Hội Pháp Sư Nổi Tiếng - Fairy Tail

Hội Pháp Sư Nổi Tiếng

Hội Pháp Sư Nổi Tiếng

Mô tả nhẹ truyện tranh Hội Pháp Sư Nổi Tiếng: Nội dung ucy là một cô gái 17 tuổi, với giấc mơ trở thành một tinh linh pháp sư thực thụ... Rồi một ngày cô đến thị trấn Harujion, cô đã gặp Natsu, một thiếu niên có khả năng sử dụng ma thuật lửa. Nhưng Natsu không phải là một pháp sư thông thường, cậu sử dụng ma thuật cổ đại do một con rồng tên là Igneel dạy dỗ,và là thành viên của một trong số những hội pháp sư nổi tiếng nhất.

Tên khác:

Fairy Tail

Tác giả:

Mashima Hiro,

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 0 1 năm trước
2 Chapter 0 1 năm trước
3 Chapter 1 1 năm trước
4 Chapter 2 1 năm trước
5 Chapter 3 1 năm trước
6 Chapter 4 1 năm trước
7 Chapter 5 1 năm trước
8 Chapter 6 1 năm trước
9 Chapter 7 1 năm trước
10 Chapter 8 1 năm trước
11 Chapter 9 1 năm trước
12 Chapter 10 1 năm trước
13 Chapter 11 1 năm trước
14 Chapter 12 1 năm trước
15 Chapter 13 1 năm trước
16 Chapter 14 1 năm trước
17 Chapter 15 1 năm trước
18 Chapter 16 1 năm trước
19 Chapter 17 1 năm trước
20 Chapter 18 1 năm trước
21 Chapter 19 1 năm trước
22 Chapter 20 1 năm trước
23 Chapter 21 1 năm trước
24 Chapter 22 1 năm trước
25 Chapter 23 1 năm trước
26 Chapter 24 1 năm trước
27 Chapter 25 1 năm trước
28 Chapter 26 1 năm trước
29 Chapter 27 1 năm trước
30 Chapter 28 1 năm trước
31 Chapter 29 1 năm trước
32 Chapter 30 1 năm trước
33 Chapter 31 1 năm trước
34 Chapter 32 1 năm trước
35 Chapter 33 1 năm trước
36 Chapter 34 1 năm trước
37 Chapter 35 1 năm trước
38 Chapter 36 1 năm trước
39 Chapter 37 1 năm trước
40 Chapter 38 1 năm trước
41 Chapter 39 1 năm trước
42 Chapter 40 1 năm trước
43 Chapter 41 1 năm trước
44 Chapter 42 1 năm trước
45 Chapter 43 1 năm trước
46 Chapter 44 1 năm trước
47 Chapter 45 1 năm trước
48 Chapter 46 1 năm trước
49 Chapter 47 1 năm trước
50 Chapter 48 1 năm trước
51 Chapter 49 1 năm trước
52 Chapter 50 1 năm trước
53 Chapter 51 1 năm trước
54 Chapter 52 1 năm trước
55 Chapter 53 1 năm trước
56 Chapter 54 1 năm trước
57 Chapter 55 1 năm trước
58 Chapter 55.5 1 năm trước
59 Chapter 56 1 năm trước
60 Chapter 57 1 năm trước
61 Chapter 58 1 năm trước
62 Chapter 59 1 năm trước
63 Chapter 60 1 năm trước
64 Chapter 61 1 năm trước
65 Chapter 62 1 năm trước
66 Chapter 63 1 năm trước
67 Chapter 64 1 năm trước
68 Chapter 65 1 năm trước
69 Chapter 66 1 năm trước
70 Chapter 67 1 năm trước
71 Chapter 68 1 năm trước
72 Chapter 69 1 năm trước
73 Chapter 70 1 năm trước
74 Chapter 71 1 năm trước
75 Chapter 71.5 1 năm trước
76 Chapter 72 1 năm trước
77 Chapter 73 1 năm trước
78 Chapter 74 1 năm trước
79 Chapter 75 1 năm trước
80 Chapter 76 1 năm trước
81 Chapter 77 1 năm trước
82 Chapter 78 1 năm trước
83 Chapter 79 1 năm trước
84 Chapter 80 1 năm trước
85 Chapter 81 1 năm trước
86 Chapter 82 1 năm trước
87 Chapter 83 1 năm trước
88 Chapter 84 1 năm trước
89 Chapter 85 1 năm trước
90 Chapter 86 1 năm trước
91 Chapter 87 1 năm trước
92 Chapter 88 1 năm trước
93 Chapter 89 1 năm trước
94 Chapter 90 1 năm trước
95 Chapter 91 1 năm trước
96 Chapter 92 1 năm trước
97 Chapter 93 1 năm trước
98 Chapter 94 1 năm trước
99 Chapter 95 1 năm trước
100 Chapter 96 1 năm trước
101 Chapter 97 1 năm trước
102 Chapter 98 1 năm trước
103 Chapter 99 1 năm trước
104 Chapter 100 1 năm trước
105 Chapter 101 1 năm trước
106 Chapter 102 1 năm trước
107 Chapter 103 1 năm trước
108 Chapter 104 1 năm trước
109 Chapter 105 1 năm trước
110 Chapter 106 1 năm trước
111 Chapter 107 1 năm trước
112 Chapter 108 1 năm trước
113 Chapter 109 1 năm trước
114 Chapter 110 1 năm trước
115 Chapter 111 1 năm trước
116 Chapter 112 1 năm trước
117 Chapter 113 1 năm trước
118 Chapter 114 1 năm trước
119 Chapter 115 1 năm trước
120 Chapter 116 1 năm trước
121 Chapter 117 1 năm trước
122 Chapter 118 1 năm trước
123 Chapter 119 1 năm trước
124 Chapter 120 1 năm trước
125 Chapter 121 1 năm trước
126 Chapter 122 1 năm trước
127 Chapter 123 1 năm trước
128 Chapter 124 1 năm trước
129 Chapter 125 1 năm trước
130 Chapter 126 1 năm trước
131 Chapter 127 1 năm trước
132 Chapter 128 1 năm trước
133 Chapter 129 1 năm trước
134 Chapter 130 1 năm trước
135 Chapter 131 1 năm trước
136 Chapter 132 1 năm trước
137 Chapter 133 1 năm trước
138 Chapter 134 1 năm trước
139 Chapter 135 1 năm trước
140 Chapter 136 1 năm trước
141 Chapter 137 1 năm trước
142 Chapter 138 1 năm trước
143 Chapter 139 1 năm trước
144 Chapter 140 1 năm trước
145 Chapter 141 1 năm trước
146 Chapter 142 1 năm trước
147 Chapter 143 1 năm trước
148 Chapter 144 1 năm trước
149 Chapter 145 1 năm trước
150 Chapter 146 1 năm trước
151 Chapter 147 1 năm trước
152 Chapter 148 1 năm trước
153 Chapter 149 1 năm trước
154 Chapter 150 1 năm trước
155 Chapter 151 1 năm trước
156 Chapter 152 1 năm trước
157 Chapter 153 1 năm trước
158 Chapter 154 1 năm trước
159 Chapter 155 1 năm trước
160 Chapter 156 1 năm trước
161 Chapter 157 1 năm trước
162 Chapter 158 1 năm trước
163 Chapter 159 1 năm trước
164 Chapter 160 1 năm trước
165 Chapter 161 1 năm trước
166 Chapter 162 1 năm trước
167 Chapter 163 1 năm trước
168 Chapter 164 1 năm trước
169 Chapter 165 1 năm trước
170 Chapter 166 1 năm trước
171 Chapter 167 1 năm trước
172 Chapter 168 1 năm trước
173 Chapter 169 1 năm trước
174 Chapter 170 1 năm trước
175 Chapter 171 1 năm trước
176 Chapter 172 1 năm trước
177 Chapter 173 1 năm trước
178 Chapter 174 1 năm trước
179 Chapter 175 1 năm trước
180 Chapter 176 1 năm trước
181 Chapter 177 1 năm trước
182 Chapter 178 1 năm trước
183 Chapter 179 1 năm trước
184 Chapter 180 1 năm trước
185 Chapter 181 1 năm trước
186 Chapter 182 1 năm trước
187 Chapter 182.5 1 năm trước
188 Chapter 183 1 năm trước
189 Chapter 184 1 năm trước
190 Chapter 185 1 năm trước
191 Chapter 186 1 năm trước
192 Chapter 187 1 năm trước
193 Chapter 188 1 năm trước
194 Chapter 189 1 năm trước
195 Chapter 190 1 năm trước
196 Chapter 191 1 năm trước
197 Chapter 192 1 năm trước
198 Chapter 193 1 năm trước
199 Chapter 194 1 năm trước
200 Chapter 195 1 năm trước
201 Chapter 196 1 năm trước
202 Chapter 197 1 năm trước
203 Chapter 198 1 năm trước
204 Chapter 199 1 năm trước
205 Chapter 200 1 năm trước
206 Chapter 201 1 năm trước
207 Chapter 202 1 năm trước
208 Chapter 203 1 năm trước
209 Chapter 204 1 năm trước
210 Chapter 205 1 năm trước
211 Chapter 206 1 năm trước
212 Chapter 207 1 năm trước
213 Chapter 208 1 năm trước
214 Chapter 209 1 năm trước
215 Chapter 210 1 năm trước
216 Chapter 211 1 năm trước
217 Chapter 212 1 năm trước
218 Chapter 213 1 năm trước
219 Chapter 214 1 năm trước
220 Chapter 215 1 năm trước
221 Chapter 216 1 năm trước
222 Chapter 217 1 năm trước
223 Chapter 218 1 năm trước
224 Chapter 219 1 năm trước
225 Chapter 220 1 năm trước
226 Chapter 221 1 năm trước
227 Chapter 222 1 năm trước
228 Chapter 223 1 năm trước
229 Chapter 224 1 năm trước
230 Chapter 225 1 năm trước
231 Chapter 226 1 năm trước
232 Chapter 227 1 năm trước
233 Chapter 228 1 năm trước
234 Chapter 229 1 năm trước
235 Chapter 230 1 năm trước
236 Chapter 231 1 năm trước
237 Chapter 232 1 năm trước
238 Chapter 233 1 năm trước
239 Chapter 234 1 năm trước
240 Chapter 235 1 năm trước
241 Chapter 236 1 năm trước
242 Chapter 237 1 năm trước
243 Chapter 238 1 năm trước
244 Chapter 239 1 năm trước
245 Chapter 240 1 năm trước
246 Chapter 241 1 năm trước
247 Chapter 242 1 năm trước
248 Chapter 243 1 năm trước
249 Chapter 244 1 năm trước
250 Chapter 245 1 năm trước
251 Chapter 246 1 năm trước
252 Chapter 247 1 năm trước
253 Chapter 248 1 năm trước
254 Chapter 249 1 năm trước
255 Chapter 250 1 năm trước
256 Chapter 251 1 năm trước
257 Chapter 252 1 năm trước
258 Chapter 253 1 năm trước
259 Chapter 254 1 năm trước
260 Chapter 255 1 năm trước
261 Chapter 256 1 năm trước
262 Chapter 257 1 năm trước
263 Chapter 258 1 năm trước
264 Chapter 259 1 năm trước
265 Chapter 260 1 năm trước
266 Chapter 261 1 năm trước
267 Chapter 262 1 năm trước
268 Chapter 263 1 năm trước
269 Chapter 264 1 năm trước
270 Chapter 265 1 năm trước
271 Chapter 266 1 năm trước
272 Chapter 267 1 năm trước
273 Chapter 268 1 năm trước
274 Chapter 269 1 năm trước
275 Chapter 270 1 năm trước
276 Chapter 271 1 năm trước
277 Chapter 272 1 năm trước
278 Chapter 273 1 năm trước
279 Chapter 274 1 năm trước
280 Chapter 275 1 năm trước
281 Chapter 276 1 năm trước
282 Chapter 277 1 năm trước
283 Chapter 278 1 năm trước
284 Chapter 279 1 năm trước
285 Chapter 280 1 năm trước
286 Chapter 281 1 năm trước
287 Chapter 282 1 năm trước
288 Chapter 283 1 năm trước
289 Chapter 284 1 năm trước
290 Chapter 285 1 năm trước
291 Chapter 286 1 năm trước
292 Chapter 287 1 năm trước
293 Chapter 288 1 năm trước
294 Chapter 289 1 năm trước
295 Chapter 290 1 năm trước
296 Chapter 291 1 năm trước
297 Chapter 292 1 năm trước
298 Chapter 293 1 năm trước
299 Chapter 294 1 năm trước
300 Chapter 295 1 năm trước
301 Chapter 295.5 1 năm trước
302 Chapter 296 1 năm trước
303 Chapter 297 1 năm trước
304 Chapter 298 1 năm trước
305 Chapter 299 1 năm trước
306 Chapter 300 1 năm trước
307 Chapter 301 1 năm trước
308 Chapter 302 1 năm trước
309 Chapter 303 1 năm trước
310 Chapter 304 1 năm trước
311 Chapter 305 1 năm trước
312 Chapter 306 1 năm trước
313 Chapter 307 1 năm trước
314 Chapter 308 1 năm trước
315 Chapter 309 1 năm trước
316 Chapter 310 1 năm trước
317 Chapter 311 1 năm trước
318 Chapter 312 1 năm trước
319 Chapter 313 1 năm trước
320 Chapter 314 1 năm trước
321 Chapter 315 1 năm trước
322 Chapter 316 1 năm trước
323 Chapter 317 1 năm trước
324 Chapter 318 1 năm trước
325 Chapter 319 1 năm trước
326 Chapter 320 1 năm trước
327 Chapter 321 1 năm trước
328 Chapter 322 1 năm trước
329 Chapter 323 1 năm trước
330 Chapter 324 1 năm trước
331 Chapter 325 1 năm trước
332 Chapter 326 1 năm trước
333 Chapter 327 1 năm trước
334 Chapter 328 1 năm trước
335 Chapter 329 1 năm trước
336 Chapter 330 1 năm trước
337 Chapter 331 1 năm trước
338 Chapter 332 1 năm trước
339 Chapter 333 1 năm trước
340 Chapter 334 1 năm trước
341 Chapter 335 1 năm trước
342 Chapter 336 1 năm trước
343 Chapter 337 1 năm trước
344 Chapter 338 1 năm trước
345 Chapter 339 1 năm trước
346 Chapter 340 1 năm trước
347 Chapter 341 1 năm trước
348 Chapter 342 1 năm trước
349 Chapter 343 1 năm trước
350 Chapter 344 1 năm trước
351 Chapter 345 1 năm trước
352 Chapter 345.5 1 năm trước
353 Chapter 346 1 năm trước
354 Chapter 347 1 năm trước
355 Chapter 348 1 năm trước
356 Chapter 349 1 năm trước
357 Chapter 350 1 năm trước
358 Chapter 351 1 năm trước
359 Chapter 352 1 năm trước
360 Chapter 353 1 năm trước
361 Chapter 354 1 năm trước
362 Chapter 355 1 năm trước
363 Chapter 356 1 năm trước
364 Chapter 357 1 năm trước
365 Chapter 358 1 năm trước
366 Chapter 359 1 năm trước
367 Chapter 360 1 năm trước
368 Chapter 361 1 năm trước
369 Chapter 362 1 năm trước
370 Chapter 363 1 năm trước
371 Chapter 364 1 năm trước
372 Chapter 364.5 1 năm trước
373 Chapter 365 1 năm trước
374 Chapter 366 1 năm trước
375 Chapter 367 1 năm trước
376 Chapter 368 1 năm trước
377 Chapter 369 1 năm trước
378 Chapter 370 1 năm trước
379 Chapter 371 1 năm trước
380 Chapter 372 1 năm trước
381 Chapter 373 1 năm trước
382 Chapter 374 1 năm trước
383 Chapter 374.5 1 năm trước
384 Chapter 375 1 năm trước
385 Chapter 376 1 năm trước
386 Chapter 376.5 1 năm trước
387 Chapter 377 1 năm trước
388 Chapter 378 1 năm trước
389 Chapter 379 1 năm trước
390 Chapter 380 1 năm trước
391 Chapter 381 1 năm trước
392 Chapter 382 1 năm trước
393 Chapter 383 1 năm trước
394 Chapter 384 1 năm trước
395 Chapter 385 1 năm trước
396 Chapter 386 1 năm trước
397 Chapter 387 1 năm trước
398 Chapter 388 1 năm trước
399 Chapter 389 1 năm trước
400 Chapter 390 1 năm trước
401 Chapter 391 1 năm trước
402 Chapter 392 1 năm trước
403 Chapter 393 1 năm trước
404 Chapter 394 1 năm trước
405 Chapter 395 1 năm trước
406 Chapter 396 1 năm trước
407 Chapter 397 1 năm trước
408 Chapter 398 1 năm trước
409 Chapter 399 1 năm trước
410 Chapter 400 1 năm trước
411 Chapter 401 1 năm trước
412 Chapter 402 1 năm trước
413 Chapter 403 1 năm trước
414 Chapter 404 1 năm trước
415 Chapter 405 1 năm trước
416 Chapter 406 1 năm trước
417 Chapter 407 1 năm trước
418 Chapter 408 1 năm trước
419 Chapter 409 1 năm trước
420 Chapter 410 1 năm trước
421 Chapter 411 1 năm trước
422 Chapter 412 1 năm trước
423 Chapter 413 1 năm trước
424 Chapter 414 1 năm trước
425 Chapter 415 1 năm trước
426 Chapter 416 1 năm trước
427 Chapter 417 1 năm trước
428 Chapter 417.2 1 năm trước
429 Chapter 417.5 1 năm trước
430 Chapter 418 1 năm trước
431 Chapter 419 1 năm trước
432 Chapter 420 1 năm trước
433 Chapter 421 1 năm trước
434 Chapter 422 1 năm trước
435 Chapter 423 1 năm trước
436 Chapter 424 1 năm trước
437 Chapter 425 1 năm trước
438 Chapter 426 1 năm trước
439 Chapter 427 1 năm trước
440 Chapter 428 1 năm trước
441 Chapter 429 1 năm trước
442 Chapter 430 1 năm trước
443 Chapter 431 1 năm trước
444 Chapter 432 1 năm trước
445 Chapter 433 1 năm trước
446 Chapter 434 1 năm trước
447 Chapter 435 1 năm trước
448 Chapter 436 1 năm trước
449 Chapter 437 1 năm trước
450 Chapter 437.1 1 năm trước
451 Chapter 437.5 1 năm trước
452 Chapter 438 1 năm trước
453 Chapter 439 1 năm trước
454 Chapter 440 1 năm trước
455 Chapter 441 1 năm trước
456 Chapter 442 1 năm trước
457 Chapter 443 1 năm trước
458 Chapter 444 1 năm trước
459 Chapter 445 1 năm trước
460 Chapter 446 1 năm trước
461 Chapter 447 1 năm trước
462 Chapter 448 1 năm trước
463 Chapter 449 1 năm trước
464 Chapter 450 1 năm trước
465 Chapter 451 1 năm trước
466 Chapter 452 1 năm trước
467 Chapter 453 1 năm trước
468 Chapter 453.5 1 năm trước
469 Chapter 454 1 năm trước
470 Chapter 455 1 năm trước
471 Chapter 455.5 1 năm trước
472 Chapter 456 1 năm trước
473 Chapter 457 1 năm trước
474 Chapter 458 1 năm trước
475 Chapter 459 1 năm trước
476 Chapter 460 1 năm trước
477 Chapter 461 1 năm trước
478 Chapter 462 1 năm trước
479 Chapter 462.5 1 năm trước
480 Chapter 463 1 năm trước
481 Chapter 464 1 năm trước
482 Chapter 465 1 năm trước
483 Chapter 466 1 năm trước
484 Chapter 467 1 năm trước
485 Chapter 468 1 năm trước
486 Chapter 469 1 năm trước
487 Chapter 470 1 năm trước
488 Chapter 471 1 năm trước
489 Chapter 472 1 năm trước
490 Chapter 473 1 năm trước
491 Chapter 474 1 năm trước
492 Chapter 475 1 năm trước
493 Chapter 476 1 năm trước
494 Chapter 477 1 năm trước
495 Chapter 478 1 năm trước
496 Chapter 479 1 năm trước
497 Chapter 480 1 năm trước
498 Chapter 481 1 năm trước
499 Chapter 482 1 năm trước
500 Chapter 483 1 năm trước
501 Chapter 484 1 năm trước
502 Chapter 485 1 năm trước
503 Chapter 486 1 năm trước
504 Chapter 487 1 năm trước
505 Chapter 488 1 năm trước
506 Chapter 489 1 năm trước
507 Chapter 489.5 1 năm trước
508 Chapter 490 1 năm trước
509 Chapter 491 1 năm trước
510 Chapter 492 1 năm trước
511 Chapter 493 1 năm trước
512 Chapter 494 1 năm trước
513 Chapter 495 1 năm trước
514 Chapter 496 1 năm trước
515 Chapter 497 1 năm trước
516 Chapter 498 1 năm trước
517 Chapter 499 1 năm trước
518 Chapter 500 1 năm trước
519 Chapter 501 1 năm trước
520 Chapter 502 1 năm trước
521 Chapter 503 1 năm trước
522 Chapter 504 1 năm trước
523 Chapter 505 1 năm trước
524 Chapter 506 1 năm trước
525 Chapter 507 1 năm trước
526 Chapter 508 1 năm trước
527 Chapter 509 1 năm trước
528 Chapter 510 1 năm trước
529 Chapter 511 1 năm trước
530 Chapter 512 1 năm trước
531 Chapter 513 1 năm trước
532 Chapter 514 1 năm trước
533 Chapter 515 1 năm trước
534 Chapter 516 1 năm trước
535 Chapter 517 1 năm trước
536 Chapter 518 1 năm trước
537 Chapter 519 1 năm trước
538 Chapter 520 1 năm trước
539 Chapter 521 1 năm trước
540 Chapter 522 1 năm trước
541 Chapter 523 1 năm trước
542 Chapter 524 1 năm trước
543 Chapter 525 1 năm trước
544 Chapter 526 1 năm trước
545 Chapter 527 1 năm trước
546 Chapter 528 1 năm trước
547 Chapter 529 1 năm trước
548 Chapter 530 1 năm trước
549 Chapter 531 1 năm trước
550 Chapter 532 1 năm trước
551 Chapter 533 1 năm trước
552 Chapter 534 1 năm trước
553 Chapter 535 1 năm trước
554 Chapter 536 1 năm trước
555 Chapter 537 1 năm trước
556 Chapter 538 1 năm trước
557 Chapter 539 1 năm trước
558 Chapter 540 1 năm trước
559 Chapter 541 4 tháng trước
560 Chapter 542 4 tháng trước
561 Chapter 543 4 tháng trước
562 Chapter 544 4 tháng trước
563 Chapter 545 4 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội