Helck Manga

Helck Manga

Helck Manga

Mô tả nhẹ truyện tranh Helck Manga:

Helck Manga: Sau khi Quỷ Vương bị tiêu diệt, Đế quốc Quỷ mở một cuộc thi để chọn ra Quỷ Vương mới. Một tên loài người cao to không đen nhưng hôi và siêu bá đạo... tên là Helck đã tham gia với ước muốn hủy diệt loài người. Anh ta nghiêm túc chứ?Điều bí mật gì đang che giấu sau Helck và thế giới loài người?-----------------------------------------Art bộ này có thể không quá đẹp nhưng nhìn chung vẫn rất ổn và phù hợp với nội dung truyện.Mấy chap đầu có thể hơi dài dòng lê thê nhưng càng về sau, không khí sẽ đen tối hơn và chắc chắn sẽ là một bộ Dark Fantasy tuyệt vời! 

Tác giả:

NANAO Nanaki

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 0 1 năm trước
2 Chapter 1 1 năm trước
3 Chapter 1.5 1 năm trước
4 Chapter 2 1 năm trước
5 Chapter 3 1 năm trước
6 Chapter 4 1 năm trước
7 Chapter 5 1 năm trước
8 Chapter 6 1 năm trước
9 Chapter 6.5 1 năm trước
10 Chapter 7 1 năm trước
11 Chapter 8 1 năm trước
12 Chapter 9 1 năm trước
13 Chapter 10 1 năm trước
14 Chapter 11 1 năm trước
15 Chapter 12 1 năm trước
16 Chapter 13 1 năm trước
17 Chapter 14 1 năm trước
18 Chapter 15 1 năm trước
19 Chapter 16 1 năm trước
20 Chapter 17 1 năm trước
21 Chapter 18 1 năm trước
22 Chapter 19 1 năm trước
23 Chapter 20 1 năm trước
24 Chapter 21 1 năm trước
25 Chapter 22 1 năm trước
26 Chapter 23 1 năm trước
27 Chapter 24 1 năm trước
28 Chapter 25 1 năm trước
29 Chapter 26 1 năm trước
30 Chapter 27 1 năm trước
31 Chapter 28 1 năm trước
32 Chapter 29 1 năm trước
33 Chapter 30 1 năm trước
34 Chapter 31 1 năm trước
35 Chapter 32 1 năm trước
36 Chapter 33 1 năm trước
37 Chapter 34 1 năm trước
38 Chapter 35 1 năm trước
39 Chapter 36 1 năm trước
40 Chapter 37 1 năm trước
41 Chapter 38 1 năm trước
42 Chapter 39 1 năm trước
43 Chapter 40 1 năm trước
44 Chapter 41 1 năm trước
45 Chapter 42 1 năm trước
46 Chapter 43 1 năm trước
47 Chapter 44 1 năm trước
48 Chapter 45 1 năm trước
49 Chapter 46 1 năm trước
50 Chapter 47 1 năm trước
51 Chapter 48 1 năm trước
52 Chapter 49 1 năm trước
53 Chapter 50 1 năm trước
54 Chapter 51 1 năm trước
55 Chapter 52.1 1 năm trước
56 Chapter 52.2 1 năm trước
57 Chapter 53.1 1 năm trước
58 Chapter 53.2 1 năm trước
59 Chapter 54 1 năm trước
60 Chapter 55 1 năm trước
61 Chapter 56 1 năm trước
62 Chapter 57.1 1 năm trước
63 Chapter 57.2 1 năm trước
64 Chapter 58 1 năm trước
65 Chapter 59 1 năm trước
66 Chapter 59.2 1 năm trước
67 Chapter 60 1 năm trước
68 Chapter 60.2 1 năm trước
69 Chapter 61 1 năm trước
70 Chapter 61.2 1 năm trước
71 Chapter 62 1 năm trước
72 Chapter 63 1 năm trước
73 Chapter 63.2 1 năm trước
74 Chapter 63.3 1 năm trước
75 Chapter 64 1 năm trước
76 Chapter 64.2 1 năm trước
77 Chapter 65 1 năm trước
78 Chapter 66 1 năm trước
79 Chapter 67 1 năm trước
80 Chapter 68 1 năm trước
81 Chapter 69 1 năm trước
82 Chapter 69.2 1 năm trước
83 Chapter 70 1 năm trước
84 Chapter 70.2 1 năm trước
85 Chapter 71 1 năm trước
86 Chapter 72 1 năm trước
87 Chapter 73 1 năm trước
88 Chapter 74.1 1 năm trước
89 Chapter 74.2 1 năm trước
90 Chapter 75.1 1 năm trước
91 Chapter 75.2 1 năm trước
92 Chapter 76.1 1 năm trước
93 Chapter 76.2 1 năm trước
94 Chapter 77.1 1 năm trước
95 Chapter 77.2 1 năm trước
96 Chapter 78 1 năm trước
97 Chapter 79.1 1 năm trước
98 Chapter 79.2 1 năm trước
99 Chapter 80.1 1 năm trước
100 Chapter 80.2 1 năm trước
101 Chapter 81 1 năm trước
102 Chapter 82.1 1 năm trước
103 Chapter 82.2 1 năm trước
104 Chapter 83 1 năm trước
105 Chapter 84.1 1 năm trước
106 Chapter 84.2 1 năm trước
107 Chapter 85 1 năm trước
108 Chapter 86.1 1 năm trước
109 Chapter 86.2 1 năm trước
110 Chapter 87 1 năm trước
111 Chapter 88.1 1 năm trước
112 Chapter 88.2 1 năm trước
113 Chapter 89.1 1 năm trước
114 Chapter 89.2 1 năm trước
115 Chapter 90 1 năm trước
116 Chapter 91.1 1 năm trước
117 Chapter 91.2 1 năm trước
118 Chapter 92 1 năm trước
119 Chapter 93 1 năm trước
120 Chapter 93.2 1 năm trước
121 Chapter 94.1 1 năm trước
122 Chapter 94.2 1 năm trước
123 Chapter 95.1 1 năm trước
124 Chapter 95.2 1 năm trước
125 Chapter 96 1 năm trước
126 Chapter 96.2 1 năm trước
127 Chapter 97.1 1 năm trước
128 Chapter 97.2 1 năm trước
129 Chapter 98.1 1 năm trước
130 Chapter 98.2 1 năm trước
131 Chapter 99 1 năm trước
132 Chapter 100.1 1 năm trước
133 Chapter 104.3 2 tháng trước
134 Chapter 100.2 1 năm trước
135 Chapter 104.4 2 tháng trước
136 Chapter 101.1 1 năm trước
137 Chapter 105 2 tháng trước
138 Chapter 101.2 1 năm trước
139 Chapter 106 2 tháng trước
140 Chapter 102 1 năm trước
141 Chapter 106.2 2 tháng trước
142 Chapter 103.1 1 năm trước
143 Helck Chap 105 2 tháng trước
144 Chapter 103.2 1 năm trước
145 Helck Chap 106 2 tháng trước
146 Chapter 104.1 1 năm trước
147 Helck Chap 106b - END 2 tháng trước
148 Chapter 104.2 1 năm trước
149 Helck Omake Chap 001 2 tháng trước
150 Helck Omake Chap 002 2 tháng trước
151 Helck Omake Chap 004 2 tháng trước
152 Helck Omake Chap 005 2 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội