Hương Mật Trầm Trầm

Hương Mật Trầm Trầm

Hương Mật Trầm Trầm

Mô tả nhẹ truyện tranh Hương Mật Trầm Trầm:

Hoa đã nở, cửa sổ đã mở nhưng vì sao không nhìn thấy chàng. Thấy được chàng, nghe được tiếng chàng nói nhưng lại không thể nói yêu chàng… Thật sự có kiếp sau sao? Nếu thế, em nguyện là một con bướm giương cánh bay đi. Một giọt mực xuyên qua giấy mà tán. Một hạt cát bay về phương xa…

Tác giả:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 1 9 tháng trước
2 Chap 2 9 tháng trước
3 Chap 3 9 tháng trước
4 Chap 4 9 tháng trước
5 Chap 5.1 9 tháng trước
6 Chap 5.2 9 tháng trước
7 Chap 6.1 9 tháng trước
8 Chap 6.2 9 tháng trước
9 Chap 7 9 tháng trước
10 Chap 8 9 tháng trước
11 Chap 9 9 tháng trước
12 Chap 10 9 tháng trước
13 Chap 11 9 tháng trước
14 Chap 12 9 tháng trước
15 Chap 13 9 tháng trước
16 Chap 14 9 tháng trước
17 Chap 15 9 tháng trước
18 Chap 16 9 tháng trước
19 Chap 17 9 tháng trước
20 Chap 18 9 tháng trước
21 Chap 19 9 tháng trước
22 Chap 20 9 tháng trước
23 Chap 21 9 tháng trước
24 Chap 22 9 tháng trước
25 Chap 23 9 tháng trước
26 Chap 24 9 tháng trước
27 Chap 25 9 tháng trước
28 Chap 26-72 9 tháng trước
29 Chap 73 9 tháng trước
30 Chap 74 9 tháng trước
31 Chap 75 9 tháng trước
32 Chap 76 9 tháng trước
33 Chap 77 9 tháng trước
34 Chap 78 9 tháng trước
35 Chap 79 9 tháng trước
36 Chap 80 9 tháng trước
37 Chap 81 9 tháng trước
38 Chap 82 9 tháng trước
39 Chap 83 9 tháng trước
40 Chap 84 9 tháng trước
41 Chap 85 9 tháng trước
42 Chap 86 9 tháng trước
43 Chap 87 9 tháng trước
44 Chap 88 9 tháng trước
45 Chap 89 9 tháng trước
46 Chap 90 9 tháng trước
47 Chap 91 9 tháng trước
48 Chap 92 9 tháng trước
49 Chap 93 9 tháng trước
50 Chap 94 9 tháng trước
51 Chap 95 9 tháng trước
52 Chap 96 9 tháng trước
53 Chap 97 9 tháng trước
54 Chap 98 9 tháng trước
55 Chap 99 9 tháng trước
56 Chap 100 9 tháng trước
57 Chap 101 9 tháng trước
58 Chap 102 9 tháng trước
59 Chap 103 9 tháng trước
60 Chap 104 9 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội