Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu

Mô tả nhẹ truyện tranh Con Nhà Giàu: Makino Tsukushi là con nhà nghèo nhưng lại vào học ở Học viện Eitoku - ngôi trường dành cho con nhà giàu. Một lần, cô đụng độ với Doumyouji Tsukasa - thủ lĩnh của nhóm F4 gồm 4 tên con trai nhà giàu nhất trường, thế lực nhất trường, được hâm mộ nhất trường và đứng đầu cả trường. Thế là tủ đồ của Tsukushi bị dán thẻ đỏ của F4 đồng nghĩa với việc bị cả trường tẩy chay, xa lánh. Thế nhưng cô đã dũng cảm thách thức lại F4 và kể từ đó câu chuyện lãng mạn, kịch tính và đầy cuốn hút bắt đầu...

Tác giả:

KAMIO Youko

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 0 5 tháng trước
2 Chap 1 5 tháng trước
3 Chap 2 5 tháng trước
4 Chap 3 5 tháng trước
5 Chap 4 5 tháng trước
6 Chap 5 5 tháng trước
7 Chap 6 5 tháng trước
8 Chap 7 5 tháng trước
9 Chap 8 5 tháng trước
10 Chap 9 5 tháng trước
11 Chap 10 5 tháng trước
12 Chap 11 5 tháng trước
13 Chap 12 5 tháng trước
14 Chap 13 5 tháng trước
15 Chap 14 5 tháng trước
16 Chap 15 5 tháng trước
17 Chap 16 5 tháng trước
18 Chap 17 5 tháng trước
19 Chap 18 5 tháng trước
20 Chap 19 5 tháng trước
21 Chap 20 5 tháng trước
22 Chap 21 5 tháng trước
23 Chap 22 5 tháng trước
24 Chap 23 5 tháng trước
25 Chap 24 5 tháng trước
26 Chap 25 5 tháng trước
27 Chap 26 5 tháng trước
28 Chap 27 5 tháng trước
29 Chap 28 5 tháng trước
30 Chap 29 5 tháng trước
31 Chap 30 5 tháng trước
32 Chap 31 5 tháng trước
33 Chap 32 5 tháng trước
34 Chap 33 5 tháng trước
35 Chap 34 5 tháng trước
36 Chap 35 5 tháng trước
37 Chap 36 5 tháng trước
38 Chap 37 5 tháng trước
39 Chap 38 5 tháng trước
40 Chap 39 5 tháng trước
41 Chap 40 5 tháng trước
42 Chap 41 5 tháng trước
43 Chap 42 5 tháng trước
44 Chap 43 5 tháng trước
45 Chap 44 5 tháng trước
46 Chap 45 5 tháng trước
47 Chap 46 5 tháng trước
48 Chap 47 5 tháng trước
49 Chap 48 5 tháng trước
50 Chap 49 5 tháng trước
51 Chap 50 5 tháng trước
52 Chap 51 5 tháng trước
53 Chap 52 5 tháng trước
54 Chap 53 5 tháng trước
55 Chap 54 5 tháng trước
56 Chap 55 5 tháng trước
57 Chap 56 5 tháng trước
58 Chap 57 5 tháng trước
59 Chap 58 5 tháng trước
60 Chap 59 5 tháng trước
61 Chap 60 5 tháng trước
62 Chap 61 5 tháng trước
63 Chap 62 5 tháng trước
64 Chap 63 5 tháng trước
65 Chap 64 5 tháng trước
66 Chap 65 5 tháng trước
67 Chap 66 5 tháng trước
68 Chap 67 5 tháng trước
69 Chap 68 5 tháng trước
70 Chap 69 5 tháng trước
71 Chap 70 5 tháng trước
72 Chap 71 5 tháng trước
73 Chap 72 5 tháng trước
74 Chap 73 5 tháng trước
75 Chap 74 5 tháng trước
76 Chap 75 5 tháng trước
77 Chap 76 5 tháng trước
78 Chap 77 5 tháng trước
79 Chap 78 5 tháng trước
80 Chap 79 5 tháng trước
81 Chap 80 5 tháng trước
82 Chap 81 5 tháng trước
83 Chap 82 5 tháng trước
84 Chap 83 5 tháng trước
85 Chap 84 5 tháng trước
86 Chap 85 5 tháng trước
87 Chap 86 5 tháng trước
88 Chap 87 5 tháng trước
89 Chap 88 5 tháng trước
90 Chap 89 5 tháng trước
91 Chap 90 5 tháng trước
92 Chap 91 5 tháng trước
93 Chap 92 5 tháng trước
94 Chap 93 5 tháng trước
95 Chap 94 5 tháng trước
96 Chap 95 5 tháng trước
97 Chap 96 5 tháng trước
98 Chap 97 5 tháng trước
99 Chap 98 5 tháng trước
100 Chap 99 5 tháng trước
101 Chap 100 5 tháng trước
102 Chap 106 5 tháng trước
103 Chap 107 5 tháng trước
104 Chap 108 5 tháng trước
105 Chap 109 5 tháng trước
106 Chap 110 5 tháng trước
107 Chap 111 5 tháng trước
108 Chap 112 5 tháng trước
109 Chap 113 5 tháng trước
110 Chap 114 5 tháng trước
111 Chap 115 5 tháng trước
112 Chap 116 5 tháng trước
113 Chap 117 5 tháng trước
114 Chap 118 5 tháng trước
115 Chap 119 5 tháng trước
116 Chap 120 5 tháng trước
117 Chap 121 5 tháng trước
118 Chap 122 5 tháng trước
119 Chap 123 5 tháng trước
120 Chap 124 5 tháng trước
121 Chap 125 5 tháng trước
122 Chap 126 5 tháng trước
123 Chap 127 5 tháng trước
124 Chap 128 5 tháng trước
125 Chap 129 5 tháng trước
126 Chap 130 5 tháng trước
127 Chap 131 5 tháng trước
128 Chap 132 5 tháng trước
129 Chap 133 5 tháng trước
130 Chap 134 5 tháng trước
131 Chap 135 5 tháng trước
132 Chap 138 5 tháng trước
133 Chap 139 5 tháng trước
134 Chap 140 5 tháng trước
135 Chap 142 5 tháng trước
136 Chap 143 5 tháng trước
137 Chap 144 5 tháng trước
138 Chap 145 5 tháng trước
139 Chap 146 5 tháng trước
140 Chap 147 5 tháng trước
141 Chap 148 5 tháng trước
142 Chap 149 5 tháng trước
143 Chap 150 5 tháng trước
144 Chap 151 5 tháng trước
145 Chap 152 5 tháng trước
146 Chap 153 5 tháng trước
147 Chap 154 5 tháng trước
148 Chap 155 5 tháng trước
149 Chap 156 5 tháng trước
150 Chap 157 5 tháng trước
151 Chap 158 5 tháng trước
152 Chap 159 5 tháng trước
153 Chap 160 5 tháng trước
154 Chap 161 5 tháng trước
155 Chap 162 5 tháng trước
156 Chap 163 5 tháng trước
157 Chap 164 5 tháng trước
158 Chap 165 5 tháng trước
159 Chap 166 5 tháng trước
160 Chap 167 5 tháng trước
161 Chap 168 5 tháng trước
162 Chap 169 5 tháng trước
163 Chap 170 5 tháng trước
164 Chap 171 5 tháng trước
165 Chap 172 5 tháng trước
166 Chap 173 5 tháng trước
167 Chap 174 5 tháng trước
168 Chap 175 5 tháng trước
169 Chap 176 5 tháng trước
170 Chap 177 5 tháng trước
171 Chap 178 5 tháng trước
172 Chap 179 5 tháng trước
173 Chap 180 5 tháng trước
174 Chap 181 5 tháng trước
175 Chap 182 5 tháng trước
176 Chap 183 5 tháng trước
177 Chap 184 5 tháng trước
178 Chap 185 5 tháng trước
179 Chap 186 5 tháng trước
180 Chap 187 5 tháng trước
181 Chap 188 5 tháng trước
182 Chap 189 5 tháng trước
183 Chap 190 5 tháng trước
184 Chap 191 5 tháng trước
185 Chap 192 5 tháng trước
186 Chap 193 5 tháng trước
187 Chap 194 5 tháng trước
188 Chap 195 5 tháng trước
189 Chap 196 5 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội