Pandora Hearts

Pandora Hearts

Pandora Hearts

Mô tả nhẹ truyện tranh Pandora Hearts:

Một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, lấy bối cảnh thời Victorian với phong cách Gothic Lolita, dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng Alice ở xứ sở thần tiên và câu chuyện thần thoại Hy Lạp "chiếc hộp Pandora". Pandora Hearts hứa hẹn sẽ không làm bạn thất vọng! Trong chiếc hộp Pandora chứa cái gì? Hãy đuổi theo chú Thỏ Trắng và bước vào thế giới thần tiên và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng Pandora Hearts!

Tác giả:

Mochizuki Jun

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chương 001 - Retrace: I Innocent calm 3 tuần trước
2 Chương 002 - Retrace: II Tempest of Conviction 3 tuần trước
3 Chương 003 - Retrace: III Prisoner & Alichino 3 tuần trước
4 Chương 004 - Retrace: IV Rendezvous 3 tuần trước
5 Chương 005 - Retrace: V Clockwise Doom 3 tuần trước
6 Chương 006 - Retrace: VI Where am I 3 tuần trước
7 Chương 007 - Retrace: VII Reunion 3 tuần trước
8 Chương 008 - Retrace: VIII Whisperer 3 tuần trước
9 Chương 009 - Retrace: IX Question 3 tuần trước
10 Chương 010 - Retrace: X Malediction 3 tuần trước
11 Chương 011 - Retrace: XI Grim 3 tuần trước
12 Chương 012 - Retrace: XII Where am I 3 tuần trước
13 Chương 013 - Retrace: XIII A lost raven 3 tuần trước
14 Chương 014 - Retrace: XIV Lop Ear 3 tuần trước
15 Chương 015 - Retrace: XV Welcome to Labyrinth 3 tuần trước
16 Chương 016 - Retrace: XVI Keeper of the secret 3 tuần trước
17 Chương 017 - Retrace: XVII odds and ends 3 tuần trước
18 Chương 018 - Retrace: XVIII Hollow Eye Socket 3 tuần trước
19 Chương 019 - Retrace: XIX Detestably 3 tuần trước
20 Chương 020 - Retrace: XX Who killed poor Alice? 3 tuần trước
21 Chương 021 - Retrace: XXI Discord 3 tuần trước
22 Chương 022 - Retrace: XXII His name is 3 tuần trước
23 Chương 023 - Retrace: XXIII Conflict 3 tuần trước
24 Chương 024 - Retrace: XXIV Hello my sister 3 tuần trước
25 Chương 025 - Retrace: XXV Elliot & Leo 3 tuần trước
26 Chương 026 - Retrace: XXVI The Pool Of Tears 3 tuần trước
27 Chương 027 - Retrace: XXVII Get out of the pool 3 tuần trước
28 Chương 028 - Retrace: XXVIII Modulation 3 tuần trước
29 Chương 029 - Retrace: XXXIX Rufus=Barma 3 tuần trước
30 Chương 030 - Retrace: XXX Snow White Chaos 3 tuần trước
31 Chương 031 - Retrace: XXXI Countervalue of loss 3 tuần trước
32 Chương 032 - Retrace: XXXII Snow dome 3 tuần trước
33 Chương 033 - Retrace: XXXIII Echo of Noise 3 tuần trước
34 Chương 034 - Retrace: XXXIV Noise of Echo 3 tuần trước
35 Chương 035 - Retrace: XXXV madness of lost memories 3 tuần trước
36 Chương 036 - Retrace: XXXVI Sablier 3 tuần trước
37 Chương 037 - Retrace: XXXVII Glen Baskerville 3 tuần trước
38 Chương 038 - Retrace - XXXVIII Scapegoat 3 tuần trước
39 Chương 039 - Retrace: XXXIX Gate of blackness (tr.72. fixed ver.) 3 tuần trước
40 Chương 040 - Retrace: XL Blindness 3 tuần trước
41 Chương 041 - Retrace: XLI Where am I?! 3 tuần trước
42 Chương 042 - Retrace: XLII Stray-v002 3 tuần trước
43 Chương 043 - Retrace: XLIII Crown of clown 3 tuần trước
44 Chương 044 - Retrace: XLIV Dusty Sky 3 tuần trước
45 Chương 045-b - Retrace: XLV Queen of Hurts 3 tuần trước
46 Chương 045 - Gilbert ở xứ sở thần tiên 3 tuần trước
47 Chương 046 - Retrace: XLVI Persona 3 tuần trước
48 Chương 047 - Retrace: XLVII Unbirthday 3 tuần trước
49 Chương 048 - Retrace: XLVIII Isla=Yura 3 tuần trước
50 Chương 049 - Retrace: XLIX Night In Gale 3 tuần trước
51 Chương 050 - Retrace: L Reserve Corte 3 tuần trước
52 Chương 051 - Retrace: LI Lily&Reim 3 tuần trước
53 Chương 052 - Retrace: LII Bloody Rites 3 tuần trước
54 Chương 053 - Retrace: LIII Humpty Dumpty Sat on a Wall 3 tuần trước
55 Chương 054 - Retrace: LIV Blank Smile 3 tuần trước
56 Chương 055 - Retrace: LV Back to back 3 tuần trước
57 Chương 056 - Retrace: LVI Rabbit Eyes 3 tuần trước
58 Chương 057 - Retrace: LVII Humpty Dumpty had a great fall 3 tuần trước
59 Chương 058 - Retrace: LVIII Puddle of Blood 3 tuần trước
60 Chương 059 - Retrace: LIX Couldn't put Humpty Dumpty together again 3 tuần trước
61 Chương 060 - Retrace: LX Egg Shell v002 3 tuần trước
62 Chương 061 - Retrace: LXI Demios 3 tuần trước
63 Chương 062 - Retrace: LXII Repose 3 tuần trước
64 Chương 063 - Retrace: LXIII Purpose 3 tuần trước
65 Chương 064 - Retrace: LXIV Tarantelle (tr.5 fixed) 3 tuần trước
66 Chương 065 - Retrace: LXV Collapse 3 tuần trước
67 Chương 066 - Retrace - LXVI Jack 3 tuần trước
68 Chương 067 - Retrace: LXVII Lacie 3 tuần trước
69 Chương 068 - Retrace: LXVIII Glen 3 tuần trước
70 Chương 069 - Retrace: LXIX Alice 3 tuần trước
71 Chương 070 - Retrace: LXX Oz 3 tuần trước
72 Chương 071 - Retrace: LXXI Black Rabbit 3 tuần trước
73 Chương 072 - Retrace: LXXII Bloody Rabbit (ver. 2) 3 tuần trước
74 Chương 073 - Retrace - LXXIII A note 3 tuần trước
75 Chương 074 - Retrace - LXXIV Broken Rabbit 3 tuần trước
76 Chương 075 - Retrace: LXXV Alone 3 tuần trước
77 Chương 076 - Retrace: LXXVI Alice&Oz 3 tuần trước
78 Chương 077 - Retrace: LXXVII Vacant 3 tuần trước
79 Chương 078 - Retrace: LXXVIII Decision 3 tuần trước
80 Chương 079 - Retrace: LXXIX Falling 3 tuần trước
81 Chương 080.5 - Extra Episode: It makes all kinds 3 tuần trước
82 Chương 080 - Retrace: LXXX Oscar Vessalius 3 tuần trước
83 Chương 081 - Retrace : LXXI Children 3 tuần trước
84 Chương 082 - Retrace: LXXXII Wish 3 tuần trước
85 Chương 083 - Retrace : LXXXIII After the rain 3 tuần trước
86 Chương 084 - Retrace: LXXXIV Trickster 3 tuần trước
87 Chương 085.5 - Extra Episode : Together 3 tuần trước
88 Chương 085 - Retrace: LXXXV Reverberate 3 tuần trước
89 Chương 086 - Retrace : LXXXVI Wager 3 tuần trước
90 Chương 087 - Retrace: LXXXVII Starting Point 3 tuần trước
91 Chương 088 - Retrace: LXXXVIII Answer 3 tuần trước
92 Chương 089 - Retrace: LXXXIX Staccato drop 3 tuần trước
93 Chương 090 3 tuần trước
94 Chương 091 3 tuần trước
95 Chương 092 3 tuần trước
96 chương 093 3 tuần trước
97 chương 094 3 tuần trước
98 chương 095 3 tuần trước
99 chương 096 3 tuần trước
100 Chương 097- Retrace : XCVII I am 3 tuần trước
101 chương 098 3 tuần trước
102 chương 099 3 tuần trước
103 chương 100 3 tuần trước
104 chương 101 3 tuần trước
105 chương 102 3 tuần trước
106 chương 103 3 tuần trước
107 chương 104 3 tuần trước
108 chương 104.1 3 tuần trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội