Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Mô tả nhẹ truyện tranh Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên: Tiên y truyền nhân lục thà, sẽ tu chân biết trị bệnh, thụ mệnh xuống núi lại phát hiện có thêm một cái nũng nịu vị hôn thê, băng sơn nữ tổng giám đốc, mỹ lệ xinh đẹp giáo hoa, đối mặt hoa tỷ muội, vị hôn thê lại chỉ có thể có một cái; Tìm thân thế, bảo đảm giai nhân, cuồng bá đô thị, cường thế nghịch tập, một đường hát vang!

Tác giả:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 1 1 tháng trước
2 Chapter 2 1 tháng trước
3 Chapter 3 1 tháng trước
4 Chapter 4 1 tháng trước
5 Chapter 5 1 tháng trước
6 Chapter 6 1 tháng trước
7 Chapter 7 1 tháng trước
8 Chapter 8 1 tháng trước
9 Chapter 9 1 tháng trước
10 Chapter 10 1 tháng trước
11 Chapter 11 1 tháng trước
12 Chapter 12 1 tháng trước
13 Chapter 13 1 tháng trước
14 Chapter 14 1 tháng trước
15 Chapter 15 1 tháng trước
16 Chapter 16 1 tháng trước
17 Chapter 17 1 tháng trước
18 Chapter 18 1 tháng trước
19 Chapter 19 1 tháng trước
20 Chapter 20 1 tháng trước
21 Chapter 21 1 tháng trước
22 Chapter 22 1 tháng trước
23 Chapter 23 1 tháng trước
24 Chapter 24 1 tháng trước
25 Chapter 25 1 tháng trước
26 Chapter 26 1 tháng trước
27 Chapter 27 1 tháng trước
28 Chapter 28 1 tháng trước
29 Chapter 29 1 tháng trước
30 Chapter 30 1 tháng trước
31 Chapter 31 1 tháng trước
32 Chapter 32 1 tháng trước
33 Chapter 33 1 tháng trước
34 Chapter 34 1 tháng trước
35 Chapter 35 1 tháng trước
36 Chapter 36 1 tháng trước
37 Chapter 37 1 tháng trước
38 Chapter 38 1 tháng trước
39 Chapter 39 1 tháng trước
40 Chapter 40 1 tháng trước
41 Chapter 41 1 tháng trước
42 Chapter 42 1 tháng trước
43 Chapter 43 1 tháng trước
44 Chapter 44 1 tháng trước
45 Chapter 45 1 tháng trước
46 Chapter 46 1 tháng trước
47 Chapter 47 1 tháng trước
48 Chapter 48 1 tháng trước
49 Chapter 49 1 tháng trước
50 Chapter 50 1 tháng trước
51 Chapter 51 1 tháng trước
52 Chapter 52 1 tháng trước
53 Chapter 53 1 tháng trước
54 Chapter 54 1 tháng trước
55 Chapter 55 1 tháng trước
56 Chapter 56 1 tháng trước
57 Chapter 57 1 tháng trước
58 Chapter 58 1 tháng trước
59 Chapter 59 1 tháng trước
60 Chapter 60 1 tháng trước
61 Chapter 61 1 tháng trước
62 Chapter 62 1 tháng trước
63 Chapter 63 1 tháng trước
64 Chapter 64 1 tháng trước
65 Chapter 65 1 tháng trước
66 Chapter 66 1 tháng trước
67 Chapter 67 1 tháng trước
68 Chapter 68 1 tháng trước
69 Chapter 69 1 tháng trước
70 Chapter 70 1 tháng trước
71 Chapter 71 1 tháng trước
72 Chapter 72 1 tháng trước
73 Chapter 73 1 tháng trước
74 Chapter 74 1 tháng trước
75 Chapter 75 1 tháng trước
76 Chapter 76 1 tháng trước
77 Chapter 77 1 tháng trước
78 Chapter 78 1 tháng trước
79 Chapter 79 1 tháng trước
80 Chapter 80 1 tháng trước
81 Chapter 81 1 tháng trước
82 Chapter 82 1 tháng trước
83 Chapter 83 1 tháng trước
84 Chapter 84 1 tháng trước
85 Chapter 85 1 tháng trước
86 Chapter 86 1 tháng trước
87 Chapter 87 1 tháng trước
88 Chapter 88 1 tháng trước
89 Chapter 89 1 tháng trước
90 Chapter 90 1 tháng trước
91 Chapter 91 1 tháng trước
92 Chapter 92 1 tháng trước
93 Chapter 93 1 tháng trước
94 Chapter 94 1 tháng trước
95 Chapter 95 1 tháng trước
96 Chapter 96 1 tháng trước
97 Chapter 97 1 tháng trước
98 Chapter 98 1 tháng trước
99 Chapter 99 1 tháng trước
100 Chapter 100 1 tháng trước
101 Chapter 101 1 tháng trước
102 Chapter 102 1 tháng trước
103 Chapter 103 1 tháng trước
104 Chapter 104 1 tháng trước
105 Chapter 105 1 tháng trước
106 Chapter 106 1 tháng trước
107 Chapter 107 1 tháng trước
108 Chapter 108 1 tháng trước
109 Chapter 109 1 tháng trước
110 Chapter 110 1 tháng trước
111 Chapter 111 1 tháng trước
112 Chapter 112 1 tháng trước
113 Chapter 113 1 tháng trước
114 Chapter 114 1 tháng trước
115 Chapter 115 1 tháng trước
116 Chapter 116 1 tháng trước
117 Chapter 117 1 tháng trước
118 Chapter 118 1 tháng trước
119 Chapter 119 1 tháng trước
120 Chapter 120 1 tháng trước
121 Chapter 121 1 tháng trước
122 Chapter 122 1 tháng trước
123 Chapter 123 1 tháng trước
124 Chapter 124 1 tháng trước
125 Chapter 125 1 tháng trước
126 Chapter 126 1 tháng trước
127 Chapter 127 1 tháng trước
128 Chapter 128 1 tháng trước
129 Chapter 129 1 tháng trước
130 Chapter 130 1 tháng trước
131 Chapter 131 1 tháng trước
132 Chapter 132 1 tháng trước
133 Chapter 133 1 tháng trước
134 Chapter 134 4 tuần trước
135 Chapter 135 4 tuần trước
136 Chapter 136 3 tuần trước
137 Chapter 137 3 tuần trước
138 Chapter 138 3 tuần trước
139 Chapter 139 3 tuần trước
140 Chapter 140 3 tuần trước
141 Chapter 141 3 tuần trước
142 Chapter 142 3 tuần trước
143 Chapter 143 2 tuần trước
144 Chapter 144 2 tuần trước
145 Chapter 145 2 tuần trước
146 Chapter 146 2 tuần trước
147 Chapter 147 2 tuần trước
148 Chapter 148 2 tuần trước
149 Chapter 149 2 tuần trước
150 Chapter 150 1 tuần trước
151 Chapter 151 1 tuần trước
152 Chapter 152 1 tuần trước
153 Chapter 153 1 tuần trước
154 Chapter 154 1 tuần trước
155 Chapter 155 1 tuần trước
156 Chapter 156 1 tuần trước
157 Chapter 157 6 ngày trước
158 Chapter 158 5 ngày trước
159 Chapter 159 4 ngày trước
160 Chapter 161 3 ngày trước
161 Chapter 162 2 ngày trước
162 Chapter 163 1 ngày trước
163 Chapter 164 14 giờ trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội