BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG

Mô tả nhẹ truyện tranh BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG: BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG: Seth Kwon- một kẻ sinh ra đã cực kì khoái dánh lộn. Nhưng vì lời hứa với mẹ, cậu ta đã dừng đánh nhau....Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bố cậu qua đời, để lại một lời nhắn với cậu răng : " Tuyệt đối đừng bao giờ thua cuộc"    

Tác giả:

Đang Cập Nhật...

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 000 2 tháng trước
2 Chap 001 2 tháng trước
3 Chap 002 2 tháng trước
4 Chap 003 2 tháng trước
5 Chap 004 2 tháng trước
6 Chap 005 2 tháng trước
7 Chap 006 2 tháng trước
8 Chap 007 2 tháng trước
9 Chap 008 2 tháng trước
10 Chap 009 2 tháng trước
11 Chap 010 2 tháng trước
12 Chap 011 2 tháng trước
13 Chap 012 2 tháng trước
14 Chap 013 2 tháng trước
15 Chap 014 2 tháng trước
16 Chap 015 2 tháng trước
17 Chap 016 2 tháng trước
18 Chap 017 2 tháng trước
19 Chap 018 2 tháng trước
20 Chap 019 2 tháng trước
21 Chap 020 1 tháng trước
22 Chap 021 1 tháng trước
23 Chap 022 1 tháng trước
24 Chap 023 1 tháng trước
25 Chap 024 1 tháng trước
26 Chap 025 1 tháng trước
27 Chap 026 1 tháng trước
28 Chap 027 1 tháng trước
29 Chap 028 1 tháng trước
30 Chap 029 1 tháng trước
31 Chap 030 1 tháng trước
32 Chap 031 1 tháng trước
33 Chap 032 1 tháng trước
34 Chap 033 1 tháng trước
35 Chap 034 1 tháng trước
36 Chap 035 1 tháng trước
37 Chap 036 1 tháng trước
38 Chap 037 1 tháng trước
39 Chap 038 1 tháng trước
40 Chap 039 1 tháng trước
41 Chap 040 1 tháng trước
42 Chap 041 1 tháng trước
43 Chap 042 1 tháng trước
44 Chap 043 1 tháng trước
45 Chap 044 1 tháng trước
46 Chap 000 1 tháng trước
47 Chap 001 1 tháng trước
48 Chap 002 1 tháng trước
49 Chap 003 1 tháng trước
50 Chap 004 1 tháng trước
51 Chap 005 1 tháng trước
52 Chap 006 1 tháng trước
53 Chap 007 1 tháng trước
54 Chap 008 1 tháng trước
55 Chap 009 1 tháng trước
56 Chap 010 1 tháng trước
57 Chap 011 1 tháng trước
58 Chap 012 1 tháng trước
59 Chap 013 1 tháng trước
60 Chap 014 1 tháng trước
61 Chap 015 1 tháng trước
62 Chap 016 1 tháng trước
63 Chap 017 1 tháng trước
64 Chap 018 1 tháng trước
65 Chap 019 1 tháng trước
66 Chap 020 1 tháng trước
67 Chap 021 1 tháng trước
68 Chap 022 1 tháng trước
69 Chap 023 1 tháng trước
70 Chap 024 1 tháng trước
71 Chap 025 1 tháng trước
72 Chap 026 1 tháng trước
73 Chap 027 1 tháng trước
74 Chap 028 1 tháng trước
75 Chap 029 1 tháng trước
76 Chap 030 1 tháng trước
77 Chap 031 1 tháng trước
78 Chap 032 1 tháng trước
79 Chap 033 1 tháng trước
80 Chap 034 1 tháng trước
81 Chap 035 1 tháng trước
82 Chap 036 1 tháng trước
83 Chap 037 1 tháng trước
84 Chap 038 1 tháng trước
85 Chap 039 1 tháng trước
86 Chap 040 1 tháng trước
87 Chap 041 1 tháng trước
88 Chap 042 1 tháng trước
89 Chap 043 1 tháng trước
90 Chap 044 1 tháng trước
91 Chap 046 1 tháng trước
92 Chap 047 1 tháng trước
93 Chap 048 4 tuần trước
94 Chap 049 4 tuần trước
95 Chap 050 4 tuần trước
96 Chap 051 3 tuần trước
97 Chap 052 3 tuần trước
98 Chap 053 3 tuần trước
99 Chap 054 3 tuần trước
100 Chap 055 3 tuần trước
101 Chap 056 3 tuần trước
102 Chap 057 2 tuần trước
103 Chap 058 2 tuần trước
104 Chap 059 2 tuần trước
105 Chap 060 2 tuần trước
106 Chap 061 2 tuần trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội