Nozoki Ana

Nozoki Ana

Nozoki Ana

Mô tả nhẹ truyện tranh Nozoki Ana:

Kido Tatsuhiko chuyển tới sống ở Tokyo để học đại học. Trong căn phòng mới của cậu, có một lỗ hổng nhỏ. Lúc đầu, cậu không thể thấy được gì qua cái lỗ đó. Nhưng rồi một đêm, nhòm qua lỗ hổng, cậu bỗng thấy một cô gái đang... Một cuộc sống mới của cậu bắt đầu mở ra từ đây khi qua lỗ hổng đó, cậu có thể nhìn thấy được những hành động tự nhiên nhất của một cô gái...Truyện Ngôn Tình

Tác giả:

HONA Wakou

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Lightning Group
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 1 3 tháng trước
2 Chap 2 3 tháng trước
3 Chap 3 3 tháng trước
4 Chap 4 3 tháng trước
5 Chap 5 3 tháng trước
6 Chap 6 3 tháng trước
7 Chap 7 3 tháng trước
8 Chap 8 3 tháng trước
9 Chap 9 3 tháng trước
10 Chap 10 3 tháng trước
11 Chap 11 3 tháng trước
12 Chap 12 3 tháng trước
13 Chap 13 3 tháng trước
14 Chap 14 3 tháng trước
15 Chap 15 3 tháng trước
16 Chap 16 3 tháng trước
17 Chap 17 3 tháng trước
18 Chap 18 3 tháng trước
19 Chap 19 3 tháng trước
20 Chap 20 3 tháng trước
21 Chap 21 3 tháng trước
22 Chap 22 3 tháng trước
23 Chap 23 3 tháng trước
24 Chap 24 3 tháng trước
25 Chap 25 3 tháng trước
26 Chap 26 3 tháng trước
27 Chap 27 3 tháng trước
28 Chap 28 3 tháng trước
29 Chap 29 3 tháng trước
30 Chap 30 3 tháng trước
31 Chap 31 3 tháng trước
32 Chap 32 3 tháng trước
33 Chap 33 3 tháng trước
34 Chap 34 3 tháng trước
35 Chap 35 3 tháng trước
36 Chap 36 3 tháng trước
37 Chap 37 3 tháng trước
38 Chap 38 3 tháng trước
39 Chap 39 3 tháng trước
40 Chap 40 3 tháng trước
41 Chap 41 3 tháng trước
42 Chap 42 3 tháng trước
43 Chap 43 3 tháng trước
44 Chap 44 3 tháng trước
45 Chap 45 3 tháng trước
46 Chap 46 3 tháng trước
47 Chap 47 3 tháng trước
48 Chap 48 3 tháng trước
49 Chap 49 3 tháng trước
50 Chap 50 3 tháng trước
51 Chap 51 3 tháng trước
52 Chap 52 3 tháng trước
53 Chap 53 3 tháng trước
54 Chap 54 3 tháng trước
55 Chap 55 3 tháng trước
56 Chap 56 3 tháng trước
57 Chap 57 3 tháng trước
58 Chap 58 3 tháng trước
59 Chap 59 3 tháng trước
60 Chap 60 3 tháng trước
61 Chap 61 3 tháng trước
62 Chap 62 3 tháng trước
63 Chap 63 3 tháng trước
64 Chap 64 3 tháng trước
65 Chap 65 3 tháng trước
66 Chap 66 3 tháng trước
67 Chap 67 3 tháng trước
68 Chap 68 3 tháng trước
69 Chap 69 3 tháng trước
70 Chap 70 3 tháng trước
71 Chap 71 3 tháng trước
72 Chap 72 3 tháng trước
73 Chap 73 3 tháng trước
74 Chap 74 3 tháng trước
75 Chap 75 3 tháng trước
76 Chap 76 3 tháng trước
77 Chap 77 3 tháng trước
78 Chap 78 3 tháng trước
79 Chap 79 3 tháng trước
80 Chap 80 3 tháng trước
81 Chap 81 3 tháng trước
82 Chap 82 3 tháng trước
83 Chap 83 3 tháng trước
84 Chap 84 3 tháng trước
85 Chap 85 3 tháng trước
86 Chap 86 3 tháng trước
87 Chap 87 3 tháng trước
88 Chap 88 3 tháng trước
89 Chap 89 3 tháng trước
90 Chap 90 3 tháng trước
91 Chap 91 3 tháng trước
92 Chap 92 3 tháng trước
93 Chap 93 3 tháng trước
94 Chap 94 3 tháng trước
95 Chap 95 3 tháng trước
96 Chap 96 3 tháng trước
97 Chap 97 3 tháng trước
98 Chap 98 3 tháng trước
99 Chap 99-Extra 3 tháng trước
100 Chap 100 3 tháng trước
101 Chap 101 3 tháng trước
102 Chap 102 3 tháng trước
103 Chap 103 3 tháng trước
104 Chap 104 3 tháng trước
105 Chap 105 3 tháng trước
106 Chap 106 3 tháng trước
107 Chap 107 3 tháng trước
108 Chap 108-Extra 3 tháng trước
109 Chap 109 3 tháng trước
110 Chap 110 3 tháng trước
111 Chap 111 3 tháng trước
112 Chap 112 3 tháng trước
113 Chap 113 3 tháng trước
114 Chap 114 3 tháng trước
115 Chap 115 3 tháng trước
116 Chap 116 3 tháng trước
117 Chap 117 3 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội