ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH

Mô tả nhẹ truyện tranh ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH:

Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là.....

Tác giả:

Đang cập nhật 

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 0 1 tuần trước
2 Chapter 1 1 tuần trước
3 Chapter 2 1 tuần trước
4 Chapter 3 1 tuần trước
5 Chapter 4 1 tuần trước
6 Chapter 5 1 tuần trước
7 Chapter 6 1 tuần trước
8 Chapter 7 1 tuần trước
9 Chapter 8 1 tuần trước
10 Chapter 9 1 tuần trước
11 Chapter 10 1 tuần trước
12 Chapter 11 1 tuần trước
13 Chapter 12 1 tuần trước
14 Chapter 13 1 tuần trước
15 Chapter 14 1 tuần trước
16 Chapter 15 1 tuần trước
17 Chapter 16 1 tuần trước
18 Chapter 17 1 tuần trước
19 Chapter 18 1 tuần trước
20 Chapter 19 1 tuần trước
21 Chapter 20 1 tuần trước
22 Chapter 21 1 tuần trước
23 Chapter 22 1 tuần trước
24 Chapter 23 1 tuần trước
25 Chapter 24 1 tuần trước
26 Chapter 25 1 tuần trước
27 Chapter 26 1 tuần trước
28 Chapter 27 1 tuần trước
29 Chapter 28 1 tuần trước
30 Chapter 29 1 tuần trước
31 Chapter 30 1 tuần trước
32 Chapter 31 1 tuần trước
33 Chapter 32 1 tuần trước
34 Chapter 33 1 tuần trước
35 Chapter 34 1 tuần trước
36 Chapter 35 1 tuần trước
37 Chapter 36 1 tuần trước
38 Chapter 37 1 tuần trước
39 Chapter 38 1 tuần trước
40 Chapter 39 1 tuần trước
41 Chapter 40 1 tuần trước
42 Chapter 41 1 tuần trước
43 Chapter 42 1 tuần trước
44 Chapter 43 1 tuần trước
45 Chapter 44 1 tuần trước
46 Chapter 45 1 tuần trước
47 Chapter 46 1 tuần trước
48 Chapter 47 1 tuần trước
49 Chapter 48 1 tuần trước
50 Chapter 49 1 tuần trước
51 Chapter 50 1 tuần trước
52 Chapter 51 1 tuần trước
53 Chapter 52 1 tuần trước
54 Chapter 53 1 tuần trước
55 Chapter 54 1 tuần trước
56 Chapter 55 1 tuần trước
57 Chapter 56 1 tuần trước
58 Chapter 57 1 tuần trước
59 Chapter 58 1 tuần trước
60 Chapter 59 1 tuần trước
61 Chapter 60 1 tuần trước
62 Chapter 61 1 tuần trước
63 Chapter 62 1 tuần trước
64 Chapter 63 1 tuần trước
65 Chapter 64 1 tuần trước
66 Chapter 65 1 tuần trước
67 Chapter 66 1 tuần trước
68 Chapter 67 1 tuần trước
69 Chapter 68 1 tuần trước
70 Chapter 69 1 tuần trước
71 Chapter 70 1 tuần trước
72 Chapter 71 1 tuần trước
73 Chapter 72 1 tuần trước
74 Chapter 73 1 tuần trước
75 Chapter 74 1 tuần trước
76 Chapter 75 1 tuần trước
77 Chapter 76 1 tuần trước
78 Chapter 77 1 tuần trước
79 Chapter 78 1 tuần trước
80 Chapter 79 1 tuần trước
81 Chapter 80 1 tuần trước
82 Chapter 81 1 tuần trước
83 Chapter 82 1 tuần trước
84 Chapter 83 1 tuần trước
85 Chapter 84 1 tuần trước
86 Chapter 85 1 tuần trước
87 Chapter 86 1 tuần trước
88 Chapter 87 1 tuần trước
89 Chapter 88 1 tuần trước
90 Chapter 89 1 tuần trước
91 Chapter 90 1 tuần trước
92 Chapter 91 1 tuần trước
93 Chapter 92 1 tuần trước
94 Chapter 93 1 tuần trước
95 Chapter 94 1 tuần trước
96 Chapter 95 1 tuần trước
97 Chapter 96 1 tuần trước
98 Chapter 97 1 tuần trước
99 Chapter 98 1 tuần trước
100 Chapter 99 1 tuần trước
101 Chapter 100 1 tuần trước
102 Chapter 101 1 tuần trước
103 Chapter 102 1 tuần trước
104 Chapter 103 1 tuần trước
105 Chapter 104 1 tuần trước
106 Chapter 105 1 tuần trước
107 Chapter 106 1 tuần trước
108 Chapter 107 1 tuần trước
109 Chapter 108 1 tuần trước
110 Chapter 109 1 tuần trước
111 Chapter 110 1 tuần trước
112 Chapter 111 1 tuần trước
113 Chapter 112 1 tuần trước
114 Chapter 113 1 tuần trước
115 Chapter 114 1 tuần trước
116 Chapter 115 1 tuần trước
117 Chapter 116 1 tuần trước
118 Chapter 117 1 tuần trước
119 Chapter 118 1 tuần trước
120 Chapter 119 1 tuần trước
121 Chapter 120 1 tuần trước
122 Chapter 121 1 tuần trước
123 Chapter 122 1 tuần trước
124 Chapter 123 1 tuần trước
125 Chapter 124 1 tuần trước
126 Chapter 125 49 năm trước
127 Chapter 126 49 năm trước
128 Chapter 127 1 tuần trước
129 Chapter 128 1 tuần trước
130 Chapter 129 1 tuần trước
131 Chapter 130 4 ngày trước
132 Chapter 131 2 ngày trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội