Chư Thiên Ký

Chư Thiên Ký

Chư Thiên Ký

Mô tả nhẹ truyện tranh Chư Thiên Ký: Chư Thiên Ký: La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại…

Tác giả:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 001 1 tuần trước
2 Chap 002 1 tuần trước
3 Chap 003 1 tuần trước
4 Chap 004 1 tuần trước
5 Chap 005 1 tuần trước
6 Chap 006 1 tuần trước
7 Chap 007 1 tuần trước
8 Chap 008 1 tuần trước
9 Chap 009 1 tuần trước
10 Chap 010 1 tuần trước
11 Chap 011 1 tuần trước
12 Chap 012 1 tuần trước
13 Chap 013 1 tuần trước
14 Chap 014 1 tuần trước
15 Chap 015 1 tuần trước
16 Chap 016 1 tuần trước
17 Chap 017 1 tuần trước
18 Chap 018 1 tuần trước
19 Chap 019 1 tuần trước
20 Chap 020 1 tuần trước
21 Chap 021 1 tuần trước
22 Chap 022 1 tuần trước
23 Chap 023 1 tuần trước
24 Chap 024 1 tuần trước
25 Chap 025 1 tuần trước
26 Chap 026 1 tuần trước
27 Chap 027 1 tuần trước
28 Chap 028 1 tuần trước
29 Chap 029 1 tuần trước
30 Chap 030 1 tuần trước
31 Chapter 31 49 năm trước
32 Chap 032 1 tuần trước
33 Chap 033 1 tuần trước
34 Chap 034 1 tuần trước
35 Chap 035 1 tuần trước
36 Chap 036 1 tuần trước
37 Chap 037 1 tuần trước
38 Chap 038 1 tuần trước
39 Chap 038.5 1 tuần trước
40 Chap 039 1 tuần trước
41 Chap 040 1 tuần trước
42 Chap 041 1 tuần trước
43 Chap 042 1 tuần trước
44 Chap 043 1 tuần trước
45 Chap 044 1 tuần trước
46 Chap 045 1 tuần trước
47 Chap 046 1 tuần trước
48 Chap 047 1 tuần trước
49 Chap 048 1 tuần trước
50 Chap 049 1 tuần trước
51 Chap 050 1 tuần trước
52 Chap 051 1 tuần trước
53 Chap 052 1 tuần trước
54 Chap 053 1 tuần trước
55 Chap 054 1 tuần trước
56 Chap 055 1 tuần trước
57 Chap 056 1 tuần trước
58 Chap 057 1 tuần trước
59 Chap 058 1 tuần trước
60 Chap 059 1 tuần trước
61 Chap 060 1 tuần trước
62 Chap 061 1 tuần trước
63 Chap 062 1 tuần trước
64 Chap 063 1 tuần trước
65 Chap 064 1 tuần trước
66 Chap 065 1 tuần trước
67 Chap 066 1 tuần trước
68 Chap 067 1 tuần trước
69 Chap 068 1 tuần trước
70 Chap 069 1 tuần trước
71 Chap 070 1 tuần trước
72 Chap 071 1 tuần trước
73 Chap 072 1 tuần trước
74 Chap 073 1 tuần trước
75 Chap 075 1 tuần trước
76 Chap 076 1 tuần trước
77 Chap 077 1 tuần trước
78 Chap 078 1 tuần trước
79 Chap 079 1 tuần trước
80 Chap 080 1 tuần trước
81 Chap 081 1 tuần trước
82 Chapter 82 49 năm trước
83 Chap 083 1 tuần trước
84 Chap 084 1 tuần trước
85 Chap 085 1 tuần trước
86 Chap 086 1 tuần trước
87 Chapter 87 49 năm trước
88 Chap 088 1 tuần trước
89 Chap 089 1 tuần trước
90 Chap 090 1 tuần trước
91 Chap 091 1 tuần trước
92 Chap 092 1 tuần trước
93 Chap 093 1 tuần trước
94 Chap 094 1 tuần trước
95 Chap 095 1 tuần trước
96 Chap 096 1 tuần trước
97 Chap 097 1 tuần trước
98 Chap 098 1 tuần trước
99 Chap 099 1 tuần trước
100 Chap 100 1 tuần trước
101 Chap 101 1 tuần trước
102 Chap 102 1 tuần trước
103 Chap 103 1 tuần trước
104 Chap 104 1 tuần trước
105 Chap 105 1 tuần trước
106 Chap 106 1 tuần trước
107 Chap 107 1 tuần trước
108 Chap 108 1 tuần trước
109 Chap 109 1 tuần trước
110 Chap 110 1 tuần trước
111 Chap 111 1 tuần trước
112 Chap 112 1 tuần trước
113 Chap 113 1 tuần trước
114 Chap 114 1 tuần trước
115 Chap 115 1 tuần trước
116 Chap 116 1 tuần trước
117 Chap 117 1 tuần trước
118 Chap 118 1 tuần trước
119 Chap 119 1 tuần trước
120 Chap 120 1 tuần trước
121 Chap 121 1 tuần trước
122 Chap 122 1 tuần trước
123 Chap 123 1 tuần trước
124 Chap 124 1 tuần trước
125 Chap 125 1 tuần trước
126 Chap 126 1 tuần trước
127 Chap 127 1 tuần trước
128 Chap 128 1 tuần trước
129 Chap 129 1 tuần trước
130 Chap 130 1 tuần trước
131 Chap 131 1 tuần trước
132 Chap 132 1 tuần trước
133 Chap 133 1 tuần trước
134 Chap 134 1 tuần trước
135 Chap 135 1 tuần trước
136 Chap 136 1 tuần trước
137 Chap 137 1 tuần trước
138 Chap 138 1 tuần trước
139 Chap 139 1 tuần trước
140 Chap 140 1 tuần trước
141 Chap 141 1 tuần trước
142 Chap 142 1 tuần trước
143 Chap 143 1 tuần trước
144 Chap 144 1 tuần trước
145 Chap 145 1 tuần trước
146 Chap 146 1 tuần trước
147 Chap 147 1 tuần trước
148 Chap 148 1 tuần trước
149 Chap 149 1 tuần trước
150 Chap 150 1 tuần trước
151 Chap 151 1 tuần trước
152 Chap 152 1 tuần trước
153 Chap 153 1 tuần trước
154 Chap 154 1 tuần trước
155 Chap 155 1 tuần trước
156 Chap 156 1 tuần trước
157 Chap 157 1 tuần trước
158 Chap 158 1 tuần trước
159 Chap 159 1 tuần trước
160 Chap 160 1 tuần trước
161 Chap 161 1 tuần trước
162 Chap 162 1 tuần trước
163 Chap 163 1 tuần trước
164 Chap 164 1 tuần trước
165 Chap 165 1 tuần trước
166 Chap 166 1 tuần trước
167 Chap 167 1 tuần trước
168 Chap 168 1 tuần trước
169 Chap 169 1 tuần trước
170 Chap 170 1 tuần trước
171 Chap 171 1 tuần trước
172 Chap 172 1 tuần trước
173 Chap 173 1 tuần trước
174 Chap 174 1 tuần trước
175 Chap 175 1 tuần trước
176 Chap 176 1 tuần trước
177 Chap 177 1 tuần trước
178 Chap 178 1 tuần trước
179 Chap 179 1 tuần trước
180 Chap 180 1 tuần trước
181 Chap 181 1 tuần trước
182 Chap 182 1 tuần trước
183 Chap 183 1 tuần trước
184 Chap 184 1 tuần trước
185 Chap 185 1 tuần trước
186 Chap 186 1 tuần trước
187 Chap 187 1 tuần trước
188 Chap 188 1 tuần trước
189 Chap 189 1 tuần trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội