GET BACKERS

GET BACKERS

GET BACKERS

Mô tả nhẹ truyện tranh GET BACKERS: Tham gia vào cuộc phiêu lưu của bộ đôi GETBACKERS, với phương châm "Mất cắp thứ gì, chúng tôi có thể đòi lại", với xác suất thành công 100% có thể đòi lại bất cứ thứ gì.

Tác giả:

Aoki Yuuya,Ayamine Rando,

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 001: Act 01.01: Nhóm Getbackers tới đây! 1 năm trước
2 Chap 002: Act 01.02: Nhóm Getbackers tới đây! 1 năm trước
3 Chap 003: Act 01.03: Nhóm Getbackers tới đây! 1 năm trước
4 Chap 004: Act 02.01: Lấy lại khoảnh khắc! 1 năm trước
5 Chap 005: Act 02.02: Lấy lại khoảnh khắc! 1 năm trước
6 Chap 006: Act 02.03: Lấy lại khoảnh khắc! 1 năm trước
7 Chap 007: Act 02.04: Lấy lại khoảnh khắc! 1 năm trước
8 Chap 008: Act 02.05: Lấy lại khoảnh khắc! 1 năm trước
9 Chap 009: Act 03.01: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 1 năm trước
10 Chap 010: Act 03.02: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 1 năm trước
11 Chap 011: Act 03.03: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 1 năm trước
12 Chap 012: Act 03.04: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 1 năm trước
13 Chap 013: Act 03.05: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 1 năm trước
14 Chap 014: Act 03.06: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 1 năm trước
15 Chap 015: Act 03.07: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 1 năm trước
16 Chap 016: Act 03.08: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 1 năm trước
17 Chap 017: Act 03.09: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 1 năm trước
18 Chap 018: Act 04.01: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 1 năm trước
19 Chap 019: Act 04.02: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 1 năm trước
20 Chap 020: Act 04.03: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 1 năm trước
21 Chap 021: Act 04.04: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 1 năm trước
22 Chap 022: Act 04.05: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 1 năm trước
23 Chap 023: Act 04.06: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 1 năm trước
24 Chap 024: Act 04.07: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 1 năm trước
25 Chap 025: Act 04.08: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 1 năm trước
26 Chap 026: Act 04.09: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 1 năm trước
27 Chap 027: Act 04.10: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 1 năm trước
28 Chap 028: Act 04.11: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 1 năm trước
29 Chap 029: Act 04.12: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 1 năm trước
30 Chap 030: Act 05.01: Bóng ma hướng dương 1 năm trước
31 Chap 031: Act 05.02: Bóng ma hướng dương 1 năm trước
32 Chap 032: Act 05.03: Bóng ma hướng dương 1 năm trước
33 Chap 033: Act 05.04: Bóng ma hướng dương 1 năm trước
34 Chap 034: Act 05.05: Bóng ma hướng dương 1 năm trước
35 Chap 035: Act 05.06: Bóng ma hướng dương 1 năm trước
36 Chap 036: Act 06.01: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
37 Chap 037: Act 06.02: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
38 Chap 038: Act 06.03: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
39 Chap 039: Act 06.04: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
40 Chap 040: Act 06.05: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
41 Chap 041: Act 06.06: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
42 Chap 042: Act 06.07: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
43 Chap 043: Act 06.08: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
44 Chap 044: Act 06.09: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
45 Chap 045: Act 06.10: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
46 Chap 046: Act 06.11: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
47 Chap 047: Act 06.12: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
48 Chap 048: Act 06.13: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
49 Chap 049: Act 06.14: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
50 Chap 050: Act 06.15: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
51 Chap 051: Act 06.16: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
52 Chap 052: Act 06.17: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
53 Chap 053: Act 06.18: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
54 Chap 054: Act 06.19: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
55 Chap 055: Act 06.20: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
56 Chap 056: Act 06.21: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
57 Chap 057: Act 06.22: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
58 Chap 058: Act 06.23: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
59 Chap 059: Act 06.24: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
60 Chap 060: Act 06.25: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
61 Chap 061: Act 06.26: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
62 Chap 062: Act 06.27: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
63 Chap 063: Act 06.28: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
64 Chap 064: Act 06.29: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
65 Chap 065: Act 06.30: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
66 Chap 066: Act 06.31: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
67 Chap 067: Act 06.32: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
68 Chap 068: Act 06.33: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
69 Chap 069: Act 06.34: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
70 Chap 070: Act 06.35: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
71 Chap 071: Act 06.36: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
72 Chap 072: Act 06.37: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
73 Chap 073: Act 06.38: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
74 Chap 074: Act 06.39: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
75 Chap 075: Act 06.40: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
76 Chap 076: Act 06.41: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
77 Chap 077: Act 06.42: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
78 Chap 078: Act 06.43: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
79 Chap 079: Act 06.44: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
80 Chap 080: Act 06.45: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
81 Chap 081: Act 06.46: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
82 Chap 082: Act 06.47: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
83 Chap 083: Act 06.48: Quay lại Vô Hạn Thành 1 năm trước
84 Chap 084: Rest 01: Đòi lại phí đòi lại!! 1 năm trước
85 Chap 085: Rest 02.01: Shido & Madoka 1 năm trước
86 Chap 086: Rest 02.02: Shido & Madoka 1 năm trước
87 Chap 087: Rest 02.03: Shido & Madoka 1 năm trước
88 Chap 088: Rest 02.04: Shido & Madoka 1 năm trước
89 Chap 089: Act 07.01: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
90 Chap 090: Act 07.02: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
91 Chap 091: Act 07.03: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
92 Chap 092: Act 07.04: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
93 Chap 093: Act 07.05: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
94 Chap 094: Act 07.06: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
95 Chap 095: Act 07.07: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
96 Chap 096: Act 07.08: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
97 Chap 097: Act 07.09: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
98 Chap 098: Act 07.10: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
99 Chap 099: Act 07.11: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
100 Chap 100: Act 07.12: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
101 Chap 101: Act 07.13: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
102 Chap 102: Act 07.14: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
103 Chap 103: Act 07.15: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
104 Chap 104: Act 07.16: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
105 Chap 105: Act 07.17: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
106 Chap 106: Act 07.18: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
107 Chap 107: Act 07.19: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
108 Chap 108: Act 07.20: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
109 Chap 109: Act 07.21: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
110 Chap 110: Act 07.22: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
111 Chap 111: Act 07.23: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
112 Chap 112: Act 07.24: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 1 năm trước
113 Chap 113: Rest 03.01: Đi tắm suối nước nóng nào! 1 năm trước
114 Chap 114: Rest 03.02: Đi tắm suối nước nóng nào! 1 năm trước
115 Chap 115: Act 08.01: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
116 Chap 116: Act 08.02: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
117 Chap 117: Act 08.03: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
118 Chap 118: Act 08.04: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
119 Chap 119: Act 08.05: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
120 Chap 120: Act 08.06: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
121 Chap 121: Act 08.07: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
122 Chap 122: Act 08.08: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
123 Chap 123: Act 08.09: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
124 Chap 124: Act 08.10: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
125 Chap 125: Act 08.11: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
126 Chap 126: Act 08.12: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
127 Chap 127: Act 08.13: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
128 Chap 128: Act 08.14: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
129 Chap 129: Act 08.15: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
130 Chap 130: Act 08.16: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
131 Chap 131: Act 08.17: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
132 Chap 132: Act 08.18: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
133 Chap 133: Act 08.19: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
134 Chap 134: Act 08.20: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
135 Chap 135: Act 08.21: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
136 Chap 136: Act 08.22: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
137 Chap 137: Act 08.23: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
138 Chap 138: Act 08.24: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
139 Chap 139: Act 08.215: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
140 Chap 140: Act 08.26: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
141 Chap 141: Act 08.27: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
142 Chap 142: Act 08.28: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
143 Chap 143: Act 08.29: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
144 Chap 144: Act 08.30: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
145 Chap 145: Act 08.31: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
146 Chap 146: Act 08.32: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
147 Chap 147: Act 08.33: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
148 Chap 148: Act 08.34: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
149 Chap 149: Act 08.35: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
150 Chap 150: Act 08.36: Ghi chép của Thượng Đế 1 năm trước
151 Chap 151: Act 09.01: Marine Red 1 năm trước
152 Chap 152: Act 09.02: Marine Red 1 năm trước
153 Chap 153: Act 09.03: Marine Red 1 năm trước
154 Chap 154: Act 09.04: Marine Red 1 năm trước
155 Chap 155: Act 09.05: Marine Red 1 năm trước
156 Chap 156: Act 09.06: Marine Red 1 năm trước
157 Chap 157: Act 09.07: Marine Red 1 năm trước
158 Chap 158: Act 09.08: Marine Red 1 năm trước
159 Chap 159: Act 09.09: Marine Red 1 năm trước
160 Chap 160: Act 09.10: Marine Red 1 năm trước
161 Chap 161: Act 09.11: Marine Red 1 năm trước
162 Chap 162: Act 10.01: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
163 Chap 163: Act 10.02: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
164 Chap 164: Act 10.03: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
165 Chap 165: Act 10.04: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
166 Chap 166: Act 10.05: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
167 Chap 167: Act 10.06: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
168 Chap 168: Act 10.07: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
169 Chap 169: Act 10.08: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
170 Chap 170: Act 10.09: Liên kết vinh cửu 1 năm trước
171 Chap 171: Act 10.10: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
172 Chap 172: Act 10.11: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
173 Chap 173: Act 10.12: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
174 Chap 174: Act 10.13: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
175 Chap 175: Act 10.14: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
176 Chap 176: Act 10.15: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
177 Chap 177: Act 10.16: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
178 Chap 178: Act 10.17: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
179 Chap 179: Act 10.18: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
180 Chap 180: Act 10.19: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
181 Chap 181: Act 10.20: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
182 Chap 182: Act 10.21: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
183 Chap 183: Act 10.22: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
184 Chap 184: Act 10.23: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
185 Chap 185: Act 10.24: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
186 Chap 186: Act 10.25: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
187 Chap 187: Act 10.26: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
188 Chap 188: Act 10.27: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
189 Chap 189: Act 10.28: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
190 Chap 190: Act 10.29: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
191 Chap 191: Act 10.30: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
192 Chap 192: Act 10.31: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
193 Chap 193: Act 10.32: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
194 Chap 194: Act 10.33: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
195 Chap 195: Act 10.34: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
196 Chap 196: Act 10.35: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
197 Chap 197: Act 10.36: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
198 Chap 198: Act 10.37: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
199 Chap 199: Act 10.38: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
200 Chap 200: Act 10.39: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
201 Chap 201: Act 10.40: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
202 Chap 202: Act 10.41: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
203 Chap 203: Act 10.42: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
204 Chap 204: Act 10.43: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
205 Chap 205: Act 10.44: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
206 Chap 206: Act 10.45: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
207 Chap 207: Act 10.46: Liên két vĩnh cửu 1 năm trước
208 Chap 208: Act 10.47: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
209 Chap 209: Act 10.48: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
210 Chap 210: Act 10.49: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
211 Chap 211: Act 10.50: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
212 Chap 212: Act 10.51: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
213 Chap 213: Act 10.52: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
214 Chap 214: Act 10.53: Liên kết vĩnh cửu 1 năm trước
215 Chap 215: Act 10.54: Lien kết vĩnh cửu 1 năm trước
216 Chap 216: Rest 04: Lễ kỷ niệm lần hai của nhóm truy hồi! 1 năm trước
217 Chap 217: Birth 01.01: Lấy lại mảnh ghép cuối 1 năm trước
218 Chap 218: Birth 01.02: Lấy lại mảnh ghép cuối 1 năm trước
219 Chap 219: Birth 01.03: Lấy lại mảnh ghép cuối 1 năm trước
220 Chap 220: Birth 01.04: Lấy lại mảnh ghép cuối 1 năm trước
221 Chap 221: Birth 01.05: Lấy lại mảnh ghép cuối 1 năm trước
222 Chap 222: Birth 01.06: Lấy lại mảnh ghép cuối 1 năm trước
223 Chap 223: Birth 02.01: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 1 năm trước
224 Chap 224: Birth 02.02: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 1 năm trước
225 Chap 225: Birth 02.03: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 1 năm trước
226 Chap 226: Birth 02.04: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 1 năm trước
227 Chap 227: Birth 02.05: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 1 năm trước
228 Chap 228: Birth 02.06: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 1 năm trước
229 Chap 229: Act 11.01: Voodoo child 1 năm trước
230 Chap 230: Act 11.02: Voodoo child 1 năm trước
231 Chap 231: Act 11.03: Voodoo child 1 năm trước
232 Chap 232: Act 11.04: Voodoo child 1 năm trước
233 Chap 233: Act 11.05: Voodoo child 1 năm trước
234 Chap 234: Act 11.06: Voodoo child 1 năm trước
235 Chap 235: Act 11.07: Voodoo child 1 năm trước
236 Chap 236: Act 11.08: Voodoo child 1 năm trước
237 Chap 237: Act 11.09: Voodoo child 1 năm trước
238 Chap 238: Act 11.10: Voodoo child 1 năm trước
239 Chap 239: Act 11.11: Voodoo child 1 năm trước
240 Chap 240: Act 11.12: Voodoo child 1 năm trước
241 Chap 241: Act 11.13: Voodoo child 1 năm trước
242 Chap 242: Act 11.14: Voodoo child 1 năm trước
243 Chap 243: Act 11.15: Voodoo Child 1 năm trước
244 Chap 244: Act 11.16: Voodoo child 1 năm trước
245 Chap 245: Act 10.17: Voodoo child 1 năm trước
246 Chap 246: Act 11.18: Voodoo child 1 năm trước
247 Chap 247: Act 11.19: Voodoo child 1 năm trước
248 Chap 248: Act 11.20: Voodoo child 1 năm trước
249 Chap 249: Act 11.21: Voodoo child 1 năm trước
250 Chap 250: Act 11.22: Voodoo child 1 năm trước
251 Chap 251: Act 11.23: Voodoo child 1 năm trước
252 Chap 252: Act 11.24: Voodoo child 1 năm trước
253 Chap 253: Rest 05.01: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 1 năm trước
254 Chap 254: Rest 05.02: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 1 năm trước
255 Chap 255: Rest 05.03: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 1 năm trước
256 Chap 256: Act 12.01: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
257 Chap 257: Act 12.02: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
258 Chap 258: Act 12.03: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
259 Chap 259: Act 12.04: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
260 Chap 260: Act 12.05: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
261 Chap 261: Act 12.06: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
262 Chap 262: Act 12.07: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
263 Chap 263: Act 12.08: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
264 Chap 264: Act 12.09: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
265 Chap 265: Act 12.10: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
266 Chap 266: Act 12.11: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
267 Chap 267: Act 12.12: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
268 Chap 268: Act 12.13: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
269 Chap 269: Act 12.14: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
270 Chap 270: Act 12.15: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
271 Chap 271: Act 12.16: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
272 Chap 272: Act 12.17: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
273 Chap 273: Act 12.18: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
274 Chap 274: Act 12.19: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
275 Chap 275: Act 12.20: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
276 Chap 276: Act 12.21: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
277 Chap 277: Act 12.22: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
278 Chap 278: Act 12.23: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
279 Chap 279: Act 12.24: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
280 Chap 280: Act 12.25: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
281 Chap 281: Act 12.26: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
282 Chap 282: Act 12.27: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
283 Chap 283: Act 12.28: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
284 Chap 284: Act 12.29: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
285 Chap 285: Act 12.30: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
286 Chap 286: Act 12.31: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
287 Chap 287: Act 12.32: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
288 Chap 288: Act 12.33: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
289 Chap 289: Act 12.34: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
290 Chap 290: Act 12.35: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
291 Chap 291: Act 12.36: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
292 Chap 292: Act 12.37: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
293 Chap 293: Act 12.38: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
294 Chap 294: Act 12.39: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
295 Chap 295: Act 12.40: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
296 Chap 296: Act 12.41: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
297 Chap 297: Act 12.43: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
298 Chap 298: Act 12.43: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
299 Chap 299: Act 12.44: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
300 Chap 300: Act 12.45: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
301 Chap 301: Act 12.46: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
302 Chap 302: Act 12.47: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
303 Chap 303: Act 12.48: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
304 Chap 304: Act 12.49: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
305 Chap 305: Act 12.50: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
306 Chap 306: Act 12.51: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
307 Chap 307: Act 12.52: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
308 Chap 308: Act 12.53: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
309 Chap 309: Act 12.54: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
310 Chap 310: Act 12.55: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
311 Chap 311: Act 12.56: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
312 Chap 312: Act 12.57: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
313 Chap 313: Act 12.58: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
314 Chap 314: Act 12.59: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
315 Chap 315: Act 12.60: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
316 Chap 316: Act 12.61: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
317 Chap 317: Act 12.62: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
318 Chap 318: Act 12.63: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
319 Chap 319: Act 12.64: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
320 Chap 320: Act 12.65: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
321 Chap 321: Act 12.66: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
322 Chap 322: Act 12.67: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
323 Chap 323: Act 12.68: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
324 Chap 324: Act 12.69: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
325 Chap 325: Act 12.70: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
326 Chap 326: Act 12.71: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
327 Chap 327: Act 12.72: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
328 Chap 328: Act 12.73: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
329 Chap 329: Act 12.74: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
330 Chap 330: Act 12.75: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
331 Chap 331: Act 12.76: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
332 Chap 332: Act 12.77: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
333 Chap 333: Act 12.78: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
334 Chap 334: Act 12.79: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
335 Chap 335: Act 12.80: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
336 Chap 336: Act 12.81: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
337 Chap 337: Act 12.82: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
338 Chap 338: Act 12.83: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
339 Chap 339: Act 12.84: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
340 Chap 340: Act 12.85: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
341 Chap 341: Act 12.86: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
342 Chap 342: Act 12.87: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
343 Chap 343: Act 12.88: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
344 Chap 344: Act 12.89: Lấy lại thời gian bị mất 1 năm trước
345 Bonus tranh màu :))) 1 năm trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội