Hard Core Leveling Warrior

Hard Core Leveling Warrior

Hard Core Leveling Warrior

Mô tả nhẹ truyện tranh Hard Core Leveling Warrior: Lucid Adventure - Một ứng dụng cho phép người dùng mơ và tham gia trò chơi cùng một lúc. Main là nhân vật bá dzơ với tất cả thông số đều max và đang là người chơi xếp hạng 1. Pee kịck xảy ra khi 1 em gái ất ơ nào đó cải trang thành 1 cháu noob canh lúc main đang phê thọt cho 1 nhát, cướp sạch item và để quái bụp main lên dĩa. Đặc điểm ở trò chơi này là khi tạch, tất cả thông số sẽ trở về 1, cháu main lầy lội max 999 từ thiên đường rơi xuống địa ngục trần game, trước khi được 1 em bánh bao bự cỡ cái tô ra tay nghĩa hiệp cứu với đời zai và tiếp tục hành trình trần ai khoai củ của mình. - Một bộ truyện về game mang tính chất bựa lòi siêu nhộn vừa mới ra mắt trên mạng

Tác giả:

GIM SE HUN,

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 chap 1 1 năm trước
2 chap 2 1 năm trước
3 chap 3 1 năm trước
4 chap 4 1 năm trước
5 chap 5 1 năm trước
6 chap 6 1 năm trước
7 chap 7 1 năm trước
8 chap 8 1 năm trước
9 chap 9 1 năm trước
10 chap 10 1 năm trước
11 chap 11 1 năm trước
12 chap 12 1 năm trước
13 chap 13 1 năm trước
14 chap 14 1 năm trước
15 chap 15 1 năm trước
16 chap 16 1 năm trước
17 chap 17 1 năm trước
18 chap 18 1 năm trước
19 chap 19 1 năm trước
20 chap 20 1 năm trước
21 chap 21 1 năm trước
22 chap 22 1 năm trước
23 chap 23 1 năm trước
24 chap 24 1 năm trước
25 chap 25 1 năm trước
26 chap 26 1 năm trước
27 chap 27 1 năm trước
28 chap 28 1 năm trước
29 chap 29 1 năm trước
30 chap 30 1 năm trước
31 chap 31 1 năm trước
32 chap 32 1 năm trước
33 chap 33 1 năm trước
34 chap 34 1 năm trước
35 chap 35 1 năm trước
36 chap 36 1 năm trước
37 chap 37 1 năm trước
38 chap 38 1 năm trước
39 chap 39 1 năm trước
40 chap 40 1 năm trước
41 chap 41 1 năm trước
42 chap 42 1 năm trước
43 chap 43 1 năm trước
44 chap 44 1 năm trước
45 chap 45 1 năm trước
46 chap 46 1 năm trước
47 chap 47 1 năm trước
48 chap 48 1 năm trước
49 chap 49 1 năm trước
50 chap 50 1 năm trước
51 chap 51 1 năm trước
52 chap 52 1 năm trước
53 chap 53 1 năm trước
54 chap 54 1 năm trước
55 chap 55 1 năm trước
56 chap 56 1 năm trước
57 chap 57 1 năm trước
58 chap 58 1 năm trước
59 chap 59 1 năm trước
60 chap 60 1 năm trước
61 chap 61 1 năm trước
62 chap 62 1 năm trước
63 chap 63 1 năm trước
64 chap 64 10 tháng trước
65 chap 65 10 tháng trước
66 chap 66 10 tháng trước
67 chap 67 10 tháng trước
68 chap 68 10 tháng trước
69 chap 69 10 tháng trước
70 chap 70 10 tháng trước
71 chap 71 10 tháng trước
72 chap 72 10 tháng trước
73 chap 73 10 tháng trước
74 chap 74 10 tháng trước
75 chap 75 10 tháng trước
76 chap 76 10 tháng trước
77 chap 77 10 tháng trước
78 chap 78 10 tháng trước
79 chap 79 10 tháng trước
80 chap 80 10 tháng trước
81 chap 81 10 tháng trước
82 chap 82 10 tháng trước
83 chap 83 10 tháng trước
84 chap 84 10 tháng trước
85 chap 85 10 tháng trước
86 chap 86 10 tháng trước
87 chap 87 10 tháng trước
88 chap 88 10 tháng trước
89 chap 89 10 tháng trước
90 chap 90 10 tháng trước
91 chap 91 10 tháng trước
92 chap 92 10 tháng trước
93 chap 93 10 tháng trước
94 chap 94 10 tháng trước
95 chap 95 10 tháng trước
96 chap 96 10 tháng trước
97 chap 97 10 tháng trước
98 chap 98 10 tháng trước
99 chap 99 10 tháng trước
100 chap 100 10 tháng trước
101 chap 101 10 tháng trước
102 chap 102 10 tháng trước
103 chap 103 10 tháng trước
104 chap 104 10 tháng trước
105 chap 105 10 tháng trước
106 chap 106 10 tháng trước
107 chap 107 10 tháng trước
108 chap 108 10 tháng trước
109 chap 109 10 tháng trước
110 chap 110 10 tháng trước
111 chap 111 10 tháng trước
112 chap 112 10 tháng trước
113 chap 113 10 tháng trước
114 chap 114 10 tháng trước
115 chap 115 10 tháng trước
116 chap 116 10 tháng trước
117 chap 117 10 tháng trước
118 chap 118 10 tháng trước
119 chap 119 10 tháng trước
120 chap 120 10 tháng trước
121 chap 121 10 tháng trước
122 chap 122 10 tháng trước
123 chap 123 10 tháng trước
124 chap 124 10 tháng trước
125 chap 125 10 tháng trước
126 chap 126 10 tháng trước
127 chap 127 9 tháng trước
128 chap 128 9 tháng trước
129 chap 129 9 tháng trước
130 chap 130 9 tháng trước
131 chap 131 9 tháng trước
132 chap 132 9 tháng trước
133 chap 133 8 tháng trước
134 chap 134 8 tháng trước
135 chap 135 8 tháng trước
136 chap 136 8 tháng trước
137 chap 137 8 tháng trước
138 chap 173 8 tháng trước
139 chap 138 8 tháng trước
140 chap 139 8 tháng trước
141 chap 140 8 tháng trước
142 chap 141 8 tháng trước
143 chap 142 8 tháng trước
144 chap 143 8 tháng trước
145 chap 144 7 tháng trước
146 chap 145 7 tháng trước
147 chap 146 7 tháng trước
148 chap 147 5 tháng trước
149 chap 148 5 tháng trước
150 chap 149 5 tháng trước
151 chap 150 5 tháng trước
152 chap 151 5 tháng trước
153 chap 152 5 tháng trước
154 chap 153 5 tháng trước
155 chap 154 5 tháng trước
156 chap 155 5 tháng trước
157 chap 156 5 tháng trước
158 chap 157 5 tháng trước
159 chap 158 5 tháng trước
160 chap 159 5 tháng trước
161 chap 160 5 tháng trước
162 chap 161 5 tháng trước
163 chap 162 5 tháng trước
164 chap 163 5 tháng trước
165 chap 164 5 tháng trước
166 chap 165 5 tháng trước
167 chap 166 4 tháng trước
168 chap 167 4 tháng trước
169 chap 168 4 tháng trước
170 chap 169 4 tháng trước
171 chap 170 4 tháng trước
172 chap 171 4 tháng trước
173 chap 172 4 tháng trước
174 chap 173 4 tháng trước
175 chap 174 3 tháng trước
176 chap 175 3 tháng trước
177 chap 176 end 3 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội