Hội Pháp Sư Nổi Tiếng - Fairy Tail

Hội Pháp Sư Nổi Tiếng

Hội Pháp Sư Nổi Tiếng

Mô tả nhẹ truyện tranh Hội Pháp Sư Nổi Tiếng: Nội dung ucy là một cô gái 17 tuổi, với giấc mơ trở thành một tinh linh pháp sư thực thụ... Rồi một ngày cô đến thị trấn Harujion, cô đã gặp Natsu, một thiếu niên có khả năng sử dụng ma thuật lửa. Nhưng Natsu không phải là một pháp sư thông thường, cậu sử dụng ma thuật cổ đại do một con rồng tên là Igneel dạy dỗ,và là thành viên của một trong số những hội pháp sư nổi tiếng nhất.

Tên khác:

Fairy Tail

Tác giả:

Mashima Hiro,

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 0 10 tháng trước
2 Chapter 0 10 tháng trước
3 Chapter 1 10 tháng trước
4 Chapter 2 10 tháng trước
5 Chapter 3 10 tháng trước
6 Chapter 4 10 tháng trước
7 Chapter 5 10 tháng trước
8 Chapter 6 10 tháng trước
9 Chapter 7 10 tháng trước
10 Chapter 8 10 tháng trước
11 Chapter 9 10 tháng trước
12 Chapter 10 10 tháng trước
13 Chapter 11 10 tháng trước
14 Chapter 12 10 tháng trước
15 Chapter 13 10 tháng trước
16 Chapter 14 10 tháng trước
17 Chapter 15 10 tháng trước
18 Chapter 16 10 tháng trước
19 Chapter 17 10 tháng trước
20 Chapter 18 10 tháng trước
21 Chapter 19 10 tháng trước
22 Chapter 20 10 tháng trước
23 Chapter 21 10 tháng trước
24 Chapter 22 10 tháng trước
25 Chapter 23 10 tháng trước
26 Chapter 24 10 tháng trước
27 Chapter 25 10 tháng trước
28 Chapter 26 10 tháng trước
29 Chapter 27 10 tháng trước
30 Chapter 28 10 tháng trước
31 Chapter 29 10 tháng trước
32 Chapter 30 10 tháng trước
33 Chapter 31 10 tháng trước
34 Chapter 32 10 tháng trước
35 Chapter 33 10 tháng trước
36 Chapter 34 10 tháng trước
37 Chapter 35 10 tháng trước
38 Chapter 36 10 tháng trước
39 Chapter 37 10 tháng trước
40 Chapter 38 10 tháng trước
41 Chapter 39 10 tháng trước
42 Chapter 40 10 tháng trước
43 Chapter 41 10 tháng trước
44 Chapter 42 10 tháng trước
45 Chapter 43 10 tháng trước
46 Chapter 44 10 tháng trước
47 Chapter 45 10 tháng trước
48 Chapter 46 10 tháng trước
49 Chapter 47 10 tháng trước
50 Chapter 48 10 tháng trước
51 Chapter 49 10 tháng trước
52 Chapter 50 10 tháng trước
53 Chapter 51 10 tháng trước
54 Chapter 52 10 tháng trước
55 Chapter 53 10 tháng trước
56 Chapter 54 10 tháng trước
57 Chapter 55 10 tháng trước
58 Chapter 55.5 10 tháng trước
59 Chapter 56 10 tháng trước
60 Chapter 57 10 tháng trước
61 Chapter 58 10 tháng trước
62 Chapter 59 10 tháng trước
63 Chapter 60 10 tháng trước
64 Chapter 61 10 tháng trước
65 Chapter 62 10 tháng trước
66 Chapter 63 10 tháng trước
67 Chapter 64 10 tháng trước
68 Chapter 65 10 tháng trước
69 Chapter 66 10 tháng trước
70 Chapter 67 10 tháng trước
71 Chapter 68 10 tháng trước
72 Chapter 69 10 tháng trước
73 Chapter 70 10 tháng trước
74 Chapter 71 10 tháng trước
75 Chapter 71.5 10 tháng trước
76 Chapter 72 10 tháng trước
77 Chapter 73 10 tháng trước
78 Chapter 74 10 tháng trước
79 Chapter 75 10 tháng trước
80 Chapter 76 10 tháng trước
81 Chapter 77 10 tháng trước
82 Chapter 78 10 tháng trước
83 Chapter 79 10 tháng trước
84 Chapter 80 10 tháng trước
85 Chapter 81 10 tháng trước
86 Chapter 82 10 tháng trước
87 Chapter 83 10 tháng trước
88 Chapter 84 10 tháng trước
89 Chapter 85 10 tháng trước
90 Chapter 86 10 tháng trước
91 Chapter 87 10 tháng trước
92 Chapter 88 10 tháng trước
93 Chapter 89 10 tháng trước
94 Chapter 90 10 tháng trước
95 Chapter 91 10 tháng trước
96 Chapter 92 10 tháng trước
97 Chapter 93 10 tháng trước
98 Chapter 94 10 tháng trước
99 Chapter 95 10 tháng trước
100 Chapter 96 10 tháng trước
101 Chapter 97 10 tháng trước
102 Chapter 98 10 tháng trước
103 Chapter 99 10 tháng trước
104 Chapter 100 10 tháng trước
105 Chapter 101 10 tháng trước
106 Chapter 102 10 tháng trước
107 Chapter 103 10 tháng trước
108 Chapter 104 10 tháng trước
109 Chapter 105 10 tháng trước
110 Chapter 106 10 tháng trước
111 Chapter 107 10 tháng trước
112 Chapter 108 10 tháng trước
113 Chapter 109 10 tháng trước
114 Chapter 110 10 tháng trước
115 Chapter 111 10 tháng trước
116 Chapter 112 10 tháng trước
117 Chapter 113 10 tháng trước
118 Chapter 114 10 tháng trước
119 Chapter 115 10 tháng trước
120 Chapter 116 10 tháng trước
121 Chapter 117 10 tháng trước
122 Chapter 118 10 tháng trước
123 Chapter 119 10 tháng trước
124 Chapter 120 10 tháng trước
125 Chapter 121 10 tháng trước
126 Chapter 122 10 tháng trước
127 Chapter 123 10 tháng trước
128 Chapter 124 10 tháng trước
129 Chapter 125 10 tháng trước
130 Chapter 126 10 tháng trước
131 Chapter 127 10 tháng trước
132 Chapter 128 10 tháng trước
133 Chapter 129 10 tháng trước
134 Chapter 130 10 tháng trước
135 Chapter 131 10 tháng trước
136 Chapter 132 10 tháng trước
137 Chapter 133 10 tháng trước
138 Chapter 134 10 tháng trước
139 Chapter 135 10 tháng trước
140 Chapter 136 10 tháng trước
141 Chapter 137 10 tháng trước
142 Chapter 138 10 tháng trước
143 Chapter 139 10 tháng trước
144 Chapter 140 10 tháng trước
145 Chapter 141 10 tháng trước
146 Chapter 142 10 tháng trước
147 Chapter 143 10 tháng trước
148 Chapter 144 10 tháng trước
149 Chapter 145 10 tháng trước
150 Chapter 146 10 tháng trước
151 Chapter 147 10 tháng trước
152 Chapter 148 10 tháng trước
153 Chapter 149 10 tháng trước
154 Chapter 150 10 tháng trước
155 Chapter 151 10 tháng trước
156 Chapter 152 10 tháng trước
157 Chapter 153 10 tháng trước
158 Chapter 154 10 tháng trước
159 Chapter 155 10 tháng trước
160 Chapter 156 10 tháng trước
161 Chapter 157 10 tháng trước
162 Chapter 158 10 tháng trước
163 Chapter 159 10 tháng trước
164 Chapter 160 10 tháng trước
165 Chapter 161 10 tháng trước
166 Chapter 162 10 tháng trước
167 Chapter 163 10 tháng trước
168 Chapter 164 10 tháng trước
169 Chapter 165 10 tháng trước
170 Chapter 166 10 tháng trước
171 Chapter 167 10 tháng trước
172 Chapter 168 10 tháng trước
173 Chapter 169 10 tháng trước
174 Chapter 170 10 tháng trước
175 Chapter 171 10 tháng trước
176 Chapter 172 10 tháng trước
177 Chapter 173 10 tháng trước
178 Chapter 174 10 tháng trước
179 Chapter 175 10 tháng trước
180 Chapter 176 10 tháng trước
181 Chapter 177 10 tháng trước
182 Chapter 178 10 tháng trước
183 Chapter 179 10 tháng trước
184 Chapter 180 10 tháng trước
185 Chapter 181 10 tháng trước
186 Chapter 182 10 tháng trước
187 Chapter 182.5 10 tháng trước
188 Chapter 183 10 tháng trước
189 Chapter 184 10 tháng trước
190 Chapter 185 10 tháng trước
191 Chapter 186 10 tháng trước
192 Chapter 187 10 tháng trước
193 Chapter 188 10 tháng trước
194 Chapter 189 10 tháng trước
195 Chapter 190 10 tháng trước
196 Chapter 191 10 tháng trước
197 Chapter 192 10 tháng trước
198 Chapter 193 10 tháng trước
199 Chapter 194 10 tháng trước
200 Chapter 195 10 tháng trước
201 Chapter 196 10 tháng trước
202 Chapter 197 10 tháng trước
203 Chapter 198 10 tháng trước
204 Chapter 199 10 tháng trước
205 Chapter 200 10 tháng trước
206 Chapter 201 10 tháng trước
207 Chapter 202 10 tháng trước
208 Chapter 203 10 tháng trước
209 Chapter 204 10 tháng trước
210 Chapter 205 10 tháng trước
211 Chapter 206 10 tháng trước
212 Chapter 207 10 tháng trước
213 Chapter 208 10 tháng trước
214 Chapter 209 10 tháng trước
215 Chapter 210 10 tháng trước
216 Chapter 211 10 tháng trước
217 Chapter 212 10 tháng trước
218 Chapter 213 10 tháng trước
219 Chapter 214 10 tháng trước
220 Chapter 215 10 tháng trước
221 Chapter 216 10 tháng trước
222 Chapter 217 10 tháng trước
223 Chapter 218 10 tháng trước
224 Chapter 219 10 tháng trước
225 Chapter 220 10 tháng trước
226 Chapter 221 10 tháng trước
227 Chapter 222 10 tháng trước
228 Chapter 223 10 tháng trước
229 Chapter 224 10 tháng trước
230 Chapter 225 10 tháng trước
231 Chapter 226 10 tháng trước
232 Chapter 227 10 tháng trước
233 Chapter 228 10 tháng trước
234 Chapter 229 10 tháng trước
235 Chapter 230 10 tháng trước
236 Chapter 231 10 tháng trước
237 Chapter 232 10 tháng trước
238 Chapter 233 10 tháng trước
239 Chapter 234 10 tháng trước
240 Chapter 235 10 tháng trước
241 Chapter 236 10 tháng trước
242 Chapter 237 10 tháng trước
243 Chapter 238 10 tháng trước
244 Chapter 239 10 tháng trước
245 Chapter 240 10 tháng trước
246 Chapter 241 10 tháng trước
247 Chapter 242 10 tháng trước
248 Chapter 243 10 tháng trước
249 Chapter 244 10 tháng trước
250 Chapter 245 10 tháng trước
251 Chapter 246 10 tháng trước
252 Chapter 247 10 tháng trước
253 Chapter 248 10 tháng trước
254 Chapter 249 10 tháng trước
255 Chapter 250 10 tháng trước
256 Chapter 251 10 tháng trước
257 Chapter 252 10 tháng trước
258 Chapter 253 10 tháng trước
259 Chapter 254 10 tháng trước
260 Chapter 255 10 tháng trước
261 Chapter 256 10 tháng trước
262 Chapter 257 10 tháng trước
263 Chapter 258 10 tháng trước
264 Chapter 259 10 tháng trước
265 Chapter 260 10 tháng trước
266 Chapter 261 10 tháng trước
267 Chapter 262 10 tháng trước
268 Chapter 263 10 tháng trước
269 Chapter 264 10 tháng trước
270 Chapter 265 10 tháng trước
271 Chapter 266 10 tháng trước
272 Chapter 267 10 tháng trước
273 Chapter 268 10 tháng trước
274 Chapter 269 10 tháng trước
275 Chapter 270 10 tháng trước
276 Chapter 271 10 tháng trước
277 Chapter 272 10 tháng trước
278 Chapter 273 10 tháng trước
279 Chapter 274 10 tháng trước
280 Chapter 275 10 tháng trước
281 Chapter 276 10 tháng trước
282 Chapter 277 10 tháng trước
283 Chapter 278 10 tháng trước
284 Chapter 279 10 tháng trước
285 Chapter 280 10 tháng trước
286 Chapter 281 10 tháng trước
287 Chapter 282 10 tháng trước
288 Chapter 283 10 tháng trước
289 Chapter 284 10 tháng trước
290 Chapter 285 10 tháng trước
291 Chapter 286 10 tháng trước
292 Chapter 287 10 tháng trước
293 Chapter 288 10 tháng trước
294 Chapter 289 10 tháng trước
295 Chapter 290 10 tháng trước
296 Chapter 291 10 tháng trước
297 Chapter 292 10 tháng trước
298 Chapter 293 10 tháng trước
299 Chapter 294 10 tháng trước
300 Chapter 295 10 tháng trước
301 Chapter 295.5 10 tháng trước
302 Chapter 296 10 tháng trước
303 Chapter 297 10 tháng trước
304 Chapter 298 10 tháng trước
305 Chapter 299 10 tháng trước
306 Chapter 300 10 tháng trước
307 Chapter 301 10 tháng trước
308 Chapter 302 10 tháng trước
309 Chapter 303 10 tháng trước
310 Chapter 304 10 tháng trước
311 Chapter 305 10 tháng trước
312 Chapter 306 10 tháng trước
313 Chapter 307 10 tháng trước
314 Chapter 308 10 tháng trước
315 Chapter 309 10 tháng trước
316 Chapter 310 10 tháng trước
317 Chapter 311 10 tháng trước
318 Chapter 312 10 tháng trước
319 Chapter 313 10 tháng trước
320 Chapter 314 10 tháng trước
321 Chapter 315 10 tháng trước
322 Chapter 316 10 tháng trước
323 Chapter 317 10 tháng trước
324 Chapter 318 10 tháng trước
325 Chapter 319 10 tháng trước
326 Chapter 320 10 tháng trước
327 Chapter 321 10 tháng trước
328 Chapter 322 10 tháng trước
329 Chapter 323 10 tháng trước
330 Chapter 324 10 tháng trước
331 Chapter 325 10 tháng trước
332 Chapter 326 10 tháng trước
333 Chapter 327 10 tháng trước
334 Chapter 328 10 tháng trước
335 Chapter 329 10 tháng trước
336 Chapter 330 10 tháng trước
337 Chapter 331 10 tháng trước
338 Chapter 332 10 tháng trước
339 Chapter 333 10 tháng trước
340 Chapter 334 10 tháng trước
341 Chapter 335 10 tháng trước
342 Chapter 336 10 tháng trước
343 Chapter 337 10 tháng trước
344 Chapter 338 10 tháng trước
345 Chapter 339 10 tháng trước
346 Chapter 340 10 tháng trước
347 Chapter 341 10 tháng trước
348 Chapter 342 10 tháng trước
349 Chapter 343 10 tháng trước
350 Chapter 344 10 tháng trước
351 Chapter 345 10 tháng trước
352 Chapter 345.5 10 tháng trước
353 Chapter 346 10 tháng trước
354 Chapter 347 10 tháng trước
355 Chapter 348 10 tháng trước
356 Chapter 349 10 tháng trước
357 Chapter 350 10 tháng trước
358 Chapter 351 10 tháng trước
359 Chapter 352 10 tháng trước
360 Chapter 353 10 tháng trước
361 Chapter 354 10 tháng trước
362 Chapter 355 10 tháng trước
363 Chapter 356 10 tháng trước
364 Chapter 357 10 tháng trước
365 Chapter 358 10 tháng trước
366 Chapter 359 10 tháng trước
367 Chapter 360 10 tháng trước
368 Chapter 361 10 tháng trước
369 Chapter 362 10 tháng trước
370 Chapter 363 10 tháng trước
371 Chapter 364 10 tháng trước
372 Chapter 364.5 10 tháng trước
373 Chapter 365 10 tháng trước
374 Chapter 366 10 tháng trước
375 Chapter 367 10 tháng trước
376 Chapter 368 10 tháng trước
377 Chapter 369 10 tháng trước
378 Chapter 370 10 tháng trước
379 Chapter 371 10 tháng trước
380 Chapter 372 10 tháng trước
381 Chapter 373 10 tháng trước
382 Chapter 374 10 tháng trước
383 Chapter 374.5 10 tháng trước
384 Chapter 375 10 tháng trước
385 Chapter 376 10 tháng trước
386 Chapter 376.5 10 tháng trước
387 Chapter 377 10 tháng trước
388 Chapter 378 10 tháng trước
389 Chapter 379 10 tháng trước
390 Chapter 380 10 tháng trước
391 Chapter 381 10 tháng trước
392 Chapter 382 10 tháng trước
393 Chapter 383 10 tháng trước
394 Chapter 384 10 tháng trước
395 Chapter 385 10 tháng trước
396 Chapter 386 10 tháng trước
397 Chapter 387 10 tháng trước
398 Chapter 388 10 tháng trước
399 Chapter 389 10 tháng trước
400 Chapter 390 10 tháng trước
401 Chapter 391 10 tháng trước
402 Chapter 392 10 tháng trước
403 Chapter 393 10 tháng trước
404 Chapter 394 10 tháng trước
405 Chapter 395 10 tháng trước
406 Chapter 396 10 tháng trước
407 Chapter 397 10 tháng trước
408 Chapter 398 10 tháng trước
409 Chapter 399 10 tháng trước
410 Chapter 400 10 tháng trước
411 Chapter 401 10 tháng trước
412 Chapter 402 10 tháng trước
413 Chapter 403 10 tháng trước
414 Chapter 404 10 tháng trước
415 Chapter 405 10 tháng trước
416 Chapter 406 10 tháng trước
417 Chapter 407 10 tháng trước
418 Chapter 408 10 tháng trước
419 Chapter 409 10 tháng trước
420 Chapter 410 10 tháng trước
421 Chapter 411 10 tháng trước
422 Chapter 412 10 tháng trước
423 Chapter 413 10 tháng trước
424 Chapter 414 10 tháng trước
425 Chapter 415 10 tháng trước
426 Chapter 416 10 tháng trước
427 Chapter 417 10 tháng trước
428 Chapter 417.2 10 tháng trước
429 Chapter 417.5 10 tháng trước
430 Chapter 418 10 tháng trước
431 Chapter 419 10 tháng trước
432 Chapter 420 10 tháng trước
433 Chapter 421 10 tháng trước
434 Chapter 422 10 tháng trước
435 Chapter 423 10 tháng trước
436 Chapter 424 10 tháng trước
437 Chapter 425 10 tháng trước
438 Chapter 426 10 tháng trước
439 Chapter 427 10 tháng trước
440 Chapter 428 10 tháng trước
441 Chapter 429 10 tháng trước
442 Chapter 430 10 tháng trước
443 Chapter 431 10 tháng trước
444 Chapter 432 10 tháng trước
445 Chapter 433 10 tháng trước
446 Chapter 434 10 tháng trước
447 Chapter 435 10 tháng trước
448 Chapter 436 10 tháng trước
449 Chapter 437 10 tháng trước
450 Chapter 437.1 10 tháng trước
451 Chapter 437.5 10 tháng trước
452 Chapter 438 10 tháng trước
453 Chapter 439 10 tháng trước
454 Chapter 440 10 tháng trước
455 Chapter 441 10 tháng trước
456 Chapter 442 10 tháng trước
457 Chapter 443 10 tháng trước
458 Chapter 444 10 tháng trước
459 Chapter 445 10 tháng trước
460 Chapter 446 10 tháng trước
461 Chapter 447 10 tháng trước
462 Chapter 448 10 tháng trước
463 Chapter 449 10 tháng trước
464 Chapter 450 10 tháng trước
465 Chapter 451 10 tháng trước
466 Chapter 452 10 tháng trước
467 Chapter 453 10 tháng trước
468 Chapter 453.5 10 tháng trước
469 Chapter 454 10 tháng trước
470 Chapter 455 10 tháng trước
471 Chapter 455.5 10 tháng trước
472 Chapter 456 10 tháng trước
473 Chapter 457 10 tháng trước
474 Chapter 458 10 tháng trước
475 Chapter 459 10 tháng trước
476 Chapter 460 10 tháng trước
477 Chapter 461 10 tháng trước
478 Chapter 462 10 tháng trước
479 Chapter 462.5 10 tháng trước
480 Chapter 463 10 tháng trước
481 Chapter 464 10 tháng trước
482 Chapter 465 10 tháng trước
483 Chapter 466 10 tháng trước
484 Chapter 467 10 tháng trước
485 Chapter 468 10 tháng trước
486 Chapter 469 10 tháng trước
487 Chapter 470 10 tháng trước
488 Chapter 471 10 tháng trước
489 Chapter 472 10 tháng trước
490 Chapter 473 10 tháng trước
491 Chapter 474 10 tháng trước
492 Chapter 475 10 tháng trước
493 Chapter 476 10 tháng trước
494 Chapter 477 10 tháng trước
495 Chapter 478 10 tháng trước
496 Chapter 479 10 tháng trước
497 Chapter 480 10 tháng trước
498 Chapter 481 10 tháng trước
499 Chapter 482 10 tháng trước
500 Chapter 483 10 tháng trước
501 Chapter 484 10 tháng trước
502 Chapter 485 10 tháng trước
503 Chapter 486 10 tháng trước
504 Chapter 487 10 tháng trước
505 Chapter 488 10 tháng trước
506 Chapter 489 10 tháng trước
507 Chapter 489.5 10 tháng trước
508 Chapter 490 10 tháng trước
509 Chapter 491 10 tháng trước
510 Chapter 492 10 tháng trước
511 Chapter 493 10 tháng trước
512 Chapter 494 10 tháng trước
513 Chapter 495 10 tháng trước
514 Chapter 496 10 tháng trước
515 Chapter 497 10 tháng trước
516 Chapter 498 10 tháng trước
517 Chapter 499 10 tháng trước
518 Chapter 500 10 tháng trước
519 Chapter 501 10 tháng trước
520 Chapter 502 10 tháng trước
521 Chapter 503 10 tháng trước
522 Chapter 504 10 tháng trước
523 Chapter 505 10 tháng trước
524 Chapter 506 10 tháng trước
525 Chapter 507 10 tháng trước
526 Chapter 508 10 tháng trước
527 Chapter 509 10 tháng trước
528 Chapter 510 10 tháng trước
529 Chapter 511 10 tháng trước
530 Chapter 512 10 tháng trước
531 Chapter 513 10 tháng trước
532 Chapter 514 10 tháng trước
533 Chapter 515 10 tháng trước
534 Chapter 516 10 tháng trước
535 Chapter 517 10 tháng trước
536 Chapter 518 10 tháng trước
537 Chapter 519 10 tháng trước
538 Chapter 520 10 tháng trước
539 Chapter 521 10 tháng trước
540 Chapter 522 10 tháng trước
541 Chapter 523 10 tháng trước
542 Chapter 524 10 tháng trước
543 Chapter 525 10 tháng trước
544 Chapter 526 10 tháng trước
545 Chapter 527 10 tháng trước
546 Chapter 528 10 tháng trước
547 Chapter 529 10 tháng trước
548 Chapter 530 10 tháng trước
549 Chapter 531 10 tháng trước
550 Chapter 532 10 tháng trước
551 Chapter 533 10 tháng trước
552 Chapter 534 10 tháng trước
553 Chapter 535 10 tháng trước
554 Chapter 536 10 tháng trước
555 Chapter 537 10 tháng trước
556 Chapter 538 10 tháng trước
557 Chapter 539 10 tháng trước
558 Chapter 540 10 tháng trước
559 Chapter 541 3 tuần trước
560 Chapter 542 3 tuần trước
561 Chapter 543 3 tuần trước
562 Chapter 544 3 tuần trước
563 Chapter 545 3 tuần trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội