Long Phi Bất Bại - END

Long Phi Bất Bại - END

Long Phi Bất Bại - END

Mô tả nhẹ truyện tranh Long Phi Bất Bại - END: Long Phi Bất Bại - END: Long Phi là một thợ săn tiền thưởng với võ công cao cường, trong lần bắt được cao thủ hắc đạo hàng đầu giang hồ là Khu Ngụy, Long Phi đã cứu được một cậu bé với miếng ngọc bội trên người.

Tác giả:

Ryu Ki-Woon,MOON Jung-Hoo

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 001 1 năm trước
2 Chap 002 1 năm trước
3 Chap 003 1 năm trước
4 Chap 004 1 năm trước
5 Chap 005 1 năm trước
6 Chap 006 1 năm trước
7 Chap 007 1 năm trước
8 Chap 008 1 năm trước
9 Chap 009 1 năm trước
10 Chap 010 1 năm trước
11 Chap 011 1 năm trước
12 Chap 012 1 năm trước
13 Chap 013 1 năm trước
14 Chap 014 1 năm trước
15 Chap 015 1 năm trước
16 Chap 016 1 năm trước
17 Chap 017 1 năm trước
18 Chap 018 1 năm trước
19 Chap 019 1 năm trước
20 Chap 020 1 năm trước
21 Chap 021 1 năm trước
22 Chap 022 1 năm trước
23 Chap 023 1 năm trước
24 Chap 024 1 năm trước
25 Chap 025 1 năm trước
26 Chap 026 1 năm trước
27 Chap 027 1 năm trước
28 Chap 028 1 năm trước
29 Chap 029 1 năm trước
30 Chap 030 1 năm trước
31 Chap 031 1 năm trước
32 Chap 032 1 năm trước
33 Chap 033 1 năm trước
34 Chap 034 1 năm trước
35 Chap 035 1 năm trước
36 Chap 036 1 năm trước
37 Chap 037 1 năm trước
38 Chap 038 1 năm trước
39 Chap 039 1 năm trước
40 Chap 040 1 năm trước
41 Chap 041 1 năm trước
42 Chap 042 1 năm trước
43 Chap 043 1 năm trước
44 Chap 044 1 năm trước
45 Chap 045 1 năm trước
46 Chap 046 1 năm trước
47 Chap 047 1 năm trước
48 Chap 048 1 năm trước
49 Chap 049 1 năm trước
50 Chap 050 1 năm trước
51 Chap 051 1 năm trước
52 Chap 052 1 năm trước
53 Chap 053 1 năm trước
54 Chap 054 1 năm trước
55 Chap 055 1 năm trước
56 Chapter 56 1 năm trước
57 Chap 057 1 năm trước
58 Chap 058 1 năm trước
59 Chap 059 1 năm trước
60 Chap 060 1 năm trước
61 Chap 061 1 năm trước
62 Chapter 62 1 năm trước
63 Chap 063 1 năm trước
64 Chap 064 1 năm trước
65 Chapter 66 1 năm trước
66 Chapter 66 1 năm trước
67 Chapter 67 1 năm trước
68 Chap 068 1 năm trước
69 Chapter 69 1 năm trước
70 Chapter 70 1 năm trước
71 Chap 071 1 năm trước
72 Chapter 72 1 năm trước
73 Chapter 73 1 năm trước
74 Chapter 74 1 năm trước
75 Chapter 75 1 năm trước
76 Chapter 76 1 năm trước
77 Chapter 77 1 năm trước
78 Chapter 78 1 năm trước
79 Chapter 79 1 năm trước
80 Chapter 80 1 năm trước
81 Chapter 81 1 năm trước
82 Chapter 82 1 năm trước
83 Chapter 83 1 năm trước
84 Chapter 84 1 năm trước
85 Chap 085 1 năm trước
86 Chapter 86 1 năm trước
87 Chapter 87 1 năm trước
88 Chapter 88 1 năm trước
89 Chapter 89 1 năm trước
90 Chapter 90 1 năm trước
91 Chapter 91 1 năm trước
92 Chapter 92 1 năm trước
93 Chapter 93 1 năm trước
94 Chap 094 1 năm trước
95 Chap 095 1 năm trước
96 Chap 096 1 năm trước
97 Chap 097 1 năm trước
98 Chap 098 1 năm trước
99 Chap 099 1 năm trước
100 Chap 100 1 năm trước
101 Chap 101 1 năm trước
102 Chap 102 1 năm trước
103 Chap 103 1 năm trước
104 Chap 104 1 năm trước
105 Chap 105 1 năm trước
106 Chap 106 1 năm trước
107 Chap 107 1 năm trước
108 Chap 108 1 năm trước
109 Chap 109 1 năm trước
110 Chap 110 1 năm trước
111 Chap 111 1 năm trước
112 Chap 112 1 năm trước
113 Chap 113 1 năm trước
114 Chap 114 1 năm trước
115 Chap 115 1 năm trước
116 Chap 116 1 năm trước
117 Chap 117 1 năm trước
118 Chap 118 1 năm trước
119 Chap 119 1 năm trước
120 Chap 120 1 năm trước
121 Chap 121 1 năm trước
122 Chap 122 1 năm trước
123 Chap 123 1 năm trước
124 Chap 124 1 năm trước
125 Chap 125 1 năm trước
126 Chap 126 1 năm trước
127 Chap 127 1 năm trước
128 Chap 128 1 năm trước
129 Chap 129 1 năm trước
130 Chap 130 1 năm trước
131 Chap 131 1 năm trước
132 Chap 132 1 năm trước
133 Chap 133 1 năm trước
134 Chap 134 1 năm trước
135 Chap 135 1 năm trước
136 Chap 136 1 năm trước
137 Chap 137 1 năm trước
138 Chap 138 1 năm trước
139 Chap 139 1 năm trước
140 Chap 140 1 năm trước
141 Chap 141 1 năm trước
142 Chap 142 1 năm trước
143 Chap 143 1 năm trước
144 Chap 144 1 năm trước
145 Chap 145 1 năm trước
146 Chap 146 1 năm trước
147 Chap 147 1 năm trước
148 Chap 148 1 năm trước
149 Chap 149 1 năm trước
150 Chap 150 1 năm trước
151 Chap 151 1 năm trước
152 Chap 152 1 năm trước
153 Chap 153 1 năm trước
154 Chap 154 1 năm trước
155 Chap 155 1 năm trước
156 Chap 156 1 năm trước
157 Phan 2 chap 001 1 năm trước
158 Phan 2 chap 002 1 năm trước
159 Phan 2 chap 003 1 năm trước
160 Phan 2 chap 004 1 năm trước
161 Phan 2 chap 005 1 năm trước
162 Phan 2 chap 006 1 năm trước
163 Phan 2 chap 007 1 năm trước
164 Phan 2 chap 008 1 năm trước
165 Phan 2 chap 009 1 năm trước
166 Phan 2 chap 010 1 năm trước
167 Phan 2 chap 011 1 năm trước
168 Phan 2 chap 012 1 năm trước
169 Phan 2 chap 013 1 năm trước
170 Phan 2 chap 014 1 năm trước
171 Phan 2 chap 015 1 năm trước
172 Phan 2 chap 016 1 năm trước
173 Phan 2 chap 017 1 năm trước
174 Phan 2 chap 018 1 năm trước
175 Phan 2 chap 019 1 năm trước
176 Phan 2 chap 020 1 năm trước
177 Phan 2 chap 021 1 năm trước
178 Phan 2 chap 022 1 năm trước
179 Phan 2 chap 023 1 năm trước
180 Phan 2 chap 024 1 năm trước
181 Phan 2 chap 025 1 năm trước
182 Phan 2 chap 026 1 năm trước
183 Phan 2 chap 027 1 năm trước
184 Phan 2 chap 028 1 năm trước
185 Phan 2 chap 029 1 năm trước
186 Phan 2 chap 030 1 năm trước
187 Phan 2 chap 031 1 năm trước
188 Phan 2 chap 032 1 năm trước
189 Phan 2 chap 033 1 năm trước
190 Phan 2 chap 034 1 năm trước
191 Phan 2 chap 035 1 năm trước
192 Phan 2 chap 036 1 năm trước
193 Phan 2 chap 037 1 năm trước
194 Phan 2 chap 038 1 năm trước
195 Phan 2 chap 039 1 năm trước
196 Phan 2 chap 040 1 năm trước
197 Phan 2 chap 041 1 năm trước
198 Phan 2 chap 042 1 năm trước
199 Phan 2 chap 043 1 năm trước
200 Phan 2 chap 044 1 năm trước
201 Phan 2 chap 045 1 năm trước
202 Phan 2 chap 046 1 năm trước
203 Phan 2 chap 047 1 năm trước
204 Phan 2 chap 048 1 năm trước
205 Phan 2 chap 049 1 năm trước
206 Phan 2 chap 050 1 năm trước
207 Phan 2 chap 051 1 năm trước
208 Phan 2 chap 052 1 năm trước
209 Phan 2 chap 053 1 năm trước
210 Phan 2 chap 054 1 năm trước
211 Phan 2 chap 055 1 năm trước
212 Long phi bất bại phần 2 Chap 056 1 năm trước
213 Phan 2 chap 057 1 năm trước
214 Phan 2 chap 058 1 năm trước
215 Phan 2 chap 059 1 năm trước
216 Phan 2 chap 060 1 năm trước
217 Phan 2 chap 061 1 năm trước
218 Phan 2 chap 062 1 năm trước
219 Phan 2 chap 063 1 năm trước
220 Phan 2 chap 064 1 năm trước
221 Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 065 1 năm trước
222 Phan 2 chap 066 1 năm trước
223 Phan 2 chap 067 1 năm trước
224 Phan 2 chap 068 1 năm trước
225 Phan 2 chap 069 1 năm trước
226 Phan 2 chap 070 1 năm trước
227 Phan 2 chap 071 1 năm trước
228 Phan 2 chap 072 1 năm trước
229 Phan 2 chap 073 1 năm trước
230 Phan 2 chap 074 1 năm trước
231 Phan 2 chap 075 1 năm trước
232 Phan 2 chap 076 1 năm trước
233 Phan 2 chap 077 1 năm trước
234 Phan 2 chap 078 1 năm trước
235 Phan 2 chap 079 1 năm trước
236 Phan 2 chap 080 1 năm trước
237 Phan 2 chap 081 1 năm trước
238 Phan 2 chap 082 1 năm trước
239 Phan 2 chap 083 1 năm trước
240 Phan 2 chap 084 1 năm trước
241 Phan 2 chap 085 1 năm trước
242 Phan 2 chap 086 1 năm trước
243 Phan 2 chap 087 1 năm trước
244 Phan 2 chap 088 1 năm trước
245 Phan 2 chap 089 1 năm trước
246 Phan 2 chap 090 1 năm trước
247 Phan 2 chap 091 1 năm trước
248 Phan 2 chap 092 1 năm trước
249 Phan 2 chap 093 1 năm trước
250 Phan 2 chap 094 1 năm trước
251 Phan 2 chap 095 1 năm trước
252 Phan 2 chap 096 1 năm trước
253 Phan 2 chap 097 1 năm trước
254 Phan 2 chap 098 1 năm trước
255 Phan 2 chap 099 1 năm trước
256 Phan 2 chap 100 1 năm trước
257 Phan 2 chap 101 1 năm trước
258 Phan 2 chap 102 1 năm trước
259 Phan 2 chap 103 1 năm trước
260 Phan 2 chap 104 1 năm trước
261 Phan 2 chap 105 1 năm trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội