Bleach - Ichigo sứ giả thần chết

Bleach

Bleach

Mô tả nhẹ truyện tranh Bleach: Ichigo Kurosaki có khả năng nhìn thấy những hồn ma.Cuộc sống của cậu thay đổi khi cậu gặp Rukia Kuchiki, một Thần Chết và là thành viên của Âm Giới. Khi chiến đấu với một yêu quái chuyên đi săn những người có năng lực tâm linh, Rukia đã cho Ichigo mượn sức mạnh của mình để cậu có thể cứu gia đình mình.Nhưng trước sự ngạc nhiên của Rukia, Ichigo đã hấp thu toàn bộ sức mạnh của cô. Khi đã trở thành một Thần Chết, Ichigo nhanh chóng biết được rằng thế giới cậu đang sống chứa đầy những linh hồn nguy hiểm, và cùng với Rukia, người đang từ từ khôi phục lại sức mạnh của mình. Công việc của Ichigo lúc này là bảo vệ những người vô tội khỏi lũ yêu quái và giúp đỡ những linh hồn tìm được nơi yên nghỉ...  

Tên khác:

Ichigo sứ giả thần chết

Tác giả:

Tite Kubo,

Trạng thái:

Đã Hoàn Thành

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 chap 1 1 năm trước
2 chap 2 1 năm trước
3 chap 3 1 năm trước
4 chap 4 1 năm trước
5 chap 5 1 năm trước
6 chap 6 1 năm trước
7 chap 7 1 năm trước
8 chap 8 1 năm trước
9 chap 9 1 năm trước
10 chap 10 1 năm trước
11 chap 11 1 năm trước
12 chap 12 1 năm trước
13 chap 13 1 năm trước
14 chap 14 1 năm trước
15 chap 15 1 năm trước
16 chap 16 1 năm trước
17 chap 17 1 năm trước
18 chap 18 1 năm trước
19 chap 19 1 năm trước
20 chap 20 1 năm trước
21 chap 21 1 năm trước
22 chap 22 1 năm trước
23 chap 23 1 năm trước
24 chap 24 1 năm trước
25 chap 25 1 năm trước
26 chap 26 1 năm trước
27 chap 27 1 năm trước
28 chap 28 1 năm trước
29 chap 29 1 năm trước
30 chap 30 1 năm trước
31 chap 31 1 năm trước
32 chap 32 1 năm trước
33 chap 33 1 năm trước
34 chap 34 1 năm trước
35 chap 35 1 năm trước
36 chap 36 1 năm trước
37 chap 37 1 năm trước
38 chap 38 1 năm trước
39 chap 39 1 năm trước
40 chap 40 1 năm trước
41 chap 41 1 năm trước
42 chap 42 1 năm trước
43 chap 43 1 năm trước
44 chap 44 1 năm trước
45 chap 45 1 năm trước
46 chap 46 1 năm trước
47 chap 47 1 năm trước
48 chap 48 1 năm trước
49 chap 49 1 năm trước
50 chap 50 1 năm trước
51 chap 51 1 năm trước
52 chap 52 1 năm trước
53 chap 53 1 năm trước
54 chap 54 1 năm trước
55 chap 55 1 năm trước
56 chap 56 1 năm trước
57 chap 57 1 năm trước
58 chap 58 1 năm trước
59 chap 59 1 năm trước
60 chap 60 1 năm trước
61 chap 61 1 năm trước
62 chap 62 1 năm trước
63 chap 63 1 năm trước
64 chap 64 1 năm trước
65 chap 65 1 năm trước
66 chap 66 1 năm trước
67 chap 67 1 năm trước
68 chap 68 1 năm trước
69 chap 69 1 năm trước
70 chap 70 1 năm trước
71 chap 71 1 năm trước
72 chap 72 1 năm trước
73 chap 73 1 năm trước
74 chap 74 1 năm trước
75 chap 75 1 năm trước
76 chap 76 1 năm trước
77 chap 77 1 năm trước
78 chap 78 1 năm trước
79 chap 79 1 năm trước
80 chap 80 1 năm trước
81 chap 81 1 năm trước
82 chap 82 1 năm trước
83 chap 83 1 năm trước
84 chap 84 1 năm trước
85 chap 85 1 năm trước
86 chap 86 1 năm trước
87 chap 87 1 năm trước
88 chap 88 1 năm trước
89 chap 89 1 năm trước
90 chap 90 1 năm trước
91 chap 91 1 năm trước
92 chap 92 1 năm trước
93 chap 93 1 năm trước
94 chap 94 1 năm trước
95 chap 95 1 năm trước
96 chap 96 1 năm trước
97 chap 97 1 năm trước
98 chap 98 1 năm trước
99 chap 99 1 năm trước
100 chap 100 1 năm trước
101 chap 101 1 năm trước
102 chap 102 1 năm trước
103 chap 103 1 năm trước
104 chap 104 1 năm trước
105 chap 105 1 năm trước
106 chap 106 1 năm trước
107 chap 107 1 năm trước
108 chap 108 1 năm trước
109 chap 109 1 năm trước
110 chap 110 1 năm trước
111 chap 111 1 năm trước
112 chap 112 1 năm trước
113 chap 113 1 năm trước
114 chap 114 1 năm trước
115 chap 115 1 năm trước
116 chap 116 1 năm trước
117 chap 117 1 năm trước
118 chap 118 1 năm trước
119 chap 119 1 năm trước
120 chap 120 1 năm trước
121 chap 121 1 năm trước
122 chap 122 1 năm trước
123 chap 123 1 năm trước
124 chap 124 1 năm trước
125 chap 125 1 năm trước
126 chap 126 1 năm trước
127 chap 127 1 năm trước
128 chap 128 1 năm trước
129 chap 129 1 năm trước
130 chap 130 1 năm trước
131 chap 130 - extra 1 năm trước
132 chap 131 1 năm trước
133 chap 132 1 năm trước
134 chap 133 1 năm trước
135 chap 134 1 năm trước
136 chap 135 1 năm trước
137 chap 136 1 năm trước
138 chap 137 1 năm trước
139 chap 138 1 năm trước
140 chap 139 1 năm trước
141 chap 140 1 năm trước
142 chap 141 1 năm trước
143 chap 142 1 năm trước
144 chap 143 1 năm trước
145 chap 144 1 năm trước
146 chap 145 1 năm trước
147 chap 146 1 năm trước
148 chap 147 1 năm trước
149 chap 148 1 năm trước
150 chap 149 1 năm trước
151 chap 150 1 năm trước
152 chap 151 1 năm trước
153 chap 152 1 năm trước
154 chap 153 1 năm trước
155 chap 154 1 năm trước
156 chap 155 1 năm trước
157 chap 156 1 năm trước
158 chap 157 1 năm trước
159 chap 158 1 năm trước
160 chap 159 1 năm trước
161 chap 160 1 năm trước
162 chap 161 1 năm trước
163 chap 162 1 năm trước
164 chap 163 1 năm trước
165 chap 164 1 năm trước
166 chap 165 1 năm trước
167 chap 166 1 năm trước
168 chap 167 1 năm trước
169 chap 168 1 năm trước
170 chap 169 1 năm trước
171 chap 170 1 năm trước
172 chap 171 1 năm trước
173 chap 172 1 năm trước
174 chap 173 1 năm trước
175 chap 174 1 năm trước
176 chap 175 1 năm trước
177 chap 176 1 năm trước
178 chap 177 1 năm trước
179 chap 178 1 năm trước
180 chap 179 1 năm trước
181 chap 180 1 năm trước
182 chap 181 1 năm trước
183 chap 182 1 năm trước
184 chap 183 1 năm trước
185 chap 184 1 năm trước
186 chap 185 1 năm trước
187 chap 186 1 năm trước
188 chap 187 1 năm trước
189 chap 188 1 năm trước
190 chap 189 1 năm trước
191 chap 190 1 năm trước
192 chap 191 1 năm trước
193 chap 192 1 năm trước
194 chap 193 1 năm trước
195 chap 194 1 năm trước
196 chap 195 1 năm trước
197 chap 196 1 năm trước
198 chap 197 1 năm trước
199 chap 198 1 năm trước
200 chap 199 1 năm trước
201 chap 200 1 năm trước
202 chap 201 1 năm trước
203 chap 202 1 năm trước
204 chap 203 1 năm trước
205 chap 204 1 năm trước
206 chap 205 1 năm trước
207 chap 206 1 năm trước
208 chap 207 1 năm trước
209 chap 208 1 năm trước
210 chap 209 1 năm trước
211 chap 210 1 năm trước
212 chap 211 1 năm trước
213 chap 212 1 năm trước
214 chap 213 1 năm trước
215 chap 214 1 năm trước
216 chap 215 1 năm trước
217 chap 216 1 năm trước
218 chap 217 1 năm trước
219 chap 218 1 năm trước
220 chap 219 1 năm trước
221 chap 220 1 năm trước
222 chap 221 1 năm trước
223 chap 222 1 năm trước
224 chap 223 1 năm trước
225 chap 224 1 năm trước
226 chap 225 1 năm trước
227 chap 226 1 năm trước
228 chap 227 1 năm trước
229 chap 228 1 năm trước
230 chap 229 1 năm trước
231 chap 230 1 năm trước
232 chap 231 1 năm trước
233 chap 232 1 năm trước
234 chap 233 1 năm trước
235 chap 234 1 năm trước
236 chap 235 1 năm trước
237 chap 236 1 năm trước
238 chap 237 1 năm trước
239 chap 238 1 năm trước
240 chap 239 1 năm trước
241 chap 240 1 năm trước
242 chap 241 1 năm trước
243 chap 242 1 năm trước
244 chap 243 1 năm trước
245 chap 244 1 năm trước
246 chap 245 1 năm trước
247 chap 246 1 năm trước
248 chap 247 1 năm trước
249 chap 248 1 năm trước
250 chap 249 1 năm trước
251 chap 250 1 năm trước
252 chap 251 1 năm trước
253 chap 252 1 năm trước
254 chap 253 1 năm trước
255 chap 254 1 năm trước
256 chap 255 1 năm trước
257 chap 256 1 năm trước
258 chap 257 1 năm trước
259 chap 258 1 năm trước
260 chap 259 1 năm trước
261 chap 260 1 năm trước
262 chap 261 1 năm trước
263 chap 262 1 năm trước
264 chap 263 1 năm trước
265 chap 264 1 năm trước
266 chap 265 1 năm trước
267 chap 266 1 năm trước
268 chap 267 1 năm trước
269 chap 268 1 năm trước
270 chap 269 1 năm trước
271 chap 270 1 năm trước
272 chap 271 1 năm trước
273 chap 272 1 năm trước
274 chap 273 1 năm trước
275 chap 274 1 năm trước
276 chap 275 1 năm trước
277 chap 276 1 năm trước
278 chap 277 1 năm trước
279 chap 278 1 năm trước
280 chap 279 1 năm trước
281 chap 280 1 năm trước
282 chap 281 1 năm trước
283 chap 282 1 năm trước
284 chap 283 1 năm trước
285 chap 284 1 năm trước
286 chap 285 1 năm trước
287 chap 286 1 năm trước
288 chap 287 1 năm trước
289 chap 288 1 năm trước
290 chap 289 1 năm trước
291 chap 290 1 năm trước
292 chap 291 1 năm trước
293 chap 292 1 năm trước
294 chap 293 1 năm trước
295 chap 294 1 năm trước
296 chap 295 1 năm trước
297 chap 296 1 năm trước
298 chap 297 1 năm trước
299 chap 298 1 năm trước
300 chap 299 1 năm trước
301 chap 300 1 năm trước
302 chap 301 1 năm trước
303 chap 302 1 năm trước
304 chap 303 1 năm trước
305 chap 304 1 năm trước
306 chap 305 1 năm trước
307 chap 306 1 năm trước
308 chap 307 1 năm trước
309 chap 308 1 năm trước
310 chap 309 1 năm trước
311 chap 310 1 năm trước
312 chap 311 1 năm trước
313 chap 312 1 năm trước
314 chap 313 1 năm trước
315 chap 314 1 năm trước
316 chap 315 1 năm trước
317 chap 316 1 năm trước
318 chap 317 1 năm trước
319 chap 318 1 năm trước
320 chap 319 1 năm trước
321 chap 320 1 năm trước
322 chap 321 1 năm trước
323 chap 322 1 năm trước
324 chap 323 1 năm trước
325 chap 324 1 năm trước
326 chap 325 1 năm trước
327 chap 326 1 năm trước
328 chap 327 1 năm trước
329 chap 328 1 năm trước
330 chap 329 1 năm trước
331 chap 330 1 năm trước
332 chap 331 1 năm trước
333 chap 332 1 năm trước
334 chap 333 1 năm trước
335 chap 334 1 năm trước
336 chap 335 1 năm trước
337 chap 336 1 năm trước
338 chap 337 1 năm trước
339 chap 338 1 năm trước
340 chap 339 1 năm trước
341 chap 340 1 năm trước
342 chap 341 1 năm trước
343 chap 342 1 năm trước
344 chap 343 1 năm trước
345 chap 344 1 năm trước
346 chap 345 1 năm trước
347 chap 346 1 năm trước
348 chap 347 1 năm trước
349 chap 348 1 năm trước
350 chap 349 1 năm trước
351 chap 350 1 năm trước
352 chap 351 1 năm trước
353 chap 352 1 năm trước
354 chap 353 1 năm trước
355 chap 354 1 năm trước
356 chap 355 1 năm trước
357 chap 356 1 năm trước
358 chap 357 1 năm trước
359 chap 358 1 năm trước
360 chap 359 1 năm trước
361 chap 360 1 năm trước
362 chap 361 1 năm trước
363 chap 362 1 năm trước
364 chap 363 1 năm trước
365 chap 364 1 năm trước
366 chap 365 1 năm trước
367 chap 366 1 năm trước
368 chap 367 1 năm trước
369 chap 368 1 năm trước
370 chap 369 1 năm trước
371 chap 370 1 năm trước
372 chap 371 1 năm trước
373 chap 372 1 năm trước
374 chap 373 1 năm trước
375 chap 374 1 năm trước
376 chap 375 1 năm trước
377 chap 376 1 năm trước
378 chap 377 1 năm trước
379 chap 378 1 năm trước
380 chap 379 1 năm trước
381 chap 380 1 năm trước
382 chap 381 1 năm trước
383 chap 382 1 năm trước
384 chap 383 1 năm trước
385 chap 384 1 năm trước
386 chap 385 1 năm trước
387 chap 386 1 năm trước
388 chap 387 1 năm trước
389 chap 388 1 năm trước
390 chap 389 1 năm trước
391 chap 390 1 năm trước
392 chap 391 1 năm trước
393 chap 392 1 năm trước
394 chap 393 1 năm trước
395 chap 394 1 năm trước
396 chap 395 1 năm trước
397 chap 396 1 năm trước
398 chap 397 1 năm trước
399 chap 398 1 năm trước
400 chap 399 1 năm trước
401 chap 400 1 năm trước
402 chap 401 1 năm trước
403 chap 402 1 năm trước
404 chap 403 1 năm trước
405 chap 404 1 năm trước
406 chap 405 1 năm trước
407 chap 406 1 năm trước
408 chap 407 1 năm trước
409 chap 408 1 năm trước
410 chap 409 1 năm trước
411 chap 410 1 năm trước
412 chap 411 1 năm trước
413 chap 412 1 năm trước
414 chap 413 1 năm trước
415 chap 414 1 năm trước
416 chap 415 1 năm trước
417 chap 416 1 năm trước
418 chap 417 1 năm trước
419 chap 418 1 năm trước
420 chap 419 1 năm trước
421 chap 420 1 năm trước
422 chap 421 1 năm trước
423 chap 422 1 năm trước
424 chap 423 1 năm trước
425 chap 424 1 năm trước
426 chap 425 1 năm trước
427 chap 426 1 năm trước
428 chap 427 1 năm trước
429 chap 428 1 năm trước
430 chap 429 1 năm trước
431 chap 430 1 năm trước
432 chap 431 1 năm trước
433 chap 432 1 năm trước
434 chap 433 1 năm trước
435 chap 434 1 năm trước
436 chap 435 1 năm trước
437 chap 436 1 năm trước
438 chap 437 1 năm trước
439 chap 438 1 năm trước
440 chap 439 1 năm trước
441 chap 440 1 năm trước
442 chap 441 1 năm trước
443 chap 442 1 năm trước
444 chap 443 1 năm trước
445 chap 444 1 năm trước
446 chap 445 1 năm trước
447 chap 446 1 năm trước
448 chap 447 1 năm trước
449 chap 448 1 năm trước
450 chap 449 1 năm trước
451 chap 450 1 năm trước
452 chap 451 1 năm trước
453 chap 452 1 năm trước
454 chap 453 1 năm trước
455 chap 454 1 năm trước
456 chap 455 1 năm trước
457 chap 456 1 năm trước
458 chap 457 1 năm trước
459 chap 458 1 năm trước
460 chap 459 1 năm trước
461 chap 460 1 năm trước
462 chap 461 1 năm trước
463 chap 462 1 năm trước
464 chap 463 1 năm trước
465 chap 464 1 năm trước
466 chap 465 1 năm trước
467 chap 466 1 năm trước
468 chap 467 1 năm trước
469 chap 468 1 năm trước
470 chap 469 1 năm trước
471 chap 470 1 năm trước
472 chap 471 1 năm trước
473 chap 472 1 năm trước
474 chap 473 1 năm trước
475 chap 474 1 năm trước
476 chap 475 1 năm trước
477 chap 476 1 năm trước
478 chap 477 1 năm trước
479 chap 478 1 năm trước
480 chap 479 1 năm trước
481 chap 480 1 năm trước
482 chap 481 1 năm trước
483 chap 482 1 năm trước
484 chap 483 1 năm trước
485 chap 484 1 năm trước
486 chap 485 1 năm trước
487 chap 486 1 năm trước
488 chap 487 1 năm trước
489 chap 488 1 năm trước
490 chap 489 1 năm trước
491 chap 490 1 năm trước
492 chap 491 1 năm trước
493 chap 492 1 năm trước
494 chap 493 1 năm trước
495 chap 494 1 năm trước
496 chap 495 1 năm trước
497 Chap 496 1 năm trước
498 Chap 497 1 năm trước
499 Chap 498 1 năm trước
500 Chap 499 1 năm trước
501 Chap 500 1 năm trước
502 chap 501 1 năm trước
503 chap 502 1 năm trước
504 chap 503 1 năm trước
505 chap 504 1 năm trước
506 chap 505 1 năm trước
507 chap 506 1 năm trước
508 chap 507 1 năm trước
509 chap 508 1 năm trước
510 chap 509 1 năm trước
511 chap 510 1 năm trước
512 chap 511 1 năm trước
513 chap 512 1 năm trước
514 chap 513 1 năm trước
515 chap 514 1 năm trước
516 chap 515 1 năm trước
517 chap 516 1 năm trước
518 chap 517 1 năm trước
519 chap 518 1 năm trước
520 chap 519 1 năm trước
521 chap 520 1 năm trước
522 chap 521 1 năm trước
523 chap 522 1 năm trước
524 chap 523 1 năm trước
525 chap 524 1 năm trước
526 chap 525 1 năm trước
527 chap 526 1 năm trước
528 chap 527 1 năm trước
529 chap 528 1 năm trước
530 chap 529 1 năm trước
531 chap 530 1 năm trước
532 chap 531 1 năm trước
533 chap 532 1 năm trước
534 chap 533 1 năm trước
535 chap 534 1 năm trước
536 chap 535 1 năm trước
537 chap 536 1 năm trước
538 chap 537 1 năm trước
539 chap 538 1 năm trước
540 chap 539 1 năm trước
541 chap 540 1 năm trước
542 chap 541 1 năm trước
543 chap 542 1 năm trước
544 chap 543 1 năm trước
545 chap 544 1 năm trước
546 chap 545 1 năm trước
547 chap 546 1 năm trước
548 chap 547 1 năm trước
549 chap 548 1 năm trước
550 chap 549 1 năm trước
551 chap 550 1 năm trước
552 chap 551 1 năm trước
553 chap 552 1 năm trước
554 chap 553 1 năm trước
555 chap 554 1 năm trước
556 chap 555 1 năm trước
557 chap 556 1 năm trước
558 chap 557 1 năm trước
559 chap 558 1 năm trước
560 chap 559 1 năm trước
561 chap 560 1 năm trước
562 chap 561 1 năm trước
563 chap 562 1 năm trước
564 chap 563 1 năm trước
565 chap 564 1 năm trước
566 chap 565 1 năm trước
567 chap 566 1 năm trước
568 chap 567 1 năm trước
569 chap 568 1 năm trước
570 chap 569 1 năm trước
571 chap 570 1 năm trước
572 chap 571 1 năm trước
573 chap 572 1 năm trước
574 chap 573 1 năm trước
575 chap 574 1 năm trước
576 chap 575 1 năm trước
577 chap 576 1 năm trước
578 chap 577 1 năm trước
579 chap 578 1 năm trước
580 chap 579 1 năm trước
581 chap 580 1 năm trước
582 chap 581 1 năm trước
583 chap 582 1 năm trước
584 chap 583 1 năm trước
585 chap 584 1 năm trước
586 chap 585 1 năm trước
587 chap 586 1 năm trước
588 chap 587 1 năm trước
589 chap 588 1 năm trước
590 chap 589 1 năm trước
591 chap 590 1 năm trước
592 chap 591 1 năm trước
593 chap 592 1 năm trước
594 chap 593 1 năm trước
595 chap 594 1 năm trước
596 chap 595 1 năm trước
597 chap 596 1 năm trước
598 chap 597 1 năm trước
599 chap 598 1 năm trước
600 chap 599 1 năm trước
601 chap 600 1 năm trước
602 chap 601 1 năm trước
603 chap 602 1 năm trước
604 chap 603 1 năm trước
605 chap 604 1 năm trước
606 chap 605 1 năm trước
607 chap 606 1 năm trước
608 chap 607 1 năm trước
609 chap 608 1 năm trước
610 chap 609 1 năm trước
611 chap 610 1 năm trước
612 chap 611 1 năm trước
613 chap 612 1 năm trước
614 chap 613 1 năm trước
615 chap 614 1 năm trước
616 chap 615 1 năm trước
617 chap 616 1 năm trước
618 chap 617 1 năm trước
619 chap 618 1 năm trước
620 chap 619 1 năm trước
621 chap 620 1 năm trước
622 chap 621 1 năm trước
623 chap 622 1 năm trước
624 chap 623 1 năm trước
625 chap 624 1 năm trước
626 chap 625 1 năm trước
627 chap 626 1 năm trước
628 chap 627 1 năm trước
629 chap 628 1 năm trước
630 chap 629 1 năm trước
631 chap 630 1 năm trước
632 chap 631 1 năm trước
633 chap 632 1 năm trước
634 chap 633 1 năm trước
635 chap 634 1 năm trước
636 chap 635 1 năm trước
637 chap 636 1 năm trước
638 chap 637 1 năm trước
639 chap 638 1 năm trước
640 chap 639 1 năm trước
641 chap 640 1 năm trước
642 chap 641 1 năm trước
643 chap 642 1 năm trước
644 chap 643 1 năm trước
645 chap 644 1 năm trước
646 chap 645 1 năm trước
647 chap 646 1 năm trước
648 chap 647 1 năm trước
649 chap 648 1 năm trước
650 chap 649 1 năm trước
651 chap 650 1 năm trước
652 chap 651 1 năm trước
653 chap 652 1 năm trước
654 chap 653 1 năm trước
655 chap 654 1 năm trước
656 chap 655 1 năm trước
657 chap 656 1 năm trước
658 chap 657 1 năm trước
659 chap 658 1 năm trước
660 chap 659 1 năm trước
661 chap 660 1 năm trước
662 chap 661 1 năm trước
663 chap 662 1 năm trước
664 chap 663 1 năm trước
665 chap 664 1 năm trước
666 chap 665 1 năm trước
667 chap 666 1 năm trước
668 chap 667 1 năm trước
669 chap 668 1 năm trước
670 chap 669 1 năm trước
671 chap 670 1 năm trước
672 chap 671 1 năm trước
673 chap 672 1 năm trước
674 chap 673 1 năm trước
675 chap 674 1 năm trước
676 chap 675 1 năm trước
677 chap 676 1 năm trước
678 chap 677 1 năm trước
679 chap 678 1 năm trước
680 chap 679 1 năm trước
681 chap 680 1 năm trước
682 chap 681 1 năm trước
683 chap 682 1 năm trước
684 chap 683 1 năm trước
685 chap 684 1 năm trước
686 chap 685 1 năm trước
687 chap 686 END 1 năm trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội