trước
12 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 012 4 tháng trước
13 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 013 4 tháng trước
14 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 014 4 tháng trước
15 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 015 4 tháng trước
16 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 016 4 tháng trước
17 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 017 4 tháng trước
18 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 018 4 tháng trước
19 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 019 4 tháng trước
20 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 020 4 tháng trước
21 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 021 4 tháng trước
22 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 022 4 tháng trước
23 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 023 4 tháng trước
24 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 024 4 tháng trước
25 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 025 4 tháng trước
26 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 026 4 tháng trước
27 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 027 4 tháng trước
28 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 028 4 tháng trước
29 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 029 4 tháng trước
30 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 030 4 tháng trước
31 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 031 4 tháng trước
32 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 032 4 tháng trước
33 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 033 4 tháng trước
34 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 034 4 tháng trước
35 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 035 4 tháng trước
36 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 036 4 tháng trước
37 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 037 4 tháng trước
38 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 038 4 tháng trước
39 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 039 4 tháng trước
40 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 040 4 tháng trước
41 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 041 4 tháng trước
42 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 042 4 tháng trước
43 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 044 4 tháng trước
44 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 045 4 tháng trước
45 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 046 4 tháng trước
46 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 047 4 tháng trước
47 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 048 4 tháng trước
48 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 049 4 tháng trước
49 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 050 4 tháng trước
50 Chapter 51 4 tháng trước
51 Chapter 51 4 tháng trước
52 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 053 4 tháng trước
53 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 054 4 tháng trước
54 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 055 4 tháng trước
55 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 056 4 tháng trước
56 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 057 4 tháng trước
57 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 058 4 tháng trước
58 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 059 4 tháng trước
59 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 059.5 4 tháng trước
60 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 060 3 tháng trước
61 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 001 2 tháng trước
62 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 002 2 tháng trước
63 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 003 2 tháng trước
64 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 004 2 tháng trước
65 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 005 2 tháng trước
66 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 006 2 tháng trước
67 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 007 2 tháng trước
68 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 008 2 tháng trước
69 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 009 2 tháng trước
70 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 010 2 tháng trước
71 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 011 2 tháng trước
72 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 012 2 tháng trước
73 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 013 2 tháng trước
74 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 014 2 tháng trước
75 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 015 2 tháng trước
76 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 016 2 tháng trước
77 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 017 2 tháng trước
78 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 018 2 tháng trước
79 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 019 2 tháng trước
80 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 020 2 tháng trước
81 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 021 2 tháng trước
82 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 022 2 tháng trước
83 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 023 2 tháng trước
84 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 024 2 tháng trước
85 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 025 2 tháng trước
86 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 026 2 tháng trước
87 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 027 2 tháng trước
88 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 028 2 tháng trước
89 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 029 2 tháng trước
90 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 030 2 tháng trước
91 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 031 2 tháng trước
92 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 032 2 tháng trước
93 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 033 2 tháng trước
94 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 034 2 tháng trước
95 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 035 2 tháng trước
96 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 036 2 tháng trước
97 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 037 2 tháng trước
98 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 038 2 tháng trước
99 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 039 2 tháng trước
100 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 040 2 tháng trước
101 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 041 2 tháng trước
102 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 042 2 tháng trước
103 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 044 2 tháng trước
104 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 045 2 tháng trước
105 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 046 2 tháng trước
106 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 047 2 tháng trước
107 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 048 2 tháng trước
108 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 049 2 tháng trước
109 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 050 2 tháng trước
110 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 051 2 tháng trước
111 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 052 2 tháng trước
112 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 053 2 tháng trước
113 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 054 2 tháng trước
114 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 055 2 tháng trước
115 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 056 2 tháng trước
116 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 057 2 tháng trước
117 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 058 2 tháng trước
118 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 059 2 tháng trước
119 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 059.5 2 tháng trước
120 Tensei Shitara Slime Datta Ken Chap 060 2 tháng trước
121 Chapter 52 1 tháng trước
122 Chapter 5 1 tháng trước
123 Chapter 6 1 tháng trước
124 Chapter 7 1 tháng trước
125 Chapter 8 1 tháng trước
126 Chapter 9 1 tháng trước
127 Chapter 10 1 tháng trước
128 Chapter 11 1 tháng trước
129 Chapter 12 1 tháng trước
130 Chapter 13 1 tháng trước
131 Chapter 14 1 tháng trước
132 Chapter 15 1 tháng trước
133 Chapter 16 1 tháng trước
134 Chapter 17 1 tháng trước
135 Chapter 18 1 tháng trước
136 Chapter 19 1 tháng trước
137 Chapter 20 1 tháng trước
138 Chapter 21 1 tháng trước
139 Chapter 22 1 tháng trước
140 Chapter 23 1 tháng trước
141 Chapter 24 1 tháng trước
142 Chapter 25 1 tháng trước
143 Chapter 26 1 tháng trước
144 Chapter 27 1 tháng trước
145 Chapter 28 1 tháng trước
146 Chapter 29 1 tháng trước
147 Chapter 30 1 tháng trước
148 Chapter 31 1 tháng trước
149 Chapter 32 1 tháng trước
150 Chapter 33 1 tháng trước
151 Chapter 34 1 tháng trước
152 Chapter 35 1 tháng trước
153 Chapter 36 1 tháng trước
154 Chapter 37 1 tháng trước
155 Chapter 38 1 tháng trước
156 Chapter 39 1 tháng trước
157 Chapter 40 1 tháng trước
158 Chapter 41 1 tháng trước
159 Chapter 42 1 tháng trước
160 Chapter 43 1 tháng trước
161 Chapter 44 1 tháng trước
162 Chapter 45 1 tháng trước
163 Chapter 46 1 tháng trước
164 Chapter 47 1 tháng trước
165 Chapter 48 1 tháng trước
166 Chapter 49 1 tháng trước
167 Chapter 50 1 tháng trước
168 Chapter 53 1 tháng trước
169 Chapter 54 1 tháng trước
170 Chapter 55 1 tháng trước
171 Chapter 56 1 tháng trước
172 Chapter 57 1 tháng trước
173 Chapter 58 1 tháng trước
174 Chapter 59 1 tháng trước
175 Chapter 59.5 1 tháng trước
176 Chapter 60 1 tháng trước
177 Chapter 61 1 tháng trước
178 Chapter 62 1 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội