Gamaran

Gamaran

Gamaran

Mô tả nhẹ truyện tranh Gamaran:

Gamaran: Gamaran 1 chàng trai mang trong mình dòng máu kiếm sĩ. Với ước mơ trở thành một kiếm sĩ đệ nhất như cha của mình.Trên con đường chinh phục danh hiệu đó, cậu đã gặp ko ít khó khăn, những trận chiến sinh tử, lằn ranh sự sống. Chương mới

Tác giả:

Manhuavn.com

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 1 11 tháng trước
2 Chapter 2 11 tháng trước
3 Chapter 3 11 tháng trước
4 Chapter 4 11 tháng trước
5 Chapter 5 11 tháng trước
6 Chapter 6 11 tháng trước
7 Chapter 7 11 tháng trước
8 Chapter 8 11 tháng trước
9 Chapter 9 11 tháng trước
10 Chapter 10 11 tháng trước
11 Chapter 11 11 tháng trước
12 Chapter 12 11 tháng trước
13 Chapter 13 11 tháng trước
14 Chapter 14 11 tháng trước
15 Chapter 15 11 tháng trước
16 Chapter 16 11 tháng trước
17 Chapter 17 11 tháng trước
18 Chapter 18 11 tháng trước
19 Chapter 19 11 tháng trước
20 Chapter 20 11 tháng trước
21 Chapter 21 11 tháng trước
22 Chapter 22 11 tháng trước
23 Chapter 23 11 tháng trước
24 Chapter 24 11 tháng trước
25 Chapter 25 11 tháng trước
26 Chapter 26 11 tháng trước
27 Chapter 27 11 tháng trước
28 Chapter 28 11 tháng trước
29 Chapter 29 11 tháng trước
30 Chapter 30 11 tháng trước
31 Chapter 31 11 tháng trước
32 Chapter 32 11 tháng trước
33 Chapter 33 11 tháng trước
34 Chapter 34 11 tháng trước
35 Chapter 35 11 tháng trước
36 Chapter 36 11 tháng trước
37 Chapter 37 11 tháng trước
38 Chapter 38 11 tháng trước
39 Chapter 39 11 tháng trước
40 Chapter 40 11 tháng trước
41 Chapter 41 11 tháng trước
42 Chapter 42 11 tháng trước
43 Chapter 43 11 tháng trước
44 Chapter 44 11 tháng trước
45 Chapter 45 11 tháng trước
46 Chapter 46 11 tháng trước
47 Chapter 47 11 tháng trước
48 Chapter 47.5 11 tháng trước
49 Chapter 48 11 tháng trước
50 Chapter 49 11 tháng trước
51 Chapter 50 11 tháng trước
52 Chapter 51 11 tháng trước
53 Chapter 52 11 tháng trước
54 Chapter 53 11 tháng trước
55 Chapter 54 11 tháng trước
56 Chapter 55 11 tháng trước
57 Chapter 56 11 tháng trước
58 Chapter 57 11 tháng trước
59 Chapter 58 11 tháng trước
60 Chapter 59 11 tháng trước
61 Chapter 60 11 tháng trước
62 Chapter 61 11 tháng trước
63 Chapter 62 11 tháng trước
64 Chapter 63 11 tháng trước
65 Chapter 64 11 tháng trước
66 Chapter 65 11 tháng trước
67 Chapter 66 11 tháng trước
68 Chapter 67 11 tháng trước
69 Chapter 68 11 tháng trước
70 Chapter 69 11 tháng trước
71 Chapter 70 11 tháng trước
72 Chapter 71 11 tháng trước
73 Chapter 72 11 tháng trước
74 Chapter 73 11 tháng trước
75 Chapter 74 11 tháng trước
76 Chapter 75 11 tháng trước
77 Chapter 76 11 tháng trước
78 Chapter 77 11 tháng trước
79 Chapter 78 11 tháng trước
80 Chapter 79 11 tháng trước
81 Chapter 80 11 tháng trước
82 Chapter 81 11 tháng trước
83 Chapter 82 11 tháng trước
84 Chapter 83 11 tháng trước
85 Chapter 84 11 tháng trước
86 Chapter 85 11 tháng trước
87 Chapter 86 11 tháng trước
88 Chapter 87 11 tháng trước
89 Chapter 88 11 tháng trước
90 Chapter 89 11 tháng trước
91 Chapter 90 11 tháng trước
92 Chapter 91 11 tháng trước
93 Chapter 92 11 tháng trước
94 Chapter 93 11 tháng trước
95 Chapter 94 11 tháng trước
96 Chapter 95 11 tháng trước
97 Chapter 96 11 tháng trước
98 Chapter 97 11 tháng trước
99 Chapter 98 11 tháng trước
100 Chapter 99 11 tháng trước
101 Chapter 100 11 tháng trước
102 Chapter 101 11 tháng trước
103 Chapter 102 11 tháng trước
104 Chapter 103 11 tháng trước
105 Chapter 104 11 tháng trước
106 Chapter 105 11 tháng trước
107 Chapter 106 11 tháng trước
108 Chapter 107 11 tháng trước
109 Chapter 108 11 tháng trước
110 Chapter 109 11 tháng trước
111 Chapter 110 11 tháng trước
112 Chapter 111 11 tháng trước
113 Chapter 112 11 tháng trước
114 Chapter 113 11 tháng trước
115 Chapter 114 11 tháng trước
116 Chapter 115 11 tháng trước
117 Chapter 116 11 tháng trước
118 Chapter 117 11 tháng trước
119 Chapter 118 11 tháng trước
120 Chapter 119 11 tháng trước
121 Chapter 120 11 tháng trước
122 Chapter 121 11 tháng trước
123 Chapter 122 11 tháng trước
124 Chapter 123 11 tháng trước
125 Chapter 124 11 tháng trước
126 Chapter 125 11 tháng trước
127 Chapter 126 11 tháng trước
128 Chapter 127 11 tháng trước
129 Chapter 128 11 tháng trước
130 Chapter 129 11 tháng trước
131 Chapter 130 11 tháng trước
132 Chapter 131 11 tháng trước
133 Chapter 132 11 tháng trước
134 Chapter 133 11 tháng trước
135 Chapter 134 11 tháng trước
136 Chapter 135 11 tháng trước
137 Chapter 136 11 tháng trước
138 Chapter 137 11 tháng trước
139 Chapter 138 11 tháng trước
140 Chapter 139 11 tháng trước
141 Chapter 140 11 tháng trước
142 Chapter 141 11 tháng trước
143 Chapter 142 11 tháng trước
144 Chapter 143 11 tháng trước
145 Chapter 144 11 tháng trước
146 Chapter 145 11 tháng trước
147 Chapter 146 11 tháng trước
148 Chapter 147 11 tháng trước
149 Chapter 148 11 tháng trước
150 Chapter 149 11 tháng trước
151 Chapter 150 11 tháng trước
152 Chapter 151 11 tháng trước
153 Chapter 152 11 tháng trước
154 Chapter 153 11 tháng trước
155 Chapter 154 11 tháng trước
156 Chapter 155 11 tháng trước
157 Chapter 156 11 tháng trước
158 Chapter 157 11 tháng trước
159 Chapter 158 11 tháng trước
160 Chapter 159 11 tháng trước
161 Chapter 160 11 tháng trước
162 Chapter 161 11 tháng trước
163 Chapter 162 11 tháng trước
164 Chapter 163 11 tháng trước
165 Chapter 164 11 tháng trước
166 Chapter 165 11 tháng trước
167 Chapter 166 11 tháng trước
168 Chapter 167 11 tháng trước
169 Chapter 168 11 tháng trước
170 Chapter 169 11 tháng trước
171 Chapter 170 11 tháng trước
172 Chapter 171 11 tháng trước
173 Chapter 172 11 tháng trước
174 Chapter 173 11 tháng trước
175 Chapter 174 11 tháng trước
176 Chapter 175 11 tháng trước
177 Chapter 176 3 tuần trước
178 Chapter 177 3 tuần trước
179 Chapter 178 3 tuần trước
180 Chapter 179 3 tuần trước
181 Chapter 180 3 tuần trước
182 Chapter 181 3 tuần trước
183 Chapter 182 3 tuần trước
184 Chapter 183 3 tuần trước
185 Chapter 184 3 tuần trước
186 Chapter 185 3 tuần trước
187 Chapter 186 3 tuần trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội