Long Phi Bất Bại - END

Long Phi Bất Bại - END

Long Phi Bất Bại - END

Mô tả nhẹ truyện tranh Long Phi Bất Bại - END: Long Phi Bất Bại - END: Long Phi là một thợ săn tiền thưởng với võ công cao cường, trong lần bắt được cao thủ hắc đạo hàng đầu giang hồ là Khu Ngụy, Long Phi đã cứu được một cậu bé với miếng ngọc bội trên người.

Tác giả:

Ryu Ki-Woon,MOON Jung-Hoo

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 001 10 tháng trước
2 Chap 002 10 tháng trước
3 Chap 003 10 tháng trước
4 Chap 004 10 tháng trước
5 Chap 005 10 tháng trước
6 Chap 006 10 tháng trước
7 Chap 007 10 tháng trước
8 Chap 008 10 tháng trước
9 Chap 009 10 tháng trước
10 Chap 010 10 tháng trước
11 Chap 011 10 tháng trước
12 Chap 012 10 tháng trước
13 Chap 013 10 tháng trước
14 Chap 014 10 tháng trước
15 Chap 015 10 tháng trước
16 Chap 016 10 tháng trước
17 Chap 017 10 tháng trước
18 Chap 018 10 tháng trước
19 Chap 019 10 tháng trước
20 Chap 020 10 tháng trước
21 Chap 021 10 tháng trước
22 Chap 022 10 tháng trước
23 Chap 023 10 tháng trước
24 Chap 024 10 tháng trước
25 Chap 025 10 tháng trước
26 Chap 026 10 tháng trước
27 Chap 027 10 tháng trước
28 Chap 028 10 tháng trước
29 Chap 029 10 tháng trước
30 Chap 030 10 tháng trước
31 Chap 031 10 tháng trước
32 Chap 032 10 tháng trước
33 Chap 033 10 tháng trước
34 Chap 034 10 tháng trước
35 Chap 035 10 tháng trước
36 Chap 036 10 tháng trước
37 Chap 037 10 tháng trước
38 Chap 038 10 tháng trước
39 Chap 039 10 tháng trước
40 Chap 040 10 tháng trước
41 Chap 041 10 tháng trước
42 Chap 042 10 tháng trước
43 Chap 043 10 tháng trước
44 Chap 044 10 tháng trước
45 Chap 045 10 tháng trước
46 Chap 046 10 tháng trước
47 Chap 047 10 tháng trước
48 Chap 048 10 tháng trước
49 Chap 049 10 tháng trước
50 Chap 050 10 tháng trước
51 Chap 051 10 tháng trước
52 Chap 052 10 tháng trước
53 Chap 053 10 tháng trước
54 Chap 054 10 tháng trước
55 Chap 055 10 tháng trước
56 Chapter 56 10 tháng trước
57 Chap 057 10 tháng trước
58 Chap 058 10 tháng trước
59 Chap 059 10 tháng trước
60 Chap 060 10 tháng trước
61 Chap 061 10 tháng trước
62 Chapter 62 10 tháng trước
63 Chap 063 10 tháng trước
64 Chap 064 10 tháng trước
65 Chapter 66 10 tháng trước
66 Chapter 66 10 tháng trước
67 Chapter 67 10 tháng trước
68 Chap 068 10 tháng trước
69 Chapter 69 10 tháng trước
70 Chapter 70 10 tháng trước
71 Chap 071 10 tháng trước
72 Chapter 72 10 tháng trước
73 Chapter 73 10 tháng trước
74 Chapter 74 10 tháng trước
75 Chapter 75 10 tháng trước
76 Chapter 76 10 tháng trước
77 Chapter 77 10 tháng trước
78 Chapter 78 10 tháng trước
79 Chapter 79 10 tháng trước
80 Chapter 80 10 tháng trước
81 Chapter 81 10 tháng trước
82 Chapter 82 10 tháng trước
83 Chapter 83 10 tháng trước
84 Chapter 84 10 tháng trước
85 Chap 085 10 tháng trước
86 Chapter 86 10 tháng trước
87 Chapter 87 10 tháng trước
88 Chapter 88 10 tháng trước
89 Chapter 89 10 tháng trước
90 Chapter 90 10 tháng trước
91 Chapter 91 10 tháng trước
92 Chapter 92 10 tháng trước
93 Chapter 93 10 tháng trước
94 Chap 094 10 tháng trước
95 Chap 095 10 tháng trước
96 Chap 096 10 tháng trước
97 Chap 097 10 tháng trước
98 Chap 098 10 tháng trước
99 Chap 099 10 tháng trước
100 Chap 100 10 tháng trước
101 Chap 101 10 tháng trước
102 Chap 102 10 tháng trước
103 Chap 103 10 tháng trước
104 Chap 104 10 tháng trước
105 Chap 105 10 tháng trước
106 Chap 106 10 tháng trước
107 Chap 107 10 tháng trước
108 Chap 108 10 tháng trước
109 Chap 109 10 tháng trước
110 Chap 110 10 tháng trước
111 Chap 111 10 tháng trước
112 Chap 112 10 tháng trước
113 Chap 113 10 tháng trước
114 Chap 114 10 tháng trước
115 Chap 115 10 tháng trước
116 Chap 116 10 tháng trước
117 Chap 117 10 tháng trước
118 Chap 118 10 tháng trước
119 Chap 119 10 tháng trước
120 Chap 120 10 tháng trước
121 Chap 121 10 tháng trước
122 Chap 122 10 tháng trước
123 Chap 123 10 tháng trước
124 Chap 124 10 tháng trước
125 Chap 125 10 tháng trước
126 Chap 126 10 tháng trước
127 Chap 127 10 tháng trước
128 Chap 128 10 tháng trước
129 Chap 129 10 tháng trước
130 Chap 130 10 tháng trước
131 Chap 131 10 tháng trước
132 Chap 132 10 tháng trước
133 Chap 133 10 tháng trước
134 Chap 134 10 tháng trước
135 Chap 135 10 tháng trước
136 Chap 136 10 tháng trước
137 Chap 137 10 tháng trước
138 Chap 138 10 tháng trước
139 Chap 139 10 tháng trước
140 Chap 140 10 tháng trước
141 Chap 141 10 tháng trước
142 Chap 142 10 tháng trước
143 Chap 143 10 tháng trước
144 Chap 144 10 tháng trước
145 Chap 145 10 tháng trước
146 Chap 146 10 tháng trước
147 Chap 147 10 tháng trước
148 Chap 148 10 tháng trước
149 Chap 149 10 tháng trước
150 Chap 150 10 tháng trước
151 Chap 151 10 tháng trước
152 Chap 152 10 tháng trước
153 Chap 153 10 tháng trước
154 Chap 154 10 tháng trước
155 Chap 155 10 tháng trước
156 Chap 156 10 tháng trước
157 Phan 2 chap 001 10 tháng trước
158 Phan 2 chap 002 10 tháng trước
159 Phan 2 chap 003 10 tháng trước
160 Phan 2 chap 004 10 tháng trước
161 Phan 2 chap 005 10 tháng trước
162 Phan 2 chap 006 10 tháng trước
163 Phan 2 chap 007 10 tháng trước
164 Phan 2 chap 008 10 tháng trước
165 Phan 2 chap 009 10 tháng trước
166 Phan 2 chap 010 10 tháng trước
167 Phan 2 chap 011 10 tháng trước
168 Phan 2 chap 012 10 tháng trước
169 Phan 2 chap 013 10 tháng trước
170 Phan 2 chap 014 10 tháng trước
171 Phan 2 chap 015 10 tháng trước
172 Phan 2 chap 016 10 tháng trước
173 Phan 2 chap 017 10 tháng trước
174 Phan 2 chap 018 10 tháng trước
175 Phan 2 chap 019 10 tháng trước
176 Phan 2 chap 020 10 tháng trước
177 Phan 2 chap 021 10 tháng trước
178 Phan 2 chap 022 10 tháng trước
179 Phan 2 chap 023 10 tháng trước
180 Phan 2 chap 024 10 tháng trước
181 Phan 2 chap 025 10 tháng trước
182 Phan 2 chap 026 10 tháng trước
183 Phan 2 chap 027 10 tháng trước
184 Phan 2 chap 028 10 tháng trước
185 Phan 2 chap 029 10 tháng trước
186 Phan 2 chap 030 10 tháng trước
187 Phan 2 chap 031 10 tháng trước
188 Phan 2 chap 032 10 tháng trước
189 Phan 2 chap 033 10 tháng trước
190 Phan 2 chap 034 10 tháng trước
191 Phan 2 chap 035 10 tháng trước
192 Phan 2 chap 036 10 tháng trước
193 Phan 2 chap 037 10 tháng trước
194 Phan 2 chap 038 10 tháng trước
195 Phan 2 chap 039 10 tháng trước
196 Phan 2 chap 040 10 tháng trước
197 Phan 2 chap 041 10 tháng trước
198 Phan 2 chap 042 10 tháng trước
199 Phan 2 chap 043 10 tháng trước
200 Phan 2 chap 044 10 tháng trước
201 Phan 2 chap 045 10 tháng trước
202 Phan 2 chap 046 10 tháng trước
203 Phan 2 chap 047 10 tháng trước
204 Phan 2 chap 048 10 tháng trước
205 Phan 2 chap 049 10 tháng trước
206 Phan 2 chap 050 10 tháng trước
207 Phan 2 chap 051 10 tháng trước
208 Phan 2 chap 052 10 tháng trước
209 Phan 2 chap 053 10 tháng trước
210 Phan 2 chap 054 10 tháng trước
211 Phan 2 chap 055 10 tháng trước
212 Long phi bất bại phần 2 Chap 056 10 tháng trước
213 Phan 2 chap 057 10 tháng trước
214 Phan 2 chap 058 10 tháng trước
215 Phan 2 chap 059 10 tháng trước
216 Phan 2 chap 060 10 tháng trước
217 Phan 2 chap 061 10 tháng trước
218 Phan 2 chap 062 10 tháng trước
219 Phan 2 chap 063 10 tháng trước
220 Phan 2 chap 064 10 tháng trước
221 Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 065 10 tháng trước
222 Phan 2 chap 066 10 tháng trước
223 Phan 2 chap 067 10 tháng trước
224 Phan 2 chap 068 10 tháng trước
225 Phan 2 chap 069 10 tháng trước
226 Phan 2 chap 070 10 tháng trước
227 Phan 2 chap 071 10 tháng trước
228 Phan 2 chap 072 10 tháng trước
229 Phan 2 chap 073 10 tháng trước
230 Phan 2 chap 074 10 tháng trước
231 Phan 2 chap 075 10 tháng trước
232 Phan 2 chap 076 10 tháng trước
233 Phan 2 chap 077 10 tháng trước
234 Phan 2 chap 078 10 tháng trước
235 Phan 2 chap 079 10 tháng trước
236 Phan 2 chap 080 10 tháng trước
237 Phan 2 chap 081 10 tháng trước
238 Phan 2 chap 082 10 tháng trước
239 Phan 2 chap 083 10 tháng trước
240 Phan 2 chap 084 10 tháng trước
241 Phan 2 chap 085 10 tháng trước
242 Phan 2 chap 086 10 tháng trước
243 Phan 2 chap 087 10 tháng trước
244 Phan 2 chap 088 10 tháng trước
245 Phan 2 chap 089 10 tháng trước
246 Phan 2 chap 090 10 tháng trước
247 Phan 2 chap 091 10 tháng trước
248 Phan 2 chap 092 10 tháng trước
249 Phan 2 chap 093 10 tháng trước
250 Phan 2 chap 094 10 tháng trước
251 Phan 2 chap 095 10 tháng trước
252 Phan 2 chap 096 10 tháng trước
253 Phan 2 chap 097 10 tháng trước
254 Phan 2 chap 098 10 tháng trước
255 Phan 2 chap 099 10 tháng trước
256 Phan 2 chap 100 10 tháng trước
257 Phan 2 chap 101 10 tháng trước
258 Phan 2 chap 102 10 tháng trước
259 Phan 2 chap 103 10 tháng trước
260 Phan 2 chap 104 10 tháng trước
261 Phan 2 chap 105 10 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội