Sekirei

Sekirei

Sekirei

Mô tả nhẹ truyện tranh Sekirei:

Sekirei: Minato loser toàn tập, trượt ĐH 2 lần, không có duyên với girl, không nghề nghiệp... túm lại chẳng khác gì Keitarou và bao nhân khác trong Harem. Vào một ngày trời đẹp, Minato biết mình trượt lần 2 và quyết định kiếm việc làm, cậu gặp Kusano và số phận thay đổi từ đây Minato biết mình là Ashikabi của những Seikirei (Ashikabi, Seikirei là gì đọc khắc biết) và cuộc tìm kiếm những em cute bắt đầu... Chương mới

Tác giả:

Gokurakuin Sakurako

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 1 10 tháng trước
2 Chapter 2 10 tháng trước
3 Chapter 3 10 tháng trước
4 Chapter 4 10 tháng trước
5 Chapter 5 10 tháng trước
6 Chapter 6 10 tháng trước
7 Chapter 7 10 tháng trước
8 Chapter 8 10 tháng trước
9 Chapter 9 10 tháng trước
10 Chapter 10 10 tháng trước
11 Chapter 11 10 tháng trước
12 Chapter 12 10 tháng trước
13 Chapter 13 10 tháng trước
14 Chapter 14 10 tháng trước
15 Chapter 15 10 tháng trước
16 Chapter 16 10 tháng trước
17 Chapter 17 10 tháng trước
18 Chapter 18 10 tháng trước
19 Chapter 19 10 tháng trước
20 Chapter 20 10 tháng trước
21 Chapter 21 10 tháng trước
22 Chapter 22 10 tháng trước
23 Chapter 23 10 tháng trước
24 Chapter 24 10 tháng trước
25 Chapter 25 10 tháng trước
26 Chapter 26 10 tháng trước
27 Chapter 27 10 tháng trước
28 Chapter 28 10 tháng trước
29 Chapter 29 10 tháng trước
30 Chapter 30 10 tháng trước
31 Chapter 31 10 tháng trước
32 Chapter 32 10 tháng trước
33 Chapter 33 10 tháng trước
34 Chapter 34 10 tháng trước
35 Chapter 35 10 tháng trước
36 Chapter 36 10 tháng trước
37 Chapter 37 10 tháng trước
38 Chapter 38 10 tháng trước
39 Chapter 39 10 tháng trước
40 Chapter 40 10 tháng trước
41 Chapter 41 10 tháng trước
42 Chapter 42 10 tháng trước
43 Chapter 43 10 tháng trước
44 Chapter 44 10 tháng trước
45 Chapter 45 10 tháng trước
46 Chapter 46 10 tháng trước
47 Chapter 47 10 tháng trước
48 Chapter 48 10 tháng trước
49 Chapter 49 10 tháng trước
50 Chapter 50 10 tháng trước
51 Chapter 51 10 tháng trước
52 Chapter 52 10 tháng trước
53 Chapter 53 10 tháng trước
54 Chapter 54 10 tháng trước
55 Chapter 55 10 tháng trước
56 Chapter 56 10 tháng trước
57 Chapter 56.5 10 tháng trước
58 Chapter 57 10 tháng trước
59 Chapter 58 10 tháng trước
60 Chapter 59 10 tháng trước
61 Chapter 60 10 tháng trước
62 Chapter 61 10 tháng trước
63 Chapter 62 10 tháng trước
64 Chapter 63 10 tháng trước
65 Chapter 64 10 tháng trước
66 Chapter 65 10 tháng trước
67 Chapter 65.5 10 tháng trước
68 Chapter 66 10 tháng trước
69 Chapter 67 10 tháng trước
70 Chapter 68 10 tháng trước
71 Chapter 69 10 tháng trước
72 Chapter 70 10 tháng trước
73 Chapter 71 10 tháng trước
74 Chapter 72 10 tháng trước
75 Chapter 73 10 tháng trước
76 Chapter 74 10 tháng trước
77 Chapter 75 10 tháng trước
78 Chapter 76 10 tháng trước
79 Chapter 77 10 tháng trước
80 Chapter 78 10 tháng trước
81 Chapter 79 10 tháng trước
82 Chapter 80 10 tháng trước
83 Chapter 81 10 tháng trước
84 Chapter 82 10 tháng trước
85 Chapter 83 10 tháng trước
86 Chapter 84 10 tháng trước
87 Chapter 85 10 tháng trước
88 Chapter 86 10 tháng trước
89 Chapter 87 10 tháng trước
90 Chapter 88 10 tháng trước
91 Chapter 89 10 tháng trước
92 Chapter 90 10 tháng trước
93 Chapter 91 10 tháng trước
94 Chapter 92 10 tháng trước
95 Chapter 93 10 tháng trước
96 Chapter 94 10 tháng trước
97 Chapter 95 10 tháng trước
98 Chapter 96 10 tháng trước
99 Chapter 97 10 tháng trước
100 Chapter 98 10 tháng trước
101 Chapter 99 10 tháng trước
102 Chapter 100 10 tháng trước
103 Chapter 101 10 tháng trước
104 Chapter 102 10 tháng trước
105 Chapter 103 10 tháng trước
106 Chapter 104 10 tháng trước
107 Chapter 105 10 tháng trước
108 Chapter 106 10 tháng trước
109 Chapter 107 10 tháng trước
110 Chapter 108 10 tháng trước
111 Chapter 109 10 tháng trước
112 Chapter 110 10 tháng trước
113 Chapter 111 10 tháng trước
114 Chapter 112 10 tháng trước
115 Chapter 113 10 tháng trước
116 Chapter 114 10 tháng trước
117 Chapter 115 10 tháng trước
118 Chapter 116 10 tháng trước
119 Chapter 117 10 tháng trước
120 Chapter 118 10 tháng trước
121 Chapter 119 10 tháng trước
122 Chapter 120 10 tháng trước
123 Chapter 121 10 tháng trước
124 Chapter 122 10 tháng trước
125 Chapter 123 10 tháng trước
126 Chapter 124 10 tháng trước
127 Chapter 125 10 tháng trước
128 Chapter 126 10 tháng trước
129 Chapter 127 10 tháng trước
130 Chapter 128 10 tháng trước
131 Chapter 129 10 tháng trước
132 Chapter 130 10 tháng trước
133 Chapter 131 10 tháng trước
134 Chapter 132 10 tháng trước
135 Chapter 133 10 tháng trước
136 Chapter 134 10 tháng trước
137 Chapter 135 10 tháng trước
138 Chapter 136 10 tháng trước
139 Chapter 137 10 tháng trước
140 Chapter 138 10 tháng trước
141 Chapter 139 10 tháng trước
142 Chapter 140 10 tháng trước
143 Chapter 141 10 tháng trước
144 Chapter 141.1 10 tháng trước
145 Chapter 141.2 10 tháng trước
146 Chapter 142 10 tháng trước
147 Chapter 142.1 10 tháng trước
148 Chapter 142.2 10 tháng trước
149 Chapter 143 10 tháng trước
150 Chapter 144 10 tháng trước
151 Chapter 145 10 tháng trước
152 Chapter 146 10 tháng trước
153 Chapter 147 10 tháng trước
154 Chapter 148 10 tháng trước
155 Chapter 149 10 tháng trước
156 Chapter 150 10 tháng trước
157 Chapter 151 10 tháng trước
158 Chapter 152 10 tháng trước
159 Chapter 153 10 tháng trước
160 Chapter 154 10 tháng trước
161 Chapter 155 10 tháng trước
162 Chapter 156 10 tháng trước
163 Chapter 157 10 tháng trước
164 Chapter 158 10 tháng trước
165 Chapter 159 10 tháng trước
166 Chapter 160 10 tháng trước
167 Chapter 161 10 tháng trước
168 Chapter 162 10 tháng trước
169 Chapter 163 10 tháng trước
170 Chapter 164 10 tháng trước
171 Chapter 165 10 tháng trước
172 Chapter 166 10 tháng trước
173 Chapter 167 10 tháng trước
174 Chapter 168 10 tháng trước
175 Chapter 169 10 tháng trước
176 Chapter 170 10 tháng trước
177 Chapter 171 10 tháng trước
178 Chapter 172 10 tháng trước
179 Chapter 173 10 tháng trước
180 Chapter 174 10 tháng trước
181 Chapter 175 10 tháng trước
182 Chapter 176 10 tháng trước
183 Chapter 177 10 tháng trước
184 Chapter 178 10 tháng trước
185 Chapter 179 10 tháng trước
186 Chapter 180 10 tháng trước
187 Chapter 181 10 tháng trước
188 Chapter 182 10 tháng trước
189 Chapter 183 10 tháng trước
190 Chapter 184 10 tháng trước
191 Chapter 185 10 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội