Nozoki Ana

Nozoki Ana

Nozoki Ana

Mô tả nhẹ truyện tranh Nozoki Ana:

Kido Tatsuhiko chuyển tới sống ở Tokyo để học đại học. Trong căn phòng mới của cậu, có một lỗ hổng nhỏ. Lúc đầu, cậu không thể thấy được gì qua cái lỗ đó. Nhưng rồi một đêm, nhòm qua lỗ hổng, cậu bỗng thấy một cô gái đang... Một cuộc sống mới của cậu bắt đầu mở ra từ đây khi qua lỗ hổng đó, cậu có thể nhìn thấy được những hành động tự nhiên nhất của một cô gái...Truyện Ngôn Tình

Tác giả:

HONA Wakou

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Lightning Group
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 1 3 tuần trước
2 Chap 2 3 tuần trước
3 Chap 3 3 tuần trước
4 Chap 4 3 tuần trước
5 Chap 5 3 tuần trước
6 Chap 6 3 tuần trước
7 Chap 7 3 tuần trước
8 Chap 8 3 tuần trước
9 Chap 9 3 tuần trước
10 Chap 10 3 tuần trước
11 Chap 11 3 tuần trước
12 Chap 12 3 tuần trước
13 Chap 13 3 tuần trước
14 Chap 14 3 tuần trước
15 Chap 15 3 tuần trước
16 Chap 16 3 tuần trước
17 Chap 17 3 tuần trước
18 Chap 18 3 tuần trước
19 Chap 19 3 tuần trước
20 Chap 20 3 tuần trước
21 Chap 21 3 tuần trước
22 Chap 22 3 tuần trước
23 Chap 23 3 tuần trước
24 Chap 24 3 tuần trước
25 Chap 25 3 tuần trước
26 Chap 26 3 tuần trước
27 Chap 27 3 tuần trước
28 Chap 28 3 tuần trước
29 Chap 29 3 tuần trước
30 Chap 30 3 tuần trước
31 Chap 31 3 tuần trước
32 Chap 32 3 tuần trước
33 Chap 33 3 tuần trước
34 Chap 34 3 tuần trước
35 Chap 35 3 tuần trước
36 Chap 36 3 tuần trước
37 Chap 37 3 tuần trước
38 Chap 38 3 tuần trước
39 Chap 39 3 tuần trước
40 Chap 40 3 tuần trước
41 Chap 41 3 tuần trước
42 Chap 42 3 tuần trước
43 Chap 43 3 tuần trước
44 Chap 44 3 tuần trước
45 Chap 45 3 tuần trước
46 Chap 46 3 tuần trước
47 Chap 47 3 tuần trước
48 Chap 48 3 tuần trước
49 Chap 49 3 tuần trước
50 Chap 50 3 tuần trước
51 Chap 51 3 tuần trước
52 Chap 52 3 tuần trước
53 Chap 53 3 tuần trước
54 Chap 54 3 tuần trước
55 Chap 55 3 tuần trước
56 Chap 56 3 tuần trước
57 Chap 57 3 tuần trước
58 Chap 58 3 tuần trước
59 Chap 59 3 tuần trước
60 Chap 60 3 tuần trước
61 Chap 61 3 tuần trước
62 Chap 62 3 tuần trước
63 Chap 63 3 tuần trước
64 Chap 64 3 tuần trước
65 Chap 65 3 tuần trước
66 Chap 66 3 tuần trước
67 Chap 67 3 tuần trước
68 Chap 68 3 tuần trước
69 Chap 69 3 tuần trước
70 Chap 70 3 tuần trước
71 Chap 71 3 tuần trước
72 Chap 72 3 tuần trước
73 Chap 73 3 tuần trước
74 Chap 74 3 tuần trước
75 Chap 75 3 tuần trước
76 Chap 76 3 tuần trước
77 Chap 77 3 tuần trước
78 Chap 78 3 tuần trước
79 Chap 79 3 tuần trước
80 Chap 80 3 tuần trước
81 Chap 81 3 tuần trước
82 Chap 82 3 tuần trước
83 Chap 83 3 tuần trước
84 Chap 84 3 tuần trước
85 Chap 85 3 tuần trước
86 Chap 86 3 tuần trước
87 Chap 87 3 tuần trước
88 Chap 88 3 tuần trước
89 Chap 89 3 tuần trước
90 Chap 90 3 tuần trước
91 Chap 91 3 tuần trước
92 Chap 92 3 tuần trước
93 Chap 93 3 tuần trước
94 Chap 94 3 tuần trước
95 Chap 95 3 tuần trước
96 Chap 96 3 tuần trước
97 Chap 97 3 tuần trước
98 Chap 98 3 tuần trước
99 Chap 99-Extra 3 tuần trước
100 Chap 100 3 tuần trước
101 Chap 101 3 tuần trước
102 Chap 102 3 tuần trước
103 Chap 103 3 tuần trước
104 Chap 104 3 tuần trước
105 Chap 105 3 tuần trước
106 Chap 106 3 tuần trước
107 Chap 107 3 tuần trước
108 Chap 108-Extra 3 tuần trước
109 Chap 109 3 tuần trước
110 Chap 110 3 tuần trước
111 Chap 111 3 tuần trước
112 Chap 112 3 tuần trước
113 Chap 113 3 tuần trước
114 Chap 114 3 tuần trước
115 Chap 115 3 tuần trước
116 Chap 116 3 tuần trước
117 Chap 117 3 tuần trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội