Helck Manga

Helck Manga

Helck Manga

Mô tả nhẹ truyện tranh Helck Manga:

Helck Manga: Sau khi Quỷ Vương bị tiêu diệt, Đế quốc Quỷ mở một cuộc thi để chọn ra Quỷ Vương mới. Một tên loài người cao to không đen nhưng hôi và siêu bá đạo... tên là Helck đã tham gia với ước muốn hủy diệt loài người. Anh ta nghiêm túc chứ?Điều bí mật gì đang che giấu sau Helck và thế giới loài người?-----------------------------------------Art bộ này có thể không quá đẹp nhưng nhìn chung vẫn rất ổn và phù hợp với nội dung truyện.Mấy chap đầu có thể hơi dài dòng lê thê nhưng càng về sau, không khí sẽ đen tối hơn và chắc chắn sẽ là một bộ Dark Fantasy tuyệt vời! 

Tác giả:

NANAO Nanaki

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 0 11 tháng trước
2 Chapter 1 11 tháng trước
3 Chapter 1.5 11 tháng trước
4 Chapter 2 11 tháng trước
5 Chapter 3 11 tháng trước
6 Chapter 4 11 tháng trước
7 Chapter 5 11 tháng trước
8 Chapter 6 11 tháng trước
9 Chapter 6.5 11 tháng trước
10 Chapter 7 11 tháng trước
11 Chapter 8 11 tháng trước
12 Chapter 9 11 tháng trước
13 Chapter 10 11 tháng trước
14 Chapter 11 11 tháng trước
15 Chapter 12 11 tháng trước
16 Chapter 13 11 tháng trước
17 Chapter 14 11 tháng trước
18 Chapter 15 11 tháng trước
19 Chapter 16 11 tháng trước
20 Chapter 17 11 tháng trước
21 Chapter 18 11 tháng trước
22 Chapter 19 11 tháng trước
23 Chapter 20 11 tháng trước
24 Chapter 21 11 tháng trước
25 Chapter 22 11 tháng trước
26 Chapter 23 11 tháng trước
27 Chapter 24 11 tháng trước
28 Chapter 25 11 tháng trước
29 Chapter 26 11 tháng trước
30 Chapter 27 11 tháng trước
31 Chapter 28 11 tháng trước
32 Chapter 29 11 tháng trước
33 Chapter 30 11 tháng trước
34 Chapter 31 11 tháng trước
35 Chapter 32 11 tháng trước
36 Chapter 33 11 tháng trước
37 Chapter 34 11 tháng trước
38 Chapter 35 11 tháng trước
39 Chapter 36 11 tháng trước
40 Chapter 37 11 tháng trước
41 Chapter 38 11 tháng trước
42 Chapter 39 11 tháng trước
43 Chapter 40 11 tháng trước
44 Chapter 41 11 tháng trước
45 Chapter 42 11 tháng trước
46 Chapter 43 11 tháng trước
47 Chapter 44 11 tháng trước
48 Chapter 45 11 tháng trước
49 Chapter 46 11 tháng trước
50 Chapter 47 11 tháng trước
51 Chapter 48 11 tháng trước
52 Chapter 49 11 tháng trước
53 Chapter 50 11 tháng trước
54 Chapter 51 11 tháng trước
55 Chapter 52.1 11 tháng trước
56 Chapter 52.2 11 tháng trước
57 Chapter 53.1 11 tháng trước
58 Chapter 53.2 11 tháng trước
59 Chapter 54 11 tháng trước
60 Chapter 55 11 tháng trước
61 Chapter 56 11 tháng trước
62 Chapter 57.1 11 tháng trước
63 Chapter 57.2 11 tháng trước
64 Chapter 58 11 tháng trước
65 Chapter 59 11 tháng trước
66 Chapter 59.2 11 tháng trước
67 Chapter 60 11 tháng trước
68 Chapter 60.2 11 tháng trước
69 Chapter 61 11 tháng trước
70 Chapter 61.2 11 tháng trước
71 Chapter 62 11 tháng trước
72 Chapter 63 11 tháng trước
73 Chapter 63.2 11 tháng trước
74 Chapter 63.3 11 tháng trước
75 Chapter 64 11 tháng trước
76 Chapter 64.2 11 tháng trước
77 Chapter 65 11 tháng trước
78 Chapter 66 11 tháng trước
79 Chapter 67 11 tháng trước
80 Chapter 68 11 tháng trước
81 Chapter 69 11 tháng trước
82 Chapter 69.2 11 tháng trước
83 Chapter 70 11 tháng trước
84 Chapter 70.2 11 tháng trước
85 Chapter 71 11 tháng trước
86 Chapter 72 11 tháng trước
87 Chapter 73 11 tháng trước
88 Chapter 74.1 11 tháng trước
89 Chapter 74.2 11 tháng trước
90 Chapter 75.1 11 tháng trước
91 Chapter 75.2 11 tháng trước
92 Chapter 76.1 11 tháng trước
93 Chapter 76.2 11 tháng trước
94 Chapter 77.1 11 tháng trước
95 Chapter 77.2 11 tháng trước
96 Chapter 78 11 tháng trước
97 Chapter 79.1 11 tháng trước
98 Chapter 79.2 11 tháng trước
99 Chapter 80.1 11 tháng trước
100 Chapter 80.2 11 tháng trước
101 Chapter 81 11 tháng trước
102 Chapter 82.1 11 tháng trước
103 Chapter 82.2 11 tháng trước
104 Chapter 83 11 tháng trước
105 Chapter 84.1 11 tháng trước
106 Chapter 84.2 11 tháng trước
107 Chapter 85 11 tháng trước
108 Chapter 86.1 11 tháng trước
109 Chapter 86.2 11 tháng trước
110 Chapter 87 11 tháng trước
111 Chapter 88.1 11 tháng trước
112 Chapter 88.2 11 tháng trước
113 Chapter 89.1 11 tháng trước
114 Chapter 89.2 11 tháng trước
115 Chapter 90 11 tháng trước
116 Chapter 91.1 11 tháng trước
117 Chapter 91.2 11 tháng trước
118 Chapter 92 11 tháng trước
119 Chapter 93 11 tháng trước
120 Chapter 93.2 11 tháng trước
121 Chapter 94.1 11 tháng trước
122 Chapter 94.2 11 tháng trước
123 Chapter 95.1 11 tháng trước
124 Chapter 95.2 11 tháng trước
125 Chapter 96 11 tháng trước
126 Chapter 96.2 11 tháng trước
127 Chapter 97.1 11 tháng trước
128 Chapter 97.2 11 tháng trước
129 Chapter 98.1 11 tháng trước
130 Chapter 98.2 11 tháng trước
131 Chapter 99 11 tháng trước
132 Chapter 100.1 11 tháng trước
133 Chapter 104.3 4 tuần trước
134 Chapter 100.2 11 tháng trước
135 Chapter 104.4 4 tuần trước
136 Chapter 101.1 11 tháng trước
137 Chapter 105 4 tuần trước
138 Chapter 101.2 11 tháng trước
139 Chapter 106 4 tuần trước
140 Chapter 102 11 tháng trước
141 Chapter 106.2 4 tuần trước
142 Chapter 103.1 11 tháng trước
143 Helck Chap 105 4 tuần trước
144 Chapter 103.2 11 tháng trước
145 Helck Chap 106 4 tuần trước
146 Chapter 104.1 11 tháng trước
147 Helck Chap 106b - END 4 tuần trước
148 Chapter 104.2 11 tháng trước
149 Helck Omake Chap 001 4 tuần trước
150 Helck Omake Chap 002 4 tuần trước
151 Helck Omake Chap 004 4 tuần trước
152 Helck Omake Chap 005 4 tuần trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội