Lớp Học Ám Sát - Ansatsu Kyoushitsu, Assassination Classroom

Lớp Học Ám Sát

Lớp Học Ám Sát

Mô tả nhẹ truyện tranh Lớp Học Ám Sát:

“Ta là người đã phá huỷ mặt trăng” “Hãy ám sát ta nếu các ngươi muốn cứu lấy trái đất”. Một con bạch tuột chẳng biết tự lỗ nào chui lên cứ luôn miệng gào thét hai câu này và đòi làm thầy giáo của đám học sinh cá biệt lớp 3-E. Chẳng hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì khi bản thân không muốn chết nhưng cứ thích khuyến khích người ta ám sát mình. Để coi cái lớp học sát thủ này rồi sẽ đi về đâu…

Tên khác:

Ansatsu Kyoushitsu, Assassination Classroom

Tác giả:

MATSUI Yuusei

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 1 1 năm trước
2 Chapter 1.5 1 năm trước
3 Chapter 2 1 năm trước
4 Chapter 2.5 1 năm trước
5 Chapter 3 1 năm trước
6 Chapter 4 1 năm trước
7 Chapter 5 1 năm trước
8 Chapter 6 1 năm trước
9 Chapter 7 1 năm trước
10 Chapter 8 1 năm trước
11 Chapter 9 1 năm trước
12 Chapter 10 1 năm trước
13 Chapter 11 1 năm trước
14 Chapter 12 1 năm trước
15 Chapter 13 1 năm trước
16 Chapter 14 1 năm trước
17 Chapter 15 1 năm trước
18 Chapter 16 1 năm trước
19 Chapter 17 1 năm trước
20 Chapter 18 1 năm trước
21 Chapter 19 1 năm trước
22 Chapter 20 1 năm trước
23 Chapter 21 1 năm trước
24 Chapter 22 1 năm trước
25 Chapter 23 1 năm trước
26 Chapter 24 1 năm trước
27 Chapter 25 1 năm trước
28 Chapter 26 1 năm trước
29 Chapter 27 1 năm trước
30 Chapter 28 1 năm trước
31 Chapter 29 1 năm trước
32 Chapter 30 1 năm trước
33 Chapter 31 1 năm trước
34 Chapter 32 1 năm trước
35 Chapter 33 1 năm trước
36 Chapter 34 1 năm trước
37 Chapter 35 1 năm trước
38 Chapter 36 1 năm trước
39 Chapter 37 1 năm trước
40 Chapter 38 1 năm trước
41 Chapter 39 1 năm trước
42 Chapter 40 1 năm trước
43 Chapter 41 1 năm trước
44 Chapter 42 1 năm trước
45 Chapter 43 1 năm trước
46 Chapter 44 1 năm trước
47 Chapter 45 1 năm trước
48 Chapter 46 1 năm trước
49 Chapter 47 1 năm trước
50 Chapter 48 1 năm trước
51 Chapter 49 1 năm trước
52 Chapter 50 1 năm trước
53 Chapter 51 1 năm trước
54 Chapter 52 1 năm trước
55 Chapter 53 1 năm trước
56 Chapter 54 1 năm trước
57 Chapter 55 1 năm trước
58 Chapter 56 1 năm trước
59 Chapter 57 1 năm trước
60 Chapter 58 1 năm trước
61 Chapter 59 1 năm trước
62 Chapter 60 1 năm trước
63 Chapter 61 1 năm trước
64 Chapter 62 1 năm trước
65 Chapter 63 1 năm trước
66 Chapter 64 1 năm trước
67 Chapter 65 1 năm trước
68 Chapter 66 1 năm trước
69 Chapter 67 1 năm trước
70 Chapter 68 1 năm trước
71 Chapter 69 1 năm trước
72 Chapter 70 1 năm trước
73 Chapter 71 1 năm trước
74 Chapter 72 1 năm trước
75 Chapter 73 1 năm trước
76 Chapter 74 1 năm trước
77 Chapter 75 1 năm trước
78 Chapter 76 1 năm trước
79 Chapter 77 1 năm trước
80 Chapter 78 1 năm trước
81 Chapter 79 1 năm trước
82 Chapter 80 1 năm trước
83 Chapter 81 1 năm trước
84 Chapter 82 1 năm trước
85 Chapter 83 1 năm trước
86 Chapter 84 1 năm trước
87 Chapter 85 1 năm trước
88 Chapter 86 1 năm trước
89 Chapter 87 1 năm trước
90 Chapter 88 1 năm trước
91 Chapter 89 1 năm trước
92 Chapter 90 1 năm trước
93 Chapter 91 1 năm trước
94 Chapter 92 1 năm trước
95 Chapter 93 1 năm trước
96 Chapter 94 1 năm trước
97 Chapter 95 1 năm trước
98 Chapter 96 1 năm trước
99 Chapter 97 1 năm trước
100 Chapter 98 1 năm trước
101 Chapter 99 1 năm trước
102 Chapter 100 1 năm trước
103 Chapter 101 1 năm trước
104 Chapter 102 1 năm trước
105 Chapter 103 1 năm trước
106 Chapter 104 1 năm trước
107 Chapter 105 1 năm trước
108 Chapter 106 1 năm trước
109 Chapter 107 1 năm trước
110 Chapter 108 1 năm trước
111 Chapter 109 1 năm trước
112 Chapter 110 1 năm trước
113 Chapter 111 1 năm trước
114 Chapter 112 1 năm trước
115 Chapter 113 1 năm trước
116 Chapter 114 1 năm trước
117 Chapter 115 1 năm trước
118 Chapter 116 1 năm trước
119 Chapter 117 1 năm trước
120 Chapter 118 1 năm trước
121 Chapter 119 1 năm trước
122 Chapter 120 1 năm trước
123 Chapter 121 1 năm trước
124 Chapter 122 1 năm trước
125 Chapter 122 1 năm trước
126 Chapter 123 1 năm trước
127 Chapter 124 1 năm trước
128 Chapter 125 1 năm trước
129 Chapter 126 1 năm trước
130 Chapter 127 1 năm trước
131 Chapter 128 1 năm trước
132 Chapter 129 1 năm trước
133 Chapter 130 1 năm trước
134 Chapter 131 1 năm trước
135 Chapter 132 1 năm trước
136 Chapter 133 1 năm trước
137 Chapter 134 1 năm trước
138 Chapter 135 1 năm trước
139 Chapter 136 1 năm trước
140 Chapter 137 1 năm trước
141 Chapter 138 1 năm trước
142 Chapter 139 1 năm trước
143 Chapter 140 1 năm trước
144 Chapter 141 1 năm trước
145 Chapter 142 1 năm trước
146 Chapter 143 1 năm trước
147 Chapter 144 1 năm trước
148 Chapter 145 1 năm trước
149 Chapter 146 1 năm trước
150 Chapter 147 1 năm trước
151 Chapter 148 1 năm trước
152 Chapter 149 1 năm trước
153 Chapter 150 1 năm trước
154 Chapter 151 1 năm trước
155 Chapter 152 1 năm trước
156 Chapter 153 1 năm trước
157 Chapter 154 1 năm trước
158 Chapter 155 1 năm trước
159 Chapter 156 1 năm trước
160 Chapter 157 1 năm trước
161 Chapter 158 1 năm trước
162 Chapter 159 1 năm trước
163 Chapter 160 1 năm trước
164 Chapter 161 1 năm trước
165 Chapter 162 1 năm trước
166 Chapter 163 1 năm trước
167 Chapter 164 49 năm trước
168 Chapter 165 1 năm trước
169 Chapter 166 1 năm trước
170 Chapter 166.1 1 năm trước
171 Chapter 166.2 1 năm trước
172 Chapter 167 1 năm trước
173 Chapter 168 1 năm trước
174 Chapter 169 1 năm trước
175 Chapter 170 1 năm trước
176 Chapter 171 1 năm trước
177 Chapter 172 1 năm trước
178 Chapter 173 1 năm trước
179 Chapter 174 1 năm trước
180 Chapter 175 1 năm trước
181 Chapter 176 5 tháng trước
182 Chapter 177 5 tháng trước
183 Chapter 177.1 5 tháng trước
184 Chapter 179 4 tháng trước
185 Chapter 177.2 5 tháng trước
186 Chapter 180 4 tháng trước
187 Chapter 178 5 tháng trước
188 Chapter 180.1 4 tháng trước
189 Chapter 178.1 5 tháng trước
190 Chapter 180.2 4 tháng trước
191 Chapter 178.2 5 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội