ALITA - THIÊN THẦN CHIẾN BINH

ALITA - THIÊN THẦN CHIẾN BINH

ALITA - THIÊN THẦN CHIẾN BINH

Mô tả nhẹ truyện tranh ALITA - THIÊN THẦN CHIẾN BINH:

ALITA - THIÊN THẦN CHIẾN BINH: Alita, một người máy cực mạnh với một trái tim yếu đuối. Cô liên tục đấu tranh, kết bạn mới cũng như mất đi nhiều người thân trong sự khắc nghiệt của vùng đất phế liệu nằm sâu dưới thành phố Tiphares, đồng thời cô cũng đã phụng sự nhiều đời chủ nhân trong sứ mệnh bảo vệ kẻ yếu và xây dựng một cuộc sống mới cho bản thân.  

Tác giả:

N/a

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 001 - Thiên thần rỉ sét 1 tháng trước
2 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 003 1 tháng trước
3 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 004 1 tháng trước
4 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 005 1 tháng trước
5 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 006 1 tháng trước
6 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 007 1 tháng trước
7 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 008 1 tháng trước
8 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 009 1 tháng trước
9 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 010 1 tháng trước
10 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 011 1 tháng trước
11 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 012 3 tuần trước
12 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 001 - Thiên thần rỉ sét 3 ngày trước
13 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 003 3 ngày trước
14 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 004 3 ngày trước
15 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 005 3 ngày trước
16 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 006 3 ngày trước
17 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 007 3 ngày trước
18 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 008 3 ngày trước
19 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 009 3 ngày trước
20 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 010 3 ngày trước
21 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 011 3 ngày trước
22 Alita - Thiên Thần Chiến Binh Chap 012 3 ngày trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội