Nữ Vương Của Máu Và Tro

Nữ Vương Của Máu Và Tro

Nữ Vương Của Máu Và Tro

Mô tả nhẹ truyện tranh Nữ Vương Của Máu Và Tro: Nữ Vương Của Máu Và Tro: Kể từ khi núi Phú Sĩ phun  trào, màn đêm của nước Nhật Bản, hay cụ thể hơn là của một thành phố nọ, đã  hoàn toàn thay đổi.  Theo đó, một số người phàm  bị tro núi lửa rơi trúng đã trở thành những vamire

Tác giả:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 000 4 tháng trước
2 Chap 001 4 tháng trước
3 Chap 002 4 tháng trước
4 Chap 003 4 tháng trước
5 Chap 004 4 tháng trước
6 Chap 005 3 tháng trước
7 Chap 006 3 tháng trước
8 Chap 007 3 tháng trước
9 Chap 000 3 tháng trước
10 Chap 001 3 tháng trước
11 Chap 002 3 tháng trước
12 Chap 003 3 tháng trước
13 Chap 004 3 tháng trước
14 Chap 005 3 tháng trước
15 Chap 006 3 tháng trước
16 Chap 007 3 tháng trước
17 Chap 008 3 tháng trước
18 Chap 009 1 tháng trước
19 Chap 010 1 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội